İçinde KROM geçen kelimeler

İçinde KROM geçen kelimeler 282 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

krom aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. krom anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde KROM geçen kelimeler

25 harfli

fakültatif heterokromatin, kromotografik adsorpsiyon, kromsarısı, kurşun kromat, maya yapay kromozomu, YAC, sıvı -katı kromatografisi, süperpankromatik duyarkat

24 harfli

enterokromaffin hücreler, nonkromafin paragangliom, ortopankromatik duyarkat, partisyon kromatografisi, tüp fırçası kromozomları

23 harfli

affinite kromatografisi, enterokromafin hücreler, işleyimsel krom kaplama, kromatit anormallikleri, kromozom anormallikleri, ortokromatik (boş) film, submetasentrik kromozom

22 harfli

ayrılmamış kromozomlar, dağılma kromatografisi, düzlemsel kromatografi, elüsyon kromatografisi, kromik asitli anotlama, pankromatik (boş) film, polikromatofil alyuvar, süsleyici krom kaplama

21 harfli

cinsiyet kromozomları, Filadelfiya kromozomu, kromafin hücre tümörü, kromatit bozuklukları, kromozom bozuklukları, ortokromatik duyarkat

20 harfli

akrosentrik kromozom, çekim kromatografisi, geri kalmış kromozom, kâğıt kromatografisi, kolon kromatografisi, kromosomal (kesecik), metasentrik kromozom, pankromatik duyarkat, polisentrik kromozom, politen kromozomları, telosentrik kromozom

19 harfli

arterya akromiyalis, bazik kurşun kromat, bivalan kromozomlar, eşeysel dikromatizm, iyon kromatografisi, krom amonyum sülfat, krom temelli alaşım, kromozom aberasyonu, kromozom tüpçükleri, kromozomal mutasyon, meduller kromafinom, nitrozomiyokromojen, osteohemokromatozis, seksüel dikromatizm

18 harfli

akromatik iğ iplik, bakır-krom kaplama, cinsiyet kromatini, cinsiyet kromozomu, demir-krom çizgesi, demir-krom dizgesi, gaz kromatografisi, krom-III-hidroksit, kromozom garnitürü, kromozom mutasyonu, kromozom mütasyonu, trikromatik analiz

17 harfli

akinetik kromozom, aksesuar kromozom, asentrik kromozom, hiperkromik anemi, konkroment vakuol, krom dökme demiri, kromofil hücreler, kromofil sübstans, kromofob hücreler, kromonükleik asit, kromozom indirimi, monokromatik ışık, normokromik anemi, polikromatik ışın, psödokromhidrozis, ramus akromiyalis, sert krom kaplama, sıvı kromatografi

16 harfli

dev kromozomları, hipokromik anemi, homolog kromozom, kromafin hücresi, kromoargentaffin, kromoarjentaffin, kromozom köprüsü, kromozom teorisi, kromozom tipleri, radyokromatograf, sitokrom a ve a3, sitokrom oksidaz, süperpankromatik

15 harfli

cıva (I) kromat, dev kromozomlar, feokromoblastom, kalsiyum kromat, krom karbürleri, krom-III-florür, krom-III-klorür, krom-III-nitrat, kromatoit cismi, kromozom çatısı, kromozom takımı, ortopankromatik, öploit kromozom, vücut kromozomu

14 harfli

eşem kromosomu, eşey kromatini, eşey kromozomu, halka kromozom, hemokromatozis, heterokromatin, heterokromozom, ilâve kromozom, krom kaplı saç, krom-II-klorür, krom-III-oksit, kromatik iplik, kromatotropizm, kromofil madde, kromozom kaybı, lökokromotrihi, mikromanometre, seks kromatini, seks kromozomu

13 harfli

baryum kromat, bizmut kromat, diplokromozom, eşeykromozonu, feokromoblast, feokromositom, krom trioksit, kromafin doku, kromik klorür, kromil klorür, ksantokromiya, makromutasyon, metakromatizm, mikrokromozom, mikromastigot, mikromutasyon, nonkromafinom, sitokrom c552, sitokrom P450, tekeşkromosom

12 harfli

akromelanizm, fotokromojen, hemokromatoz, krom alaşımı, krom dioksit, krom emdirme, krom kaplama, krom pastası, krom stearat, kromatit bar, kromatografi, kromatolizis, kromatoplast, kromoprotein, kromosentrum, kromotropizm, makromineral, makromolekül, monokromatik, monokromatör, oligokromemi, ...

11 harfli

A kromozomu, akromatopsi, akromotrihi, B kromozomu, dikromatizm, fotokromizm, heterokromi, izokromozom, krom boyası, krom çeliği, krom karbür, kromatogram, kromkaplama, kromoizomer, metakromasi, metakromazi, normokromik, pankromatik, polikromazi, sitokrom b3, sitokrom c1, ...

10 harfli

akromegali, anizokromi, eşkromosom, hematokrom, hipokromik, krom bakır, krom kaplı, krom oksit, kromakalim, kromatofil, kromatofor, kromoblâst, kromojenik, kromoplast, kromotofor, kromozomin, mikromasti, mikrometre, nekromanti, öykromatin, sitokrom b, ...

9 harfli

adenokrom, akromatik, akromatin, akromatoz, akromelik, akromiyon, ferrokrom, homokromi, kromidyum, kromofobi, kromonema, kromonoma, kromosfer, laktokrom, makromeli, mikromeli, ökromatin, sinekromi

8 harfli

biyokrom, fikokrom, fitokrom, kromafin, kromatid, kromatik, kromatin, kromatit, kromlama, kromofob, kromofor, kromojen, kromomer, kromosit, kromosom, kromotid, kromozom, lipokrom, makromer, mikromer, miyokrom, ...

7 harfli

feokrom, krom-51, liokrom, makrome, ürokrom

6 harfli

kromaj, kromat, kromel, kromit, kromlu, kromsu, nikrom

5 harfli

kroma, krome

4 harfli

krom

Kelime Ara