İçinde KULA geçen kelimeler

İçinde KULA geçen kelimeler 660 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

kula aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. kula anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde KULA geçen kelimeler

25 harfli

(birinin) kulağını bükmek, (birinin) kulağını çekmek, artikulasyo humeroulnaris, fare kulaklı büyük yarasa, fare kulaklı küçük yarasa, fare kulaklı yarasagiller, kulak yolunun rezeksiyonu, muskulus oblikus aurikula, muskulus orbikularis oris, muskulus stiloaurikularis, nervus aurikularis magnus, nodus atriyoventrikularis, nükleus interpedunkularis, nükleus paraventrikularis, rami retikulares kaudales, ramus muskularis distalis, septum atriyoventrikulare, uzun kulaktan haber almak, vena aurikularis kaudalis, vena aurikularis profunda

24 harfli

ense kulak yerinde olmak, iri kulaklı güneş balığı, Kahverengi kulaklı sülün, kara kulaklı kuyrukkakan, kara-kulaklı kuyrukkakan, kulağı (bir şeyde) olmak, kulağına kar suyu kaçmak, kulakçık bölme kusurları, septum interventrikulare, sulkus intertuberkularis, sulkus ruminoretikularis, tavşan kulağı (dalgalık), üzümsük-kulakyanı yalımı

23 harfli

(bir şeye) kulak vermek, ağzı kulaklarına varmak, artikulasyo radyokarpea, artikulasyo sakroilyaka, kısa kulaklı fil faresi, kulak altı tükürük bezi, kulak salya beze yalımı, kulak zarı atalektazisi, lamina fibroretikularis, ligamentum dentikulatum, nervi supraklavikulares, ostium ruminoretikulare, plika ruminoretikularis, septum interradikularya, tuberkulum kornikulatum

22 harfli

artikulasyo elipsoidea, artikulasyo kondilaris, cankulağı ile dinlemek, iki kulak bir dil için, karunkula sublingualis, kohulamak, (kokulamak), kulak tetavür numarası, lamina perpendikularis, muskulus ventrikularis, navikular kese yangısı, prosessus kornikulatus, rete artikulare kubiti, septa interradikularya, skeleton appendikulare, sustentakular hücreler, şeytan kulağına kurşun

21 harfli

artikulasyo komposita, artikulasyo sferoidea, artikulasyo trokoidea, dış kulak yolu siniri, duktus semisirkulares, fare – kulaklı yarasa, kulak arka atardamarı, kulak borusu yapışımı, kulaklı orman baykuşu, limfonodi retikulares, rete artikulare genus, retrograt ejakulasyon, suvartılı kulak altça, tuberkulum artikulare, vallekula epiglottika

20 harfli

(kulak) suymuk çevre, arterya klavikularis, arterya testikularis, artikulasyo simpleks, artikulasyones manus, artikulasyones pedis, besisel kuru kulakça, boynuz kulağı geçmek, dikenli kulak kenesi, doğuştan kulaksızlık, duktus ejakulatoryus, elini kulağına atmak, formasyo retikularis, geniş-kulaklı yarasa, impresyo retikularis, karunkula lakrimalis, katılaşımsal kulakça, kulağı kirişte olmak, kulağını sağır etmek, kulak guskun yerinde, kulak misafiri olmak, ...

19 harfli

ağzı kulağına yakın, buruşuk kuzu kulağı, dış kulak kapakçığı, domuz kulağı etkisi, intermuskular kemik, kapsula artikulares, kelle kulak yerinde, kulağı ağır işitmek, kulağı yolda kalmak, kulağına fısıldamak, kulak salya bezecil, kulakçık yırtılması, kulakları paslanmak, kulakları patlatmak, kulakları uğuldamak, muskuli aurikulares, orta kulak iltihabı, uzun-kulaklı yarasa, vallekula serebelli, yazma koruma kulağı

18 harfli

artikulasyo humeri, artikulasyo kubiti, bursa testikularis, büyükkulaklıyarasa, coşkulandırabilmek, denizkulağı ortamı, dış kulak hematomu, diskus artikularis, fasyes aurikularis, genişkulaklıyarasa, gri kulaklı yarasa, iki kulakla işitme, kartilago aurikula, kulağı duvar olmak, kulağına inanmamak, kulak karıştırgısı, kulak kemikçikleri, kulak kiri bezleri, kulak savmanlıkçıl, kulak zarı çevresi, kulaklarını dikmek, ...

17 harfli

ağzı kulaklarında, ak kulaklı bülbül, artikulasyo genus, artikulasyo karpi, artikulasyo koksa, artikulasyo plana, coşkulandırabilme, dış kulak yangısı, Doyen kulak pensi, ejakulator kanalı, ejakulator kesesi, fossa artikularis, iri kulaklıgiller, iri-kulaklıgiller, kulacıklar aracıl, kulağına çalınmak, kulağına dokunmak, kulağına girmemek, kulağına söylemek, kulak eşiniklenim, kulak kesme pensi, ...

16 harfli

ejakulatör kanal, elmacık-kulakçıl, fasya muskulares, fila radikularya, göz kulak tutmak, iç kulak yangısı, kaba kulak desti, kanalikular evre, kavum artikulare, korpuskula renis, kulağına çarpmak, kulak çildirkisi, kulak dırgerliği, kulak dinç olmak, kulak dolgunluğu, kulak salya beze, kulak savmanlığı, kulak uyuzböceği, kulak yar yalımı, kulak yoğunlaşım, kulakçık dalgası, ...

15 harfli

atkulağı gitmek, coşkulanabilmek, göz kulak olmak, kabakulak olmak, kulağı deliklik, kulağı dikilmek, kulağı kesiklik, kulağı yağlıklı, kulağına gelmek, kulağına gitmek, kulağını burmak, kulak altı bezi, kulak fışkırığı, kulak irin akım, kulak kabartmak, kulak kapatkısı, kulak sayrılığı, kulak toktalığı, kulak yaveşcısı, kulak-altı bezi, kulaklı batağan, ...

14 harfli

acıgıcı kulağı, coşkulanabilme, coşkulandırmak, dış kulak lobu, dış kulak yolu, kula kul olmak, kulağa almamak, kulağakaçanlar, kulağı kirişte, kulağı okşamak, kulağı tetikte, kulağını açmak, kulak (pulluk), kulak akarcası, kulak burulmak, kulak davutmak, kulak irileşim, kulak işçiliği, kulak kanaması, kulak kaşağısı, kulak kesilmek, ...

13 harfli

burkulabilmek, coşkulandırma, dışkulak yolu, ejakulatoryus, eli kulağında, güzel kokular, harikuladelik, kabakulak otu, kalbkulakçığı, kalem kulaklı, kokulandırmak, kulağı tıkalı, kulahlı kazma, kulak ağrıcıl, kulak çalgısı, kulak çorbası, kulak dirgeri, kulak döngüsü, kulak eğitimi, kulak etiketi, kulak kepçesi, ...

12 harfli

balık kulağı, burkulabilme, çeçik kulağı, davşankulağı, deniz kulacı, deniz kulağı, devede kulak, ekzokutikula, endokutikula, gevgeç kulak, klavikularis, kokulandırma, kornikulatus, kulağı delik, kulağı kesik, kulağı tozlu, kulak ağrısı, kulak çekmek, kulak çivisi, kulak çökeli, kulak çukuru, ...

11 harfli

anoperkulat, artikularis, artikulasyo, aslankulağı, aurikularis, baca kulağı, coşkulanmak, denizkulağı, domuzkulağı, drakunkular, ejakulasyon, epikutikula, evgeş kulak, Fare kulağı, genikulatus, inokulasyon, katırkulağı, kepçe kulak, kula kabağı, kulaç atmak, kulaçlanmak, ...

10 harfli

ağaç kulak, ayı kulağı, ayu kulağı, coşkulanma, dentikulat, dev kulağı, ejakulasyo, ejakulatör, eşekkulağı, farekulağı, guzukulağı, harikulade, kaba kulak, kamışkulak, kedikulağı, kere kulak, kızılkulak, kokulanmak, kokulatmak, korpuskula, kulaçlamak, ...

9 harfli

ahkulamak, Altıkulaç, at kulağı, avkulamak, avrikulat, avunkulat, ayıkulağı, cankulağı, devkulağı, dış kulak, doğ kulak, ebekulağı, eğşikulak, ekşikulak, fasikulat, filkulağı, garakulak, iri kulak, kabakulak, karakulak, karunkula, ...

8 harfli

acıkulak, atkulağı, aurikula, boz kula, bozkulak, burkulaç, dışkulak, dikkulak, dilkulak, ejakulat, faskulak, foskulak, haykulaş, iç kulak, iç-kulak, islikula, karakula, kazkulaç, kokulama, kukkulav, kula don, ...

7 harfli

akkulak, atkulak, bukulaç, cukulak, çukulak, furkula, içkulak, kukulat, kulacık, kulaçka, kulağuz, kulakça, kulakçı, kulaklı, Kulalar, kulamak, kulanca, kulanlı, kulavuz, kulkula, kunkula, ...

6 harfli

arkula, kakula, kukula, Kulaca, Kulalı, makula, Özkula, tokula

5 harfli

kulaç, kulah, kulak, kulan, Kulat, kulav, kulay

4 harfli

kula

Kelime Ara