KULA ile başlayan kelimeler

KULA ile başlayan veya başında KULA olan kelimeler 246 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

kula aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. kula anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre KULA ile başlayan kelimeler

25 harfli

kulak yolunun rezeksiyonu

24 harfli

kulağı (bir şeyde) olmak, kulağına kar suyu kaçmak, kulakçık bölme kusurları

23 harfli

kulak altı tükürük bezi, kulak salya beze yalımı, kulak zarı atalektazisi

22 harfli

kulak tetavür numarası

21 harfli

kulak arka atardamarı, kulak borusu yapışımı, kulaklı orman baykuşu

20 harfli

kulağı kirişte olmak, kulağını sağır etmek, kulak guskun yerinde, kulak misafiri olmak, kulakçık-karıncıksal, kulakmumu, kulakkiri, kulaksal-karıncıksal

19 harfli

kulağı ağır işitmek, kulağı yolda kalmak, kulağına fısıldamak, kulak salya bezecil, kulakçık yırtılması, kulakları paslanmak, kulakları patlatmak, kulakları uğuldamak

18 harfli

kulağı duvar olmak, kulağına inanmamak, kulak karıştırgısı, kulak kemikçikleri, kulak kiri bezleri, kulak savmanlıkçıl, kulak zarı çevresi, kulaklarını dikmek, kulaklı tarla kuşu, kulaksal-ergenesel

17 harfli

kulacıklar aracıl, kulağına çalınmak, kulağına dokunmak, kulağına girmemek, kulağına söylemek, kulak eşiniklenim, kulak kesme pensi, kulak sayrılıkçıl, kulak tırmalayıcı, kulaklı tarlakuşu, kulaksal-şakaksal, kulaksal-tulunsal

16 harfli

kulağına çarpmak, kulak çildirkisi, kulak dırgerliği, kulak dinç olmak, kulak dolgunluğu, kulak salya beze, kulak savmanlığı, kulak uyuzböceği, kulak yar yalımı, kulak yoğunlaşım, kulakçık dalgası, kulakçıl dönenti, kulakları dolmak

15 harfli

kulağı deliklik, kulağı dikilmek, kulağı kesiklik, kulağı yağlıklı, kulağına gelmek, kulağına gitmek, kulağını burmak, kulak altı bezi, kulak fışkırığı, kulak irin akım, kulak kabartmak, kulak kapatkısı, kulak sayrılığı, kulak toktalığı, kulak yaveşcısı, kulak-altı bezi, kulaklı batağan, kulaklı tezkere, kulaklık çıkışı, kulaklık yuvası, kulaktan alıntı, ...

14 harfli

kula kul olmak, kulağa almamak, kulağakaçanlar, kulağı kirişte, kulağı okşamak, kulağı tetikte, kulağını açmak, kulak (pulluk), kulak akarcası, kulak burulmak, kulak davutmak, kulak irileşim, kulak işçiliği, kulak kanaması, kulak kaşağısı, kulak kesilmek, kulak kıvırmak, kulak misafiri, kulak numarası, kulak plakları, kulak sadakası, ...

13 harfli

kulağı tıkalı, kulahlı kazma, kulak ağrıcıl, kulak çalgısı, kulak çorbası, kulak dirgeri, kulak döngüsü, kulak eğitimi, kulak etiketi, kulak kepçesi, kulak salgımı, kulak salgısı, kulak salkımı, kulaklı çorba, kulaklı hamur, kulaklı somun, kulaklıdalgıç, kulavuzlayıcı

12 harfli

kulağı delik, kulağı kesik, kulağı tozlu, kulak ağrısı, kulak çekmek, kulak çivisi, kulak çökeli, kulak çukuru, kulak demiri, kulak duması, kulak dutmak, kulak kan ur, kulak kenesi, kulak kulağa, kulak küpesi, kulak mekişi, kulak memesi, kulak sağını, kulak tıkacı, kulak tutmak, kulak uzmanı, ...

11 harfli

kula kabağı, kulaç atmak, kulaçlanmak, kulağ olmak, kulağ urmak, kulağakaçan, kulah urmak, kulak akarı, kulak asmak, kulak bilim, kulak çirki, kulak erimi, kulak kesim, kulak ovmak, kulak pensi, kulak uyağı, kulak uyuzu, kulak yapım, kulak yazım, kulakdavulu, kulaklaşmak, ...

10 harfli

kulaçlamak, kulaçlayış, kulak akım, kulak kiri, kulak taşı, kulak tözü, kulak yağı, kulak zarı, kulakçıklı, Kulakpınar, kulaksamak

9 harfli

kula tözü, Kulacadağ, Kulacıklı, kulaçlama, kulak aşı, kulak gör, kulak yar, kulâkaçan, kulakkiri, kulaklama, kulaktozu, kulakyolu, kulakzarı, kulampara, kulan evi, kulansıca

8 harfli

kula don, kulağası, kulakaşı, kulakcık, kulakçak, kulakçık, kulakçıl, kulakdaş, Kulakköy, kulaklık, kulaksal, kulaksız, kulaktan, kulan öz, kulancıl, kulanlık

7 harfli

kulacık, kulaçka, kulağuz, kulakça, kulakçı, kulaklı, Kulalar, kulamak, kulanca, kulanlı, kulavuz

6 harfli

Kulaca, Kulalı

5 harfli

kulaç, kulah, kulak, kulan, Kulat, kulav, kulay

4 harfli

kula

Kelime Ara