İçinde LİM geçen kelimeler

İçinde LİM geçen kelimeler 2478 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

lim aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. lim anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde LİM geçen kelimeler

25 harfli

BM Bilim ve Kültür Örgütü, dilimli ısıtıcı kelepçesi, dölcellik (dirilbilimde),, duktus limfatikus dekster, eğilim artı rastsal model, emilim bozukluğu sendromu, gelecekte teslim piyasası, gemi doğrultusunda teslim, gerilim giderme tavlaması, gerilim yükselteci çıkışı, gerilimli yenim çatlaması, ılıman kara iklim bölgesi, iki yünden gerilim artımı, insanbilimsel halkbilimci, insanbilimsel toplumbilim, karşılaştırmalı yapıbilim, kaynama noktası yükselimi, kredi dilimi politikaları, labiyum limbi vestibulare, lamina limitans anteriyor, limfosentrum iliofemorale, ...

24 harfli

anlık gerilim yükselmesi, art zamanlı anlam bilimi, danışman kitaplıkbilimci, dilbilim karşılaştırması, dilimli ısıtıcı anahtarı, evrendeğersiz sayımbilim, gemi güvertesinde teslim, gerilim bozunumu çizgesi, hipokalemik polimiyopati, kanama eğiliminin artışı, kangallı böcekler bilimi, karşılaştırmalı dilbilim, labiyum limbi timpanikum, limfonodus infraspinatus, limfosentrum iliosakrale, limfosentrum mandibulare, marjinal dışalım eğilimi, marjinal ithalat eğilimi, marjinal tüketim eğilimi, marjinal yatırım eğilimi, ortak olasılıksal eğilim, ...

23 harfli

akımmıknatıssal irkilim, anahtar teslimi fabrika, Balta Limanı Antlaşması, canlı veya etken kelime, çarpım limit tahmincisi, dengelenmiş polimorfizm, dışsatım karşıtı eğilim, düraliminyum, düralümin, eklem bacaklılar bilimi, eş zamanlı anlam bilimi, halkbilimsel durağanlık, iç salgı bezleri bilimi, ihracat aleyhine eğilim, iki elim yanıma gelecek, iklimbilim, klimatoloji, irkilimle mıknatıslanma, kelimenin tam anlamıyla, küçük küme toplumbilimi, limfonodi interkostales, limfonoduli prepusiales, limfonodus obturatoryus, ...

22 harfli

akışkanlar işleybilimi, alçak gerilimli ışıtaç, alimenter toksik alöki, anında teslim piyasası, anketleme yöntembilimi, art zamanlı dil bilimi, ayırımlayıcı halkbilim, betimleyici sayımbilim, derinsel duyu eksilimi, dernekler toplumbilimi, dilbilim veya dilcilik, doğrusal zaman eğilimi, düşük gerilimli ışıtaç, eğilim-çevrim bileşeni, elektriksel işleybilim, gerilim giderme işlemi, havalandırma dilimleri, hızbilimsel gaz kuramı, insanbilimsel coğrafya, kitaplık halkbilimcisi, limfonodi hipogastrisi, ...

21 harfli

akım denkleşim bilimi, bağdaştırıcı dizilimi, bir hücreliler bilimi, damarsal suymuk bilim, dil-ağızsızlık bilimi, dirimbilimsel kalıtım, dokubilimi, histoloji, düzgüsüzlük ruhbilimi, E grubu teslim fiyatı, eş zamanlı dil bilimi, fabrika teslimi fiyat, gelişigüzel kopolimer, gerilim eşitleme tavı, gerilim osteogenezisi, halkbilim derleyicisi, halkbilimsel gerileme, havasal deri gerilimi, illimi tillimi çıkmak, karşılıklı irkilimlik, katı dorum doğabilimi, katodik aşırı gerilim, ...

20 harfli

açık liman anlaşması, adalete teslim etmek, adalete teslim olmak, alimenter indigesyon, anında teslim fiyatı, araları limoni olmak, asalakbilimsel direy, ayak akarcası bilimi, belgebilim görevlisi, belirlenimsel eğilim, Bitkibilim (Botanik), budunbilim atlasları, cıva filim elektrodu, çıkarımcı sayımbilim, değer teslim sistemi, değişik dokut bilimi, denizcilik gökbilimi, dirimbilimsel akraba, dirimsel uzlak bilim, doğabilimsel değişim, eğilim durağan süreç, ...

19 harfli

akım-gerilim eğrisi, aktöre toplumbilimi, amaçlılık ruhbilimi, ana iklim bölgeleri, anot aşırı gerilimi, astropikal iklimler, aşırı yaşayış bilim, aşırı yatın çekilim, bağıl çağ yerbilimi, bağışıklık bilimsel, betimsel budunbilim, bilimsel deneycilik, bilimsel insancılık, bilişimsel dilbilim, Birgözeliler Bilimi, bölgesel budunbilim, Cowles yöntembilimi, çevrebilimsel durum, demiryolunda teslim, dizimleme sesbilimi, doğalcı toplumbilim, ...

18 harfli

Abel limit yöntemi, akustik ses bilimi, anlamdaşlar bilimi, asalakbilim uzmanı, askerlik ruhbilimi, bağışıklık bilimci, bağlantı yönelimli, bebeklik ruhbilimi, bilgi toplumbilimi, bilimsel sosyalizm, bilimtay sözenliği, bölgesel halkbilim, Bulimus fuchsianus, cinsellik bilimsel, Codex Alimentarius, çağrışım ruhbilimi, çevresel halkbilim, çok terimli eğilim, çok yüksek gerilim, dâhilî talimatname, davranış bilimleri, ...

17 harfli

A-limitlenen dizi, adlandırma bilimi, Agriolimax laevis, aile toplumbilimi, ak yuvar eksilimi, aklimatize türler, anestezi bilimsel, anlambilim hatası, arayüzey gerilimi, bağışıklık bilimi, beden tipi bilimi, belgebilim uzmanı, benzeşim bilimcil, betimli ses bilim, bilimsel görüşler, bilimsel gösterim, bilimsel özgürlük, bilimsel ruhbilim, bilimsel tartışma, bilimsel toplantı, bilimsel usavurma, ...

16 harfli

abanık değşilimi, ahlak eğitbilimi, aliman yeşilisan, aliminyum karbür, ana deniz bilimi, anestezi bilimci, anlama ruhbilimi, anlatım bilimsel, atom altı bilimi, ayrışma gerilimi, bağlama kelimesi, başlama gerilimi, bebenek genelimi, belirti bilimsel, benlik ruhbilimi, besleme gerilimi, bilim kurguculuk, bilimsel deneyci, bilimsel düşünce, bilimselleştirme, cinsellik bilimi, ...

15 harfli

ad soylu kelime, akıntı bilimsel, anahtar teslimi, anestezi bilimi, asalak bilimsel, aşağılık kelime, aşırıyüklenilim, atom içi bilimi, bağımsız kelime, bağırsak bilimi, beslenme bilimi, biçim ruhbilimi, bilgi ruhbilimi, bilim felsefesi, bilimlik kelime, bilimsel iyelik, bilimsel öngörü, bilimsel sinema, bilimsel tarife, bilimtay övgüsü, birleşik kelime, ...

14 harfli

Abbashalimpaşa, açık halkbilim, ahlak bilimsel, Akdeniz iklimi, akıntı bilimci, aklimatizasyon, alan yerbilimi, alfa polimeraz, allım yeşillim, ana bilim dalı, anahtar kelime, andamcıl delim, anlam bilimsel, anlatım bilimi, asalak bilimci, Aşağımüslimler, aybaşı kesilim, ayrılmış dilim, bağımlı kelime, bağırsak bilim, bağlama limanı, ...

13 harfli

ağaç bilimsel, ahlak bilimci, akarsu bilimi, akıntı bilimi, akma gerilimi, alçak gerilim, alıntı kelime, alimental göç, amanı bilimiñ, anadenizbilim, anlam bilimci, arap hélimesi, arda devrilim, artık gerilim, artık irkilim, asalak bilimi, aslın teslimi, aşırı gerilim, bağır irilimi, Bahçelimeydan, baklavadilimi, ...

12 harfli

acı kesilimi, adam değilim, ağaç bilimci, ahlak bilimi, akımyönelimi, aklıselimlik, alım yeşilim, alimallahsın, alimentaryus, alimentasyon, altın dilimi, anlam bilimi, anlatımbilim, anma gerilim, arda gerilim, asalakbilimi, askerî liman, Aşağıselimli, bağak delimi, bağlam bilim, balık bilimi, ...

11 harfli

ad bilimsel, ağaç bilimi, alimi yeşil, alkalimetre, alkalimetri, alt gerilim, arı uzbilim, asalakbilim, avşarkilimi, ayrık dilim, bağır bilim, balık bilim, balıkbilimi, belge bilim, bellimbebek, biçim bilim, bilim adamı, bilim etiği, bilim kurgu, bilimsel ad, bilimsellik, ...

10 harfli

Abdülhalim, açık liman, ad bilimci, Agriolimax, ağız bilim, ağzı liman, aklimasyon, alg bilimi, alim üzümü, ana eğilim, anlambilim, anneşlimek, ayak bilim, baş bilimi, başmuallim, belgebilim, belimbebek, besi bilim, beşirlimek, betikbilim, biçimbilim, ...

9 harfli

Abdülâlim, acunbilim, ad bilimi, akışbilim, aklıselim, ala kilim, alim erik, alimallah, alimenter, Alimpınar, alt limit, ara iklim, asmabilim, atışbilim, bilimdalı, bir dilim, bişlimgeç, Bulimidae, Buliminae, çilimbura, çilimburi, ...

8 harfli

adilimit, anaiklim, bilimlik, bilimsel, bilimsiz, bozkilim, büğlimek, büklimak, büklimek, celimsiz, cillimek, Çelimler, çelimsiz, çilimbiz, çilimpiz, çilimsiz, çoçlimek, değşilim, delimden, delimsek, delimsük, ...

7 harfli

A-limit, akcilim, alimana, âlimane, alimbaş, aliment, âlimlik, ateşlim, belimek, bilimci, bilimli, Bulimus, cilimah, cilimak, cilimli, çelimli, çellime, Çilimli, çilimpi, çizilim, çökelim, ...

6 harfli

aliman, alimiz, analim, bâlime, beklim, bellim, berlim, çitlim, devlim, divlim, eğilim, eliman, ellime, emilim, ezilim, gallim, gılima, gıllim, gilime, gliman, ğîlima, ...

5 harfli

aflim, ağlim, Alime, balim, bilim, bulim, calim, cilim, çelim, çilim, delim, dilim, dôlim, eğlim, elima, emlim, eylim, filim, galim, gelim, halim, ...

4 harfli

alim, elim, ilim, lima, lime, limi, plim

3 harfli

lim

Kelime Ara