LİM ile biten kelimeler

LİM ile biten veya sonunda LİM olan kelimeler 656 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

lim aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. lim anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre LİM ile biten kelimeler

25 harfli

gemi doğrultusunda teslim, insanbilimsel toplumbilim, karşılaştırmalı yapıbilim, sayıtımsal ısıldevimbilim

24 harfli

evrendeğersiz sayımbilim, gemi güvertesinde teslim, karşılaştırmalı dilbilim, ortak olasılıksal eğilim, tümdengelimci sayımbilim

23 harfli

akımmıknatıssal irkilim, dışsatım karşıtı eğilim, ihracat aleyhine eğilim, ticari işletmede teslim

22 harfli

ayırımlayıcı halkbilim, betimleyici sayımbilim, elektriksel işleybilim, tümevarımcı sayımbilim

21 harfli

damarsal suymuk bilim, katodik aşırı gerilim, oynak ve bağlam bilim, polinomsal gösterilim, uygulamalı budunbilim, uygulamalı insanbilim, veteriner asalakbilim, yarı bağdaşık çökelim, yüzeylerarası gerilim

20 harfli

belirlenimsel eğilim, çıkarımcı sayımbilim, dirimsel uzlak bilim, evrelerarası gerilim, omurga gölerim delim, pozitif suya yönelim, solunum teprek bilim, tarımsal asalakbilim, tarihsel söylenbilim, toplumsal biçimbilim, toplumsal çevrebilim, toplumsal insanbilim, uygulamalı halkbilim

19 harfli

aşırı yaşayış bilim, aşırı yatın çekilim, betimsel budunbilim, bilişimsel dilbilim, bölgesel budunbilim, demiryolunda teslim, doğalcı toplumbilim, fiziksel insanbilim, fizyolojik ruhbilim, gemi yanında teslim, işlevsel budunbilim, işlevsel insanbilim, kılgısal çocukbilim, kişiliksel ruhbilim, kültürel çevrebilim, kültürel insanbilim, mıknatıssal irkilim, nicemsel işleybilim, siyasal toplumbilim, toplumsal halkbilim, uygulamalı ruhbilim

18 harfli

bölgesel halkbilim, çevresel halkbilim, çok terimli eğilim, çok yüksek gerilim, deneyüstü ruhbilim, düşünsel halkbilim, ekinsel insanbilim, evrimli anlambılim, görgül toplumbilim, görgül yöntembilim, işlevsel halkbilim, karşılıklı irkilim, küçük alanlı iklim, olasılıksal eğilim, özdeksel halkbilim, sindirilmiş eğilim, tarihsel halkbilim, toplumsal ruhbilim, uygulamalı uzbilim, uzbilimsel usbilim, varoluşçu ruhbilim, ...

17 harfli

betimli ses bilim, bilimsel ruhbilim, bireysel ruhbilim, budunsal ruhbilim, çözümsel ruhbilim, deneysel ruhbilim, dirim tüzük bilim, dokut yumuş bilim, dönencealtı iklim, duralı anlambilim, ekonomik yerbilim, elektriğe yönelim, en yüksek yücelim, genel asalakbilim, hingilim şingilim, ırkçı toplumbilim, işlevsel ruhbilim, kimyasal hızbilim, kültürel ruhbilim, örgensel ruhbilim, somut toplumbilim, ...

16 harfli

çağdaş halkbilim, deneyli sesbilim, doğal insanbilim, evrimli dilbilim, genel anlambilim, genetik ruhbilim, güvertede teslim, kimyasal gerilim, korunaklık bilim, küresel gökbilim, özel asalakbilim, simgesel usbilim, tencil taş bilim, tıbbi böcekbilim, tinsel halkbilim, toplumsal eğilim, yapısal ruhbilim, yapısal yerbilim, yatay yeryönelim

15 harfli

aşırıyüklenilim, çoktürel eğilim, çözümsel eğilim, dirgerlik bilim, doğrusal eğilim, duralı dilbilim, duralı sesbilîm, duruk halkbilim, edilgen gerilim, eskivarlıkbilim, eşinikler bilim, gensel ruhbilim, girdiye yönelim, gizli halkbilim, görgül ruhbilim, kamyonda teslim, karadamar bilim, kıvıldevîmbilim, kıvıldinimbilim, klinik ruhbilim, negatif yönelim, ...

14 harfli

açık halkbilim, allım yeşillim, andamcıl delim, aybaşı kesilim, ayrılmış dilim, bağırsak bilim, benzeşim bilim, bilimsöz bilim, bitevi gerilim, bordada teslim, boygur kesilim, burtarım bilim, Çerkezmüsellim, değişen eğilim, deneysel bilim, denizsel iklim, dirik ruhbilim, dirildoğabilim, duyarlık bilim, eğrisel eğilim, erdenlik bilim, ...

13 harfli

alçak gerilim, anadenizbilim, arda devrilim, artık gerilim, artık irkilim, aşırı gerilim, baştaki dilim, bölücük bilim, dipbudunbilim, divlim divlim, ereğe yönelim, esnek gerilim, etken gerilim, gemide teslim, gözetleçbilim, Gulân-ı Kelim, heglim heglim, hillim hillim, ısıdevimbilim, ışığa yönelim, karasal iklim, ...

12 harfli

adam değilim, alım yeşilim, anlatımbilim, anma gerilim, arda gerilim, bağlam bilim, beldek bilim, belder delim, böbrek bilim, çizmik bilim, damzık bilim, dernek bilim, devinimbilim, gelecekbilim, görüngübilim, hilli hillim, içirik bilim, kalmık bilim, koklak bilim, mineralbilim, neme yönelim, ...

11 harfli

alt gerilim, arı uzbilim, asalakbilim, ayrık dilim, bağır bilim, balık bilim, belge bilim, biçim bilim, burun bilim, büyük gelim, dalak bilim, deprembilim, dilim dilim, doğum bilim, dokut bilim, dölgü bilim, dölgü dilim, duyum bilim, efsanebilim, eğitimbilim, eğlim eğlim, ...

10 harfli

Abdülhalim, ağız bilim, ana eğilim, anlambilim, ayak bilim, başmuallim, belgebilim, besi bilim, betikbilim, biçimbilim, böcekbilim, budunbilim, buzulbilim, çevrebilim, çizimbilim, çocukbilim, damarbilim, denizbilim, devimbilim, deyişbilim, dinimbilim, ...

9 harfli

Abdülâlim, acunbilim, akışbilim, aklıselim, ala kilim, ara iklim, asmabilim, atışbilim, bir dilim, çoğabilim, den bilim, deyibilim, diş bilim, doğabilim, doğubilim, dokubilim, eğitbilim, erekbilim, eşyönelim, filmbilim, göz bilim, ...

8 harfli

anaiklim, bozkilim, değşilim, dilbilim, em bilim, er bilim, gencelim, gökbilim, gölbilim, halaylim, haleylim, hızbilim, hingilim, höşmelim, huleylim, iç dilim, irkbilîm, kasbilim, katbilim, kızeylim, kuşbilim, ...

7 harfli

akcilim, ateşlim, çizilim, çökelim, dikelim, dinelim, dirilim, dizilim, eğerlim, evrilim, genilim, gerilim, gözelim, güzelim, heralim, imbilim, inbilim, irkilim, işbilim, kesilim, korelim, ...

6 harfli

analim, beklim, bellim, berlim, çitlim, devlim, divlim, eğilim, emilim, ezilim, gallim, gıllim, hellim, heylim, hillim, ikilim, iyhlim, kellim, leylim, mallim, mellim, ...

5 harfli

aflim, ağlim, balim, bilim, bulim, calim, cilim, çelim, çilim, delim, dilim, dôlim, eğlim, emlim, eylim, filim, galim, gelim, halim, helim, hilim, ...

4 harfli

alim, elim, ilim, plim

3 harfli

lim

Kelime Ara