İçinde MAKR geçen kelimeler

İçinde MAKR geçen kelimeler 93 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde MAKR geçen kelimeler

25 harfli

makroekonomik değişkenler, makroiktisadi büyüklükler, makroiktisadi göstergeler

23 harfli

makrobiyotik vejetaryen, makroiktisadi çözümleme, makroiktisat politikası, makrolid antibiyotikler, sivri kuyruklu makropod

22 harfli

makro gözenekli reçine, makroekonomik modeller, makroiktisadi değişken

21 harfli

makroekonomik veriler

20 harfli

makro virüs koruması, makroiktisadi analiz, makroskobik inceleme

19 harfli

alfa2-makroglobulin, makroiktisadi model, serbest makrofajlar

18 harfli

klasik makro model, makro değiştirgeni

17 harfli

alveoler makrofaj, makro büyüklükler, makrosiklik madde

16 harfli

amakrin hücreler, makro mineraller, makrofag sistemi, makrositer anemi, makrosporangiyum

15 harfli

makroanjiyopati, makroekonometri, makroelementler, makrosporogenez

14 harfli

aktif makrofaj, doku makrofajı, etkin makrofaj, makroevolüsyon, makrogametosit, makrokristalin, makronükleosit, makrosimbiyont, makrosporozoit, sabit makrofaj

13 harfli

fotomakrograf, makrobesinler, makroekonomik, makrokonidyum, makromutasyon, makrosporofil, makrosporofor, makroplankton

12 harfli

makro analiz, makroekonomi, makrofilarya, makrofitofaj, makroftalmus, makroiktisat, makroişlemci, makromineral, makromolekül, makronukleus, makronükleus, makrositozis

11 harfli

makrobiyota, Makrofibril, makrogamont, makrokosmos, makrokozmoz, makronemata, makropeptit, makrositemi, makroskobik

10 harfli

makrofagus, makrofauna, makrogamet, makrogliya, makroglosi, makrositer, makroskopi, makrosefal

9 harfli

makrogiri, makromeli, makrospor

8 harfli

makrofag, makrofaj, makrofit, makrolit, makromer, makrosit

7 harfli

makrama, makreme, makrome

5 harfli

makra, makro

Kelime Ara