MAKR ile başlayan kelimeler

MAKR ile başlayan veya başında MAKR olan kelimeler 82 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre MAKR ile başlayan kelimeler

25 harfli

makroekonomik değişkenler, makroiktisadi büyüklükler, makroiktisadi göstergeler

23 harfli

makrobiyotik vejetaryen, makroiktisadi çözümleme, makroiktisat politikası, makrolid antibiyotikler

22 harfli

makro gözenekli reçine, makroekonomik modeller, makroiktisadi değişken

21 harfli

makroekonomik veriler

20 harfli

makro virüs koruması, makroiktisadi analiz, makroskobik inceleme

19 harfli

makroiktisadi model

18 harfli

makro değiştirgeni

17 harfli

makro büyüklükler, makrosiklik madde

16 harfli

makro mineraller, makrofag sistemi, makrositer anemi, makrosporangiyum

15 harfli

makroanjiyopati, makroekonometri, makroelementler, makrosporogenez

14 harfli

makroevolüsyon, makrogametosit, makrokristalin, makronükleosit, makrosimbiyont, makrosporozoit

13 harfli

makrobesinler, makroekonomik, makrokonidyum, makromutasyon, makrosporofil, makrosporofor, makroplankton

12 harfli

makro analiz, makroekonomi, makrofilarya, makrofitofaj, makroftalmus, makroiktisat, makroişlemci, makromineral, makromolekül, makronukleus, makronükleus, makrositozis

11 harfli

makrobiyota, Makrofibril, makrogamont, makrokosmos, makrokozmoz, makronemata, makropeptit, makrositemi, makroskobik

10 harfli

makrofagus, makrofauna, makrogamet, makrogliya, makroglosi, makrositer, makroskopi, makrosefal

9 harfli

makrogiri, makromeli, makrospor

8 harfli

makrofag, makrofaj, makrofit, makrolit, makromer, makrosit

7 harfli

makrama, makreme, makrome

5 harfli

makra, makro

Kelime Ara