İçinde NAME geçen kelimeler

İçinde NAME geçen kelimeler 141 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

name aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. name anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde NAME geçen kelimeler

24 harfli

gümrük değer beyannamesi, kanun hükmünde kararname

23 harfli

namerde muhtaç bırakmak

20 harfli

Alma ata beyannamesi, Lobotes surinamensis, Muharrem Kararnamesi, murabaha nizamnamesi, namerde muhtaç olmak, sağlık şahadetnamesi

19 harfli

altın şehadetnamesi, Bangkok beyannamesi, menşe şahadetnamesi, menşe şehadetnamesi

18 harfli

Atina itilafnâmesi, dâhilî talimatname, gümrük beyannamesi, muhtasar beyanname

17 harfli

umumi vekâletname, vergi beyannamesi

16 harfli

dâhilî nizamname, ihtarname çekmek, NATO Beyannamesi, satış şartnamesi

15 harfli

teknik şartname, ticari şartname

14 harfli

enameloblastus, ruzname tutmak, yabanisinameki

13 harfli

fütüvvet-name, muvafakatname, ornamentasyon, sinameki gibi

12 harfli

muhabbetname, mukavelename, name defteri, şehnamecilik, ta`limâtnâme, teşekkürname, vasiyyetnâme, zafernamehan

11 harfli

ehliyetname, kefaletname, kıyafetname, menakıpname, muahedename, muahezename, müdafaaname, name okumak, nasihatname, sefaretname, seyahatname, silsilename, siyasetname, şehadetname, şikâyetname, taahhütname, talimatname, tavsiyename, taziyetname, telgrafname, vasiyetname, ...

10 harfli

baytarname, danamemesi, havalename, icazetname, istidaname, istifaname, itimatname, ruhsatname, şecerename, şehnamehan, takdirname, tandırname, tasdikname, temlikname, vakayiname

9 harfli

beyanname, davetname, fetihname, iddianame, ihbarname, ihtarname, ithafname, ithamname, kanunname, kararname, namertlik, nizamname, ruznameci, selâmname, şehnameci, tabirname, talepname, talimname, tarifname, vakıfname, zabıtname, ...

8 harfli

ahidnâme, ahitname, amanname, anametal, anameyli, celpname, emirname, enamelum, haylname, ibraname, izahname, izinname, namehrem, namertçe, namevcut, nickname, Oğuzname, pendname, sakiname, sinameki, şartname, ...

7 harfli

anameli, anameme, bahname, esbname, falname, habname, ruzname, salname, surname, şehname

6 harfli

enamel, inamen, nameci, namert

5 harfli

namet, namez

4 harfli

name

Kelime Ara