NAME ile biten kelimeler

NAME ile biten veya sonunda NAME olan kelimeler 92 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

name aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. name anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre NAME ile biten kelimeler

24 harfli

kanun hükmünde kararname

18 harfli

dâhilî talimatname, muhtasar beyanname

17 harfli

umumi vekâletname

16 harfli

dâhilî nizamname

15 harfli

teknik şartname, ticari şartname

13 harfli

fütüvvet-name, muvafakatname

12 harfli

muhabbetname, mukavelename, ta`limâtnâme, teşekkürname, vasiyyetnâme

11 harfli

ehliyetname, kefaletname, kıyafetname, menakıpname, muahedename, muahezename, müdafaaname, nasihatname, sefaretname, seyahatname, silsilename, siyasetname, şehadetname, şikâyetname, taahhütname, talimatname, tavsiyename, taziyetname, telgrafname, vasiyetname, vekâletname, ...

10 harfli

baytarname, havalename, icazetname, istidaname, istifaname, itimatname, ruhsatname, şecerename, takdirname, tandırname, tasdikname, temlikname, vakayiname

9 harfli

beyanname, davetname, fetihname, iddianame, ihbarname, ihtarname, ithafname, ithamname, kanunname, kararname, nizamname, selâmname, tabirname, talepname, talimname, tarifname, vakıfname, zabıtname, zeyilname

8 harfli

ahidnâme, ahitname, amanname, celpname, emirname, haylname, ibraname, izahname, izinname, nickname, Oğuzname, pendname, sakiname, şartname, tutiname

7 harfli

bahname, esbname, falname, habname, ruzname, salname, surname, şehname

4 harfli

name

Kelime Ara