İçinde NOR geçen kelimeler

İçinde NOR geçen kelimeler 309 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

nor aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. nor anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde NOR geçen kelimeler

25 harfli

anorganik kalp üfürümleri, anormal kızgınlık döngüsü, Honore Kyriazidou tahmini, Logaritmik normal dağılım, nervus şiplanknikus minor, Norberg ve Olsson yöntemi, Northern lekeleme tekniği, tutarlı ve yanaşık normal

24 harfli

asli normal vektör alanı, birikimli normal dağılım, Cinepanoramic, Franscope, foramina palatina minora, Potamogeton panorminatus, septum sinum palatinorum, sulkus ruminoretikularis

23 harfli

anormal vajina akıntısı, anormal vajina kanaması, inorganik fosfat, Pİ, P, insisura işyadika minor, kromatit anormallikleri, kromozom anormallikleri, Norveç kırmızısı sığırı, ostium ruminoretikulare, plika ruminoretikularis, standart normal dağılım, toplam inorganik fosfat, toplam inorganik karbon, tuberositas teres minor, yerel yanaşık normallik

22 harfli

anormal östrüs siklusu, arterya palatina minor, Echinorhynchus hominis, inorganik pirofosfataz, ligamentum lienorenale, muskulus helisis minor, nervus palatinus minor, norma göre yakınsaklık, normal biçimin matrisi, normal solunum sesleri, Phylloscopus inornatus, yanaşık normal dağılım

21 harfli

anormal doğum sancısı, binormal vektör alanı, limfonodi anorektales, nervus petrozus minor, nortestosteron türevi, northern blot analizi, papilla duodeni minor, standart normal yöney, toplam inorganik azot

20 harfli

AgNOR boyama yöntemi, anoreksiya vitulorum, Echinorhynchus gigas, muskulus psoas minor, muskulus teres minor, normal biçimin öneki, normal çekme hakları, normal konsantrasyon, normalliğe yakınsama, Phrynorhombus regius, snorter tipi cücelik, subnormal temperatür

19 harfli

anulus iridis minor, Clonorchis sinensis, log-normal değişken, Norfolk Horn koyunu, normalaltı uzunluğu, normalleştirebilmek, normlanmış özvektör, Norveç orman kedisi, operatörün iz normu, önekli normal biçim, tamamen normal uzay, vena palatina minor, yarı-normal dağılım

18 harfli

Eski Norveç koyunu, Glareola nordmanni, inorganik peroksit, jestenoron kaproat, log-normal dağılım, normal hata eğrisi, normalleştirebilme, ortonormalleştirme

17 harfli

Altınordu devleti, anglo-norman (at), anorganik asitler, anormal kızgınlık, anorojenik granit, Dendrocopos minor, inorganik pigment, inorganik polimer, linea anorektalis, Neoechynorhynchus, normal amino asit, normokromik anemi, ortonormal sistem, Rattus norvegicus, Utricularia minor, yanaşık normallik

16 harfli

anormal kıllılık, anormalleştirmek, Barbus rajanorum, Dinornis maximus, docta ignorantia, minor elementler, noradrenalin, NA, norbinalturfimin, normatif ekonomi, normatif iktisat, normlanmış taban, normositer anemi, operatörün normu, ortonormal taban, tam normlu cebir, yarı normlu uzay

15 harfli

AFNOR ölçünleri, anorganik kimya, anorganik madde, anormal konakçı, anormalleştirme, Avrupa normları, Cuculus canorus, Dryobates minor, Eudyptula minor, inorganik kimya, inorganik tarım, kurvatura minor, Norfolk hindisi, Norfolkteriyeri, normal koşullar, normal operatör, normal uzunluğu, normalize çelik, normalleştirmek, Normandi sığırı, normlanmış dizi, ...

14 harfli

anormal östrüs, Caenorhabditis, Echinorhynchus, inorganik asit, mekanoreseptör, Minorka tavuğu, Neoekinorinkoz, norkonidendrin, normal çözelti, normal dağılım, normal dönüşüm, normal solunum, normalize etme, normalleştirme, normalüstü kâr, Norveç yöntemi, supremum normu, vektörün normu

13 harfli

anormalleşmek, Dinornithidae, inorganik öge, klonorşiyozis, noradrenerjik, Norlandsığırı, normal düzlem, normal matris, normal oyulgu, norvalk virüs, Norveç sıçanı, Norveç tazısı, ortonormallik, üretroblenore

12 harfli

anormalleşme, daunorubisin, evrik normal, günorta üstü, Kinopanorama, Lanius minor, norepinefrin, norm metriği, normal biçim, normal doğum, normal durum, normal fiyat, normal flora, normal hesap, normal kesit, Normal kırık, normal örtme, normalleşmek, normlu cebir, normoglisemi, normostenüri, ...

11 harfli

abnormalite, abnormaliti, Dinornithes, diprenorfin, duodenorafi, Ekinorinkoz, Folco minor, hafif tenor, Kinorhyncha, Lemna minor, manoryalizm, Najas minor, norgestomet, normal emir, normal uzay, normalleşme, normlu uzay, normokromik, normospermi, öklid normu, Planorbidae, ...

10 harfli

anormallik, anorşidizm, aynorculuk, beyinorağı, Clonorchis, Conorhinus, konordaklı, Nordik ırk, normal kâr, normal mal, normalaltı, normalüstü, normoblast, norüyollar, splenoraji, vinorelbin

9 harfli

anorganik, antıranor, inorganik, monorşizm, normalite, normallik, norzeriği, panoramik, planorbid, Planorbis, sinorşidi, sinorşizm, yarı norm

8 harfli

abnormal, anoreksi, anorşidi, anorşizm, dinorfin, monorşid, normatif, Norveççe, Norveçli, panorama, rinoraji, şinorkel, tenorafi

7 harfli

amenore, anormal, anorşit, blenore, günorta, künorta, linoral, minorka, monoray, norecân, noreciğ, norıyon, nôriyon, noruyon, Onortak, sinorci, şnorkel

6 harfli

anorak, anorlu, kanora, norcuk, nordek, norito, noriye, normal, norman, norşit, norvuz, önnorm, pişnor, rinore

5 harfli

AgNOR, aynor, manor, minor, nordü, norek, sınor, sinor, tenor, tinor

4 harfli

anor, nora, Nori, norm

3 harfli

nor

Kelime Ara