NOR ile başlayan kelimeler

NOR ile başlayan veya başında NOR olan kelimeler 110 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

nor aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. nor anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre NOR ile başlayan kelimeler

25 harfli

Norberg ve Olsson yöntemi, Northern lekeleme tekniği

23 harfli

Norveç kırmızısı sığırı

22 harfli

norma göre yakınsaklık, normal biçimin matrisi, normal solunum sesleri

21 harfli

nortestosteron türevi, northern blot analizi

20 harfli

normal biçimin öneki, normal çekme hakları, normal konsantrasyon, normalliğe yakınsama

19 harfli

Norfolk Horn koyunu, normalaltı uzunluğu, normalleştirebilmek, normlanmış özvektör, Norveç orman kedisi

18 harfli

normal hata eğrisi, normalleştirebilme

17 harfli

normal amino asit, normokromik anemi

16 harfli

noradrenalin, NA, norbinalturfimin, normatif ekonomi, normatif iktisat, normlanmış taban, normositer anemi

15 harfli

Norfolk hindisi, Norfolkteriyeri, normal koşullar, normal operatör, normal uzunluğu, normalize çelik, normalleştirmek, Normandi sığırı, normlanmış dizi, Norveç teriyeri

14 harfli

norkonidendrin, normal çözelti, normal dağılım, normal dönüşüm, normal solunum, normalize etme, normalleştirme, normalüstü kâr, Norveç yöntemi

13 harfli

noradrenerjik, Norlandsığırı, normal düzlem, normal matris, normal oyulgu, norvalk virüs, Norveç sıçanı, Norveç tazısı

12 harfli

norepinefrin, norm metriği, normal biçim, normal doğum, normal durum, normal fiyat, normal flora, normal hesap, normal kesit, Normal kırık, normal örtme, normalleşmek, normlu cebir, normoglisemi, normostenüri, norton eleği, Norveç uyuzu

11 harfli

norgestomet, normal emir, normal uzay, normalleşme, normlu uzay, normokromik, normospermi

10 harfli

Nordik ırk, normal kâr, normal mal, normalaltı, normalüstü, normoblast, norüyollar

9 harfli

normalite, normallik, norzeriği

8 harfli

normatif, Norveççe, Norveçli

7 harfli

norecân, noreciğ, norıyon, nôriyon, noruyon

6 harfli

norcuk, nordek, norito, noriye, normal, norman, norşit, norvuz

5 harfli

nordü, norek

4 harfli

nora, Nori, norm

3 harfli

nor

Kelime Ara