İçinde OT geçen kelimeler

İçinde OT geçen kelimeler 5029 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

ot aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. ot anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde OT geçen kelimeler

25 harfli

(birinin) postuna oturmak, androjen taşıyıcı protein, antimikrobiyal kemoterapi, arterya karotikobazilaris, baldıran otu zehirlenmesi, birim mitokondri hipotezi, botriyoid rabdomiyosarkom, Brochothrix thermosphacta, Choanotaenia infundibulum, daldırık elektrotlu fırın, Diphyllobothrium cordatum, Diphyllobothrium erinacei, doğal sitotoksik hücreler, Dorothy-Reeddev hücreleri, endotelyokoriyal plasenta, eritropoetik protoporfiri, gözün melanotik tümörleri, hayat boyu gelir hipotezi, hayvansal protein yemleri, hepatotoksik ensefalopati, Herklotsichthys punctatus, ...

24 harfli

alev fotometrik dedektör, alfa1-proteaz inhibitörü, alveoler lipoproteinozis, amfotropik retrovirüsler, antibiyotik sonrası etki, arterya karotis eksterna, arterya karotis kommunis, atomik emisyon fotometri, bezdimcil 2- oturga sızı, bireysel alan kotalaması, bitkisel protein yemleri, Candida pseudotropicalis, deri hipersomatotropizmi, dışsatımda tarife kotası, Diphyllobothrium mansoni, eğrelti otu zehirlenmesi, ek motorlu taşıt vergisi, elektrotsuz boşalma tüpü, epizootik sığır abortusu, fotoelektrik kolorimetre, Friedman-Savage hipotezi, ...

23 harfli

(birinin) notunu vermek, alyuvar ozmotik direnci, apolipoprotein B, Apo B, arkkotanjant fonksiyonu, arterya karotis interna, azotsuz öz madde tayini, bastığı yerde ot bitmez, başlık bağlama proteini, beta laktam antibiyotik, bin bir delik otugiller, binyaprak otu, arapsaçı, bootstrap güven aralığı, Botriosefalus hastalığı, bulaşıcı protein etkeni, büyük çiçekli yüksükotu, Cercotrichas galactotes, Crillon Oteli Komisyonu, çok baharın otunu yemek, dışalımda tarife kotası, Dibothriocephalus latum, Dibothriocephalus latus, ...

22 harfli

açık oturum yöneticisi, area sentralis rotunda, aşık daima bey oturmaz, birinci sınıf elektrot, Chirotes canalicalatus, Cooley-Prescott modeli, Cyrtodactylus kotschyi, çetük otu, (çetik otu), dar yapraklı kaşık otu, Dechery ‘nin otokoteri, denatüre olmuş protein, dermatitis nekrotikans, Diphyllobothrium latum, doğuştan hipotiroidizm, dot-blot hibridizasyon, elektrik motorlu alıcı, elektrotermal analizör, epizootik klamidiyozis, etkin potansiyel farkı, etkinleştirici protein, fenotipik varyasyonlar, ...

21 harfli

(birine) ot yoldurmak, açil taşıyıcı protein, ağ konuk oturumu açma, aktinomikotik misetom, akut evre proteinleri, allosterik proteinler, Alosa fallax nilotica, ammonotelik hayvanlar, anaplerotik reaksiyon, anotojenöz sivrisinek, antiprotozoal ajanlar, Aristotelesçi tiyatro, astral mikrotüpçükler, ata et, ite ot vermek, aydınlanma despotizmi, beyincik abiyotrofisi, Boyle-Mariotte kanunu, Cephalotaxus drupacea, Clostridium botulinum, dans düzeni notlaması, dar yapraklı semerotu, ...

20 harfli

ağ oturumu görüşmesi, akım-potansiyelölçüm, Amoebotaenia cuneata, anotsal yükseltgenme, antibiyotik tedavisi, asimetri potansiyeli, Astronotus ocellatus, azotsal işem (oranı), bağcıklı yarım potin, bağlantı motosikleti, Bence Jones proteini, bir potalı kalaylama, Bitkibilim (Botanik), bootstrap teknikleri, Bozkurt-Lotus Davası, cıva damla elektrotu, Davainea proglottina, Dendrocopos leucotos, deoksiribonfikleotit, Dolichotispatagonica, ekzotermik reaksiyon, ...

19 harfli

abetalipoproteinemi, adrenokortikotropin, adrenokortikotrufin, aksiyon potansiyeli, akyuvar kemotaksisi, alfa lipoproteinemi, allotransplantasyon, ana dil ~ proto dil, anot aşırı gerilimi, antibiyotik direnci, benekli lökotrikiya, beta lipoproteinemi, bireysel totemcilik, blot sağrak delgisi, borsaya kote olması, Caldecott madalyası, cAMP almaç proteini, canı yerine oturmak, Ceratotherium simus, De Broglie hipotezi, denatüre proteinler, ...

18 harfli

ağ oturumu çağrısı, akıntı potansiyeli, allosterik protein, amfoter elektrolit, anjiyonörotik ödem, antifiriz proteini, antiprotozoal ajan, apoptotik cisimcik, asimptotik eşitlik, aşığı alçı oturmah, aynı potada erimek, başlık proteinleri, Bernoulli hipotezi, bilmece oturumları, bin bir yaprak otu, bir köşeye oturmak, biyotik potansiyel, biyotransformasyon, Bogota Anlaşmaları, Botaurus stellaris, Botia siothimunici, ...

17 harfli

aktivatör protein, amfiprotik çözücü, amfoterik molekül, aminonitrotiyazol, Ammotragus lervia, amniyotik yumurta, anizotropik bölge, antibiyotikli buz, antiviral protein, Aotus trivirgatus, aponörotik fibrom, asimptotik açılım, asimptotik vektör, aşığı cuk oturmak, azeotropik yöntem, azotlu karbonlama, azotun saptanması, bağlanma proteini, balıkçıl otalanım, Barbus holotaenia, başlama elektrotu, ...

16 harfli

ağsı lökotrikiya, alfa fetoprotein, alfa lipoprotein, alopesia totalis, altın otomatizmi, amitotik bölünme, anizotropik bant, anjiyotensinojen, antimitotik ajan, Aristotelesçilik, ayrışma hipotezi, azotsuz öz madde, bakteriyotoksemi, basit proteinler, beta lipoprotein, biyotik komünite, bootstrap şeması, Botia hymenophya, cıva protoklorür, ciğerine oturmak, Cimex rotundatus, ...

15 harfli

(iş) pot gelmek, abdestbozan otu, abiyotik faktör, Adana Protokolü, ağnakçın otalak, ahtapot çömleği, alan kotalaması, aminotransferaz, Andrassy notası, anjiyotensin II, anotsal dağlama, arazi otomobili, asimptotik eğri, astronot balığı, Asya despotizmi, atlarda azotüri, azot fiksasyonu, Babesia microti, bakteriyotoksin, bakteriyotropin, bibliyotekçilik, ...

14 harfli

abiyotik çevre, aile fotoğrafı, akrotrofik tip, alev fotometri, allotetraploit, allotrofik göl, Amoeba proteus, anız otlatması, anizotrop bant, anjiyotensin I, anot çözeltisi, anotsal koruma, antibiyotikler, apolipoprotein, asimptotik yön, azot atmosferi, azot bakterisi, azot bilançosu, azot çıkartımı, azot protoksit, azotlu atıklar, ...

13 harfli

abarot satmak, abraş oturmak, acı köpük otu, aktinomikotik, alp hasır otu, amfoterisin B, anotsal işlem, antitrotropik, antrakoterapi, ararot kamışı, ardışık motor, Aristotelesçi, asefalotorasi, aşırı otlatma, atkuyruğu otu, azotbakterisi, basit protein, batrakotoksin, beşparmak otu, bilib oturmak, bireysel kota, ...

12 harfli

açık periyot, adrenotropik, aerotolerant, ağır otlatma, ağır oturmak, ağnak otalak, ahtapot gibi, aksonotmezis, aktinoterapi, alakavun otu, alfa karoten, alıcı motoru, aluminotermi, Amoebotaenia, ana elektrot, anal fotofor, anjiyotensin, anotsal örtü, antihipnotik, antipsikotik, antroponotik, ...

11 harfli

açık oturum, aerotropizm, ağır izotop, akarotoksik, akromotrihi, akşam oturu, aktif metot, almacık otu, amfibiyotik, ammonotelik, amotivasyon, antibiyotik, antimikotik, antimitotik, antipirotik, antropotomi, arteryotomi, astronotluk, at otlatmak, ayak otları, azotiyoprin, ...

10 harfli

A proteini, abiyotrofi, aerotaksis, afotik zon, akraspedot, aldotriyoz, allotermal, allotoksin, alotrofaji, amelanotik, amfoterlik, anisotropi, anjiyotomi, anti-katot, antiproton, apart otel, aponörotik, apoprotein, Apterygota, arhenotoki, aşığ otmak, ...

9 harfli

aerotaksi, ahbun otu, akantotik, akşam otu, albinotik, allotropi, allozigot, alotropik, altın otu, amastigot, amfoterik, ana motif, Anamniota, andız otu, anizotrop, anotojeni, antikatot, apotesyum, aprotinin, aptal otu, ardıç otu, ...

8 harfli

abdalotu, abılabot, abiyotik, abulobot, adam otu, ağca otu, ağız otu, aksoloti, aksolotl, alaca ot, alelotip, allotrop, alotropi, amitotik, amorotik, androtip, anotlama, antrekot, antrikot, Arap otu, asimptot, ...

7 harfli

acyotaj, adamotu, âdemotu, Agrotis, ağı otu, ağızotu, ağu otu, ahırotu, ahtapot, aksopot, allotip, amfoter, Amniota, anekdot, anfoter, antidot, antipot, anzarot, anzolot, apotesi, argonot, ...

6 harfli

acı ot, afotik, aırotu, alotip, anadot, anazot, anıdot, apotek, apotip, apukot, aranot, ararot, arıotu, aş oti, aş otu, aşşoti, azigot, azotlu, Balotu, banotu, biotin, ...

5 harfli

ak ot, amyot, angot, anoti, apotı, apotr, azoti, barot, başot, bihot, biyot, boçot, botak, BOTAŞ, botça, botdo, botor, botot, bottu, botuç, botuk, ...

4 harfli

acot, alot, anot, aşot, azot, bota, çota, fota, foto, gota, hota, hotu, ısot, isot, iyot, izot, jeot, knot, kota, kote, koti, ...

3 harfli

bot, cot, çot, dot, fot, got, hot, kot, lot, mot, not, ota, ote, otu, pot, rot, şot, tot, zot

2 harfli

ot

Kelime Ara