İçinde PLAN geçen kelimeler

İçinde PLAN geçen kelimeler 430 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

plan aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. plan anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde PLAN geçen kelimeler

25 harfli

abomazumda kum toplanması, allojenik transplantasyon, beş yıllık kalkınma planı, çocuk-ana baba saplantısı, Devlet Planlama Teşkilatı, elektrikli kaplanmış örtü, gruplandırılmamış veriler, hesaplanmış değer yöntemi, ligamenta tarsi plantaria, muskulus kuadratus plante, nervus şiplanknikus mayor, nervus şiplanknikus minor, planlanan reel faiz oranı

24 harfli

glandula plani rostralis, mutlak toplanabilen aile, nervus şiplanknikus imus, Periplaneta australasiae, sulak alan yönetim planı, transplantasyon antijeni, u-toplanabilir fonksiyon, yuvarlak masa toplantısı

23 harfli

Baruch-lilienthal planı, Bilderberg toplantıları, blastosit implantasyonu, ısının toplanabilirliği, Kaplan-Meier tahmincisi, kornea transplantasyonu, salt toplanabilir takım, şirdende kum toplanması, toplanan log fonksiyonu, toplantı dizin sunucusu

22 harfli

ayakta terazi (planör), bireysel gelişme planı, deri altı implantasyon, Fokker-Planck eşitliği, glandula plani nazalis, oynakçıl kan toplanımı, öğretmenler toplantısı, Periplaneta orientalis, toplanabilir fonksiyon

21 harfli

Fokker-Plank denklemi, heterotransplantasyon, insan gücü planlaması, mesoderma splanknikum, Periplaneta americana, Rosetta Planı projesi, uziletişimli toplantı, uzlaştırma toplantısı

20 harfli

allogenetik plankton, bıçak gibi saplanmak, Birinci Sanayi Planı, ikişerli toplanırlık, implantasyon tipleri, kare toplanabilirlik, ksenotransplantasyon, nüfus gruplandırması, planlanmamış yatırım, terim terim toplanma

19 harfli

1947 Kalkınma Planı, A-toplanabilir seri, acil durum planları, allotransplantasyon, C-toplanabİlir seri, Cesaro-toplanabilir, hacimsel plantasyon, homotransplantasyon, ikinci plana düşmek, İkinci Sanayi Planı, kalkınma planlaması, kapitalist planlama, Kutuplanmış molekül, ligamenta plantaria, otogenetik plankton, Plantago lanceolata, planum nazolabiyale, R-toplanabilir seri, toplantı yöneticisi

18 harfli

görev planlayıcısı, görüntülü toplantı, kaplan sivrisineği, ototransplântasyon, Plancherel formülü, planlanan tasarruf, plansız programsız, saplantı sinircesi, splanknik mezoderm, taktiksel planlama, toplanabilir takım, Vanilla planifolia, yüreğine saplanmak

17 harfli

adsorplanma ısısı, anamalcı planlama, arka plana kaymak, artikulasyo plana, at üstünde kaplan, bilimsel toplantı, bölgesel planlama, coşkusal saplanım, eğitim planlaması, ekonomik planlama, genel dekor planı, Halsey Prim Planı, hipalmiroplankton, iki göz saplanımı, iktisadi planlama, kalbine saplanmak, kalıplanmış örnek, kısa dönemli plan, Lampetra planeria, orta dönemli plan, Planck fonksiyonu, ...

16 harfli

atom barış planı, basın toplantısı, batağa saplanmak, cevaplandırılmak, doruk toplantısı, eksplant kültürü, Farmington planı, heterotransplant, kaplanmış mercek, kısa vadeli plan, nüfus planlaması, orta vadeli plan, Planck ışıyıcısı, Planck katsayısı, planum mediyanum, planum temporale, postimplantasyon, uzun vadeli plan, yapım toplantısı, zirve toplantısı, zümre toplantısı

15 harfli

Ahtisaari planı, aile planlaması, armutkaplanları, Asya kaplanları, baba saplantısı, Bernstein Planı, beş yıllık plân, Beveridge planı, cevaplandırılma, fossa plantaris, geçici plankton, gruplanmış veri, Kafacakaplancık, kaplan atlaması, kaplan böcekler, kaplan dikengöz, olgu toplantısı, perspektif plan, planlama eğrisi, planum kutaneum, planum rostrale, ...

14 harfli

Amerikan Planı, cevaplandırmak, fitoplanktofaj, gazaplandırmak, ışıklama planı, ihtiyoplankton, kalkınma planı, kaplan çizgisi, kaplanböcekler, Mansholt Planı, Marshall Planı, planlayabilmek, planlı ekonomi, planlı eskitme, Plantaginaceae, plantar nekroz, Posthuma planı, potamoplankton, stratejik plan, toplanır süreç, toplanma oranı, ...

13 harfli

Acheson planı, Akritas planı, Baladur planı, cevaplandırma, Clayton Planı, Colombo planı, gazaplandırma, goniyoimplant, görünge planı, gruplandırmak, heleoplankton, iltihaplanmak, İngiliz planı, kaplan derisi, kaplan kedisi, kaplan pitonu, kaplan sazanı, Kolombo planı, kriyoplânkton, limnoplankton, macroplankton, ...

12 harfli

aeroplankton, alloplankton, armutkaplanı, Baruch Planı, Dalton planı, Derekaplancı, fitoplankton, gruplandırma, haliplankton, haloplankton, hemiplankton, holoplankton, iltihaplanma, implantasyon, ivedili plan, kaplan boğan, kaplan böcek, kaplan postu, kaplan sazan, kaplankozağı, Keynes Planı, ...

11 harfli

adsorplanma, Annan Planı, arka planda, Baker planı, Beyen Planı, Brady Planı, cevaplanmak, çaplançanak, Dawes Planı, epiplankton, eylem planı, gazaplanmak, hesap planı, hesaplanmak, kalıplanmak, kaplanboğan, kaplanböcek, Kaplanobası, kutuplanmak, kutuplanmış, mikroplanma, ...

10 harfli

aplanospor, ayıplanmak, cevaplanma, coplandere, Deresoplan, ders planı, gaplangaya, gazaplanma, genel plan, gruplanmak, hesaplanış, hesaplanma, ilk planda, itfa planı, kalıplanma, kısmi plan, kutuplanma, nâzım plan, plânimetre, plânimetri, planktivor, ...

9 harfli

arka plan, ayıplanma, caplanlık, coplanmak, çaplanmak, çıplanmak, geri plan, gruplanma, Kaplancık, kaplangoz, Kaplanköy, Kaplanlar, kaplanmak, kaplanmış, koplanmak, laplangıç, os planum, öplankton, plancılık, plânidyum, planlamak, ...

8 harfli

aplangaç, aplangıç, coplanma, çıplanma, eksplant, Kaplangı, kaplanış, Kaplanlı, kaplanma, laplanga, laplangı, Planaria, plânarya, plançete, planerit, plankter, plankton, planlama, planosit, planörcü, planyacı, ...

7 harfli

implant, plansız, Plantae, planula

6 harfli

caplan, coplan, çoplan, kaplan, plancı, planet, plangi, planlı, planör, planta, planum, planya, suplan, taplan

5 harfli

aplan

4 harfli

plan

Kelime Ara