İçinde POL geçen kelimeler

İçinde POL geçen kelimeler 865 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

pol aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. pol anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde POL geçen kelimeler

25 harfli

Abel interpolâsyon serisi, bağlantısızlık politikası, daraltıcı para politikası, denkleştirme politikaları, dipolar iyon (Zwitterion), domuzların poliserözitisi, Hausdorff topolojik uzayı, idareimaslahat politikası, kredi dilimi politikaları, polivinil alkol çözeltisi, Polycentropsis abbreviata, Polypedatus nigropalmatus, Reagan iktisat politikası, RNA bağımlı DNA polimeraz, selektif kredi politikası

24 harfli

asit mukopolisakkaritler, gevşek maliye politikası, göreceli asal polinomlar, hipokalemik polimiyopati, kare dalga polarografisi, Monocirrhus polyacanthus, para politikası araçları, poliglikolik asit ipliği, polinükleotit fosforilaz, sıkı gelirler politikası, sıralı erişimli depolama, tulumba basma politikası, uzaktaki depolama motoru, yığın depolama sınıfları

23 harfli

AB ulaştırma politikası, açık semalar politikası, apolipoprotein B, Apo B, Bipartizan Dış Politika, boş sandalye politikası, Böl ve Yönet Politikası, çevrim karşıtı politika, dengelenmiş polimorfizm, destekleme politikaları, dipol-dipol etkileşmesi, eksik oligopol piyasası, en iyi yaklaşan polinom, gerçekçi kur politikası, harcama kısıcı politika, Kantorovich polinomları, kuru ot depolama işlemi, makroiktisat politikası, Malpolon monspessulanus, ölüm sigortası poliçesi, polarizasyon mikroskobu, polimorfnükleer lökosit, ...

22 harfli

AB bölgesel politikası, AB kalkınma politikası, ayrık olmayan topoloji, büyük depolama sistemi, canlandırma politikası, Chamberlain Politikası, çok değişkenli polinom, dış ticaret politikası, doğrusal interpolasyon, gevşek para politikası, hassas ayar politikası, heterotopik poliodonti, kemer sıkma politikası, Klamidya poliartritisi, metabolik polinöropati, metrik topolojik uzayı, ortak tarım politikası, pahalı para politikası, Para Politikası Kurulu, poliglaktin 910 ipliği, poligonun dış yarıçapı, ...

21 harfli

AB akdeniz politikası, açık bütçe politikası, açık pazar politikası, bipolar sinir hücresi, biyolojik antropoloji, Büyük Sopa Politikası, çevrim yanlı politika, çift monopol piyasası, daraltıcı politikalar, deflasyonist politika, derişim polarizasyonu, diferensiyel topoloji, domuz poliomiyelitisi, elektrik dipol moment, geçici depolama alanı, gelişigüzel kopolimer, Her hangi bir poligon, heteropolisakkaritler, interpolasyon ikilisi, işlendirme politikası, karakteristik polinom, ...

20 harfli

AB enerji politikası, AB kültür politikası, AB sağlık politikası, açık kapı politikası, antitröst politikası, atların polinöritisi, avro odaklı politika, başlangıç topolojisi, depolarizasyon bloku, elektriksel polarlık, emek gücü politikası, gosipol zehirlenmesi, Hausdorff topolojisi, hepolacak yöneticisi, Hippolais olivetorum, ince ayar politikası, interpolasyon dizisi, kalsiyum poli sülfür, kaz poliyomavirozisi, kesin depolama alanı, kinetik polarizasyon, ...

19 harfli

Aedes polynesiensis, anjiyolipoleyomiyom, anlaşmasız oligopol, apoletleri sökülmek, Apolonyüs hiperbolü, birincil polisitemi, felsefî antropoloji, Gegenbauer polinomu, gelirler politikası, göreceli polisitemi, hepolmuş yöneticisi, homopolisakkaritler, indirgenmiş polinom, istihdam politikası, istikrar politikası, iyonik polimerleşme, Levitan polinomları, Muscicapa hypoleuca, polienoik yağ asidi, poliglikonat ipliği, polihedral virüsler, ...

18 harfli

açıklık politikası, Akdeniz politikası, anlaşmalı oligopol, Apolonyüs problemi, Avrupa Polis Ofisi, Candida lipolytica, daha ince topoloji, daha kaba topoloji, ekonomi politikası, endometriyal polip, Ficedula hypoleuca, fizikî antropoloji, heteropoli asitler, heteropolisakkarit, hiperpolipeptidemi, hipolipoproteinemi, Hippolais caligata, Hippolais icterina, ikincil polisitemi, iktisat politikası, katot depolarizörü, ...

17 harfli

AB göç politikası, Aithurus polytmus, Annapolis zirvesi, Apollo uzay aracı, Apolonyüs çemberi, Apolonyüs teoremi, Apolyonüs çemberi, ayırımcı politika, Bacillus polymyxa, bahşiş politikası, bilateral monopol, çarpım topolojisi, elektriksel dipol, Entamoeba polecki, glikopolisakkarit, gümrük politikası, hiperpolarizasyon, Hippolais pallida, homopolinükleotit, iki yanlı monopol, inorganik polimer, ...

16 harfli

Apollon kelebeği, Apolyonüs sorunu, bipolar politrik, bitiş topolojisi, bölge topolojisi, bölüm topolojisi, bütçe politikası, cebirsel polinom, Cepola rubescens, dokuda depolanma, fiyat politikası, fotopolimerleşme, harmonik polinom, Hermite polinomu, homopolisakkarit, Hurwitz polinomu, monopolye tutmak, mukopolisakkarit, multipolar nöron, mültipolar nöron, napoli tutulgası, ...

15 harfli

AB politikaları, Appell polinomu, atomik polarlık, belediye polisi, çiftekerle polo, depolama aygıtı, ekonomi politik, fiskal politika, hava pollüsyonu, Jacobi polinomu, karesel polinom, kutu topolojisi, Landau polinomu, metrik topoloji, Ovis ammon poli, para politikası, polarma düzlemi, polemiğe kaçmak, polenske sayısı, poliensefalitis, polimerleştirme, ...

14 harfli

alfa polimeraz, apolipoprotein, Apolonyüs çapı, ayrık topoloji, banka poliçesi, beta polimeraz, depolanabilmek, depolarizasyon, depolayabilmek, depolitizasyon, döviz poliçesi, Düzgen poligon, ekstrapolasyon, endopoliploidi, gama polimeraz, gosipol tayini, kopolimerleşme, kur politikası, kütle polimeri, polar cisimcik, polar flagella, ...

13 harfli

adli polislik, ağ topolojisi, allopoliploit, antropolojizm, Aşağıçinpolat, bipolar nöron, depolanabilme, depolayabilme, DNA polimeraz, doğal monopol, enterpolasyon, hiperapolizis, koruma polisi, kuasi-polinom, mali politika, monik polinom, Napoli sarısı, polar bileşik, polar molekül, polar olmayan, polarize ışık, ...

12 harfli

adipolökosit, antropolojik, besin polibi, besin polipi, beyaz poliçe, çift monopol, depolatılmak, dış politika, dipol moment, endopoligeni, hiperpolitik, hiperpolizis, hipolimniyon, kupol fırını, metropoliten, Napoli mastı, orostopolluk, otopoliploit, polar çözücü, polarizasyon, polemikçilik, ...

11 harfli

açık poliçe, antropoloji, biyopolimer, depolarizör, depolatılma, Eskipolatlı, fotopolimer, heteropolar, hiperapoliz, hipolimnion, iç politika, loppolaşmak, napoli çiri, polar halka, polar madde, polarimetre, polarimetri, polarografi, polaroplast, Polatderesi, Polatpınarı, ...

10 harfli

adli polis, anapolitik, anapolizis, antropolog, depolanmak, depolarize, depolatmak, dışpoligon, hidropolip, hiperpoliz, hipolipemi, jeopolitik, kolestipol, kozmopolit, Lissapol C, metropolit, multipolar, mültipolar, öz polinom, polârılmış, polariskop, ...

9 harfli

Akropolis, Apolonyüs, Cepolidae, depolamak, depolanış, depolanma, depolatma, depolayış, ek poliçe, Eskipolat, içpoligon, Karapolat, kopolimer, lipolisis, lipolitik, monopolar, orostopol, paretopol, polar bağ, polar kep, polarizör, ...

8 harfli

apolitik, apolizis, bronopol, Canpolat, depolama, gossipol, Haspolat, hipoloji, Kanpolat, metropol, nonpolar, oligopol, polarıcı, polarite, polarlık, polarmak, polaroit, Polatbey, Polateli, polatıka, Polatköy, ...

7 harfli

Akpolat, akropol, Apollon, Aypolat, bipolar, gosipol, lipoliz, megapol, monopol, Özpolat, polağan, polakar, polargı, polarin, polarma, polatır, Polatlı, polemik, poliark, polifag, polifil, ...

6 harfli

apolar, apolet, apoliz, çapola, düopol, pipolu, Pol II, polder, poliçe, poliol, pollik, Pollux

5 harfli

dipol, Pol I, polak, polar, polat, polen, poles, polik, polip, polis, polka, poloş, polta, polus, polye, popol, rapol

4 harfli

polç, poli, polo, polu

3 harfli

pol

Kelime Ara