POL ile başlayan kelimeler

POL ile başlayan veya başında POL olan kelimeler 399 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

pol aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. pol anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre POL ile başlayan kelimeler

25 harfli

polivinil alkol çözeltisi, Polycentropsis abbreviata, Polypedatus nigropalmatus

24 harfli

poliglikolik asit ipliği, polinükleotit fosforilaz

23 harfli

polarizasyon mikroskobu, polimorfnükleer lökosit, polus posteriyör lentis, Polycentrus schamburgki

22 harfli

poliglaktin 910 ipliği, poligonun dış yarıçapı, polikromatofil alyuvar, polilesital yumurtalar, polinominal adlandırma, polus anteriyor lentis

21 harfli

polialkol asit esteri, poliglandüler sendrom, poligonun iç yarıçapı, poliklonal antikorlar, polimerleşme derecesi, polinomsal gösterilim, politik iş çevrimleri, politika değişkenleri, polivinil klorür, PVC, Pollyanna mekanizması, Polymorphus boschalis

20 harfli

poliarteritis nodoza, polinomsal fonksiyon, polisentrik kromozom, politen kromozomları, politik organizasyon, politika çözümlemesi, poliviniliden klorid, polivinilklorit, PVC, Polypterus senegalus

19 harfli

polienoik yağ asidi, poliglikonat ipliği, polihedral virüsler, polihidrik alkoller, poliklonal gamopati, polinomsal çekirdek, polinomsal operatör, polinomsal yaklaşım, polinükleotit kinaz, polioensefalomalasi, poliradikulonöritis, polisentrik yönetim, politika fonksiyonu, polivinil reçineler

18 harfli

polar kovalent bağ, polar olmayan grup, poli (A) polimeraz, poliket solucanlar, polimerleştirilmek, polimetilokarbamit, polinomlar halkası, polinomsal katsayı, polinomun derecesi, polisistronik mRNA, politetrafloroetan, politrofik ovaryol, polivinil prolidon, poliyoensefalopati, Polonya Çin domuzu

17 harfli

polifenol oksidaz, poligonun açıları, polikromatik ışın, polimerleştirilme, polimiktik göller, polinomsal açılım, politik davranmak, politika araçları, poliyoensefalitis, polonya sayrılığı, polonya tutulgası, Polyodon spathula, Polypterus bichir

16 harfli

polar trofoblast, poli (A) kuyruğu, poli vinilklorür, poliakrilonitril, poligen hipotezi, polimerleştirmek, polinomsal çözüm, polisiklik balık, polus posteriyör

15 harfli

polarma düzlemi, polemiğe kaçmak, polenske sayısı, poliensefalitis, polimerleştirme, polimorfnükleer, polinomsal seri, poliradikulitis, polisakkaritler, polisensitivite, polisitemi vera, politeknik okul, politik ekonomi, politik iktisat, politik tiyatro, politika gütmek, politika yapmak, polivinil alkol, polivinilasetat, polivinilklorid, polivinilklorür, ...

14 harfli

polar cisimcik, polar flagella, poli-embriyoni, polidiyoksanon, polielektrolit, poligenik mRNA, poliizoprenoit, polikemoterapi, polimerizasyon, poliparazitizm, polis hafiyesi, polis karakolu, polisiye roman, polivinilalkol, polo çiftekeri, Polonya sucuğu, Polonya tavuğu, polus kaudalis, Polwarthkoyunu, Polya dağılımı, polyester film

13 harfli

polar bileşik, polar molekül, polar olmayan, polarize ışık, polen analizi, poliarteritis, poliçe çekmek, poliembriyoni, polikotiledon, polimer şerit, polimerleşmek, polimiyozitis, polinükleotit, polipeptidemi, polipeptidler, polipod larva, polis arabası, polis noktası, poliserözitis, polisinuzitis, polisiye film, ...

12 harfli

polar çözücü, polarizasyon, polemikçilik, polen çiçeği, polen kesesi, polen sepeti, polen tanesi, polen tarağı, poli-energid, poliartritis, polifiyodont, polimastigot, polimerleşme, polinöropati, polioklastik, poliorşidizm, polipropilen, polis romanı, polisakkarit, polispermizm, politik risk, ...

11 harfli

polar halka, polar madde, polarimetre, polarimetri, polarografi, polaroplast, Polatderesi, Polatpınarı, Poli kesesi, poliaminler, poliamitler, polidaktili, polidispers, polienergit, polifenolaz, polifiletik, poliglobuli, poliklimaks, polikromazi, polimorfizm, polinöritis, ...

10 harfli

polârılmış, polariskop, polarograf, polarogram, polarölçer, polat gibi, Polatuşağı, Polatyurdu, polen tüpü, polidrozis, poliestrus, polietilen, polihedron, polihibrid, polihibrit, polikarpik, polikaryon, polikistik, poliklinik, poliklonal, polikültür, ...

9 harfli

polar bağ, polar kep, polarizör, Polatköyü, Polatpaşa, polemikçi, polepiece, polialkol, poliandri, polidipsi, polidonti, poliester, polifagos, polifonik, Poligenez, polimeraz, polinemik, polioller, polipetal, polipleji, poliploit, ...

8 harfli

polarıcı, polarite, polarlık, polarmak, polaroit, Polatbey, Polateli, polatıka, Polatköy, Polatlar, poli (A), poli (C), poli (T), poli (U), poliamin, poliamit, poliasit, polifaji, polifoni, poligala, poligami, ...

7 harfli

polağan, polakar, polargı, polarin, polarma, polatır, Polatlı, polemik, poliark, polifag, polifil, poligam, poligen, poligon, polimer, polinom, polipnö, polisaj, politik, politip, politok, ...

6 harfli

Pol II, polder, poliçe, poliol, pollik, Pollux

5 harfli

Pol I, polak, polar, polat, polen, poles, polik, polip, polis, polka, poloş, polta, polus, polye

4 harfli

polç, poli, polo, polu

3 harfli

pol

Kelime Ara