İçinde PU geçen kelimeler

İçinde PU geçen kelimeler 2004 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

pu aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. pu anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde PU geçen kelimeler

25 harfli

ampulla duktus deferentis, Anguillulina putrefaciens, Ceratophyllus punjabensis, Coccinella septempunctata, Herklotsichthys punctatus, hipertrofik korpus luteum, kaput gitmek (veya olmak), korpus kallozumun yokluğu, lupus eritematozus deneyi, muskulus sfinkter pupilla, nervus utrikuloampullaris, Ophiomorus punctatissimus, ostia venarum pulmonalium, özdevinimli veri ipuçları, para ve pura, (para pura), Phylloscopus trochiloides, puerperal septik metritis, temel input-output modeli, toksik puerperal metritis, üretim yüklemesi ipuçları, vena sirkumfleksa skapula

24 harfli

ampulla ossea posteriyör, arterya pudenda eksterna, Clostridium putrefaciens, deri lupus eritematozisi, düzeltilmiş puan tahmini, ekskavasyo pubovesikalis, göğüs boşluğu punksiyonu, gök kapusu, (gök yaruğu), hippurat hidrolizi testi, kantarın topunu kaçırmak, konjunktivitis purulenta, korpus spongiyozum penis, ostium trunsi pulmonalis, Thymus pseudopulegioides, topuzlu süvari çavuşları, vena skapularis dorsalis

23 harfli

akut puerperal metritis, Alburnoides bipunctatus, ampulla ossea anteriyor, ampulla ossea lateralis, arterya pudenda interna, Avrupa Ayaktopu Birliği, Avustralya puslu kedisi, Hippocampus hippocampus, korpus kavernozum penis, ligamentum pubofemorale, ligamentum pubovezikale, limfonoduli prepusiales, metakarpus ekzostozları, nervus dorsalis skapula, Phylloscopus sibilatrix, Pithecanthropus erectus, prepusyum divertikülümü, prepusyum ürolitiyazisi, puerperal hemoglobinüri, pug meningoensefalitisi, pulcuk durumuna getirme, ...

22 harfli

akut purulent metritis, Arctocephalus pusillus, bozkır antilopu, sayga, Canis lupus familiaris, Chapultepec Bildirgesi, deri punksiyon yöntemi, Gasterosteus pungitius, gebelik korpus luteumu, Haemaphysalis punctata, korpus vezika ürinarya, muskulus subskapularis, nervus supraskapularis, Oxyurichthys papuensis, öykesi topuğuna çıkmak, perikardiyal punksiyon, Phylloscopus inornatus, Phylloscopus trochilus, Phyttoscopus collybita, postpuerperal metritis, pulmoner arter stenozu, pulmoner hipertansiyon, ...

21 harfli

aksesör korpus luteum, atretik korpus luteum, belirgin ipucu durumu, çayırda çifteker topu, eminensiya ilyopubika, Haematopus ostralegus, Himantopus himantopus, Hyperoodon ampullatum, kalça-oturga-topurcul, labiyum mayus pudendi, labiyum minus pudendi, muskulus pubokaudalis, nefritis nonpurulenta, persiste pupiller zar, puan hesabıyla yenmek, puerperal bozukluklar, pulmoner adenomatozis, pulmoner resüsitasyon, regio interskapularis, Rhinoestrus purpureus, salonda çifteker topu, ...

20 harfli

ampulla tuba uterina, artritis suppurativa, balık pulu hastalığı, birleşik oy pusulası, Bradypus tridactylus, Dasypus novemcinctus, dermatitis papulloza, dermatitis pustuloza, DNA manipulasyonları, dorsopubikal vaziyet, Gongylonema pulchrum, Guarnieri korpuskülü, hopur hopur hoplamak, input-output analizi, intrapulmonik basınç, kalıcı korpus luteum, kistik korpus luteum, kulpunu salıvermemek, kursakçıl-kapudarcıl, ligamentum pulmonale, limfonodi pulmonales, ...

19 harfli

ampulla membranasea, Aulopus filamentous, bağırsak punksiyonu, Bilardo Topu Modeli, etkin puan sınaması, fossa subskapularis, Gallinula chloropus, Hemigrammus pulcher, hopur hopur oynamak, ikili çifteker topu, input-output modeli, kan pulsuğu, plâket, kaput ossis femoris, karpus ekzostozları, kelebek-pul damgası, keratitis purulenta, korpus epididimidis, korpus trapezoideum, korpus vezika fella, kündede topuk çekme, Leontocebus oedipus, ...

18 harfli

akantomatöz epulis, anulus prepusyalis, basit puan tahmini, Bradypus torquatus, Chilodus punctatus, corpus ossis pubis, Cyclopterus lumpus, Dasypus sexcinctus, dev hücreli epulis, domuztopu bağlamak, epulis dev hücresi, görüntü ikonoskopu, high output pickup, Ixodes spinipalpus, kaput epididimidis, keratitis punktata, korpus hemorajikum, korpus ossis pubis, Labaria pulmonaria, Lepidopus caudatus, lupus eritematozus, ...

17 harfli

Aequidens pulcher, alizarinopurpurin, allanıp pullanmak, ampul temizleyici, apul apul yürümek, ayaktopu oyuncusu, belder topur yöre, bursa kopulatriks, cumburlopu çekmek, Diplodus puntazzo, Distoma pulmonale, Dryocopus martius, emay boyalı ampul, haypettı huyputtu, Hippuris vulgaris, hopur hopur etmek, Ixodes cavipalpus, Ixodes scapularis, kıkırdak pullular, korpus kavernozum, mahpuslar çıkmazı, ...

16 harfli

12 puntoluk harf, Aedes scapularis, Aedes varipalpus, allamak pullamak, alveoli pulmonis, Amerika antilopu, ampullar gebelik, Anser erythropus, Ayaktopu Birliği, ayaktopu tekniği, benzopurpurin 4B, bursa copulatrix, buşmak, (pusmak), corpus separatum, çapurculuk etmek, domuztopu yapmak, ebucehil karpuzu, Emberiza pusilla, eşkenar pullular, frenulum prepusi, iki topursal çap, ...

15 harfli

akupunkturculuk, alerjik purpura, ApulianMerinosu, ayaktopu kılığı, ayaktopu takımı, bir pula satmak, Cebus capucinus, Charax puntazzo, corpus callosum, ÇAGPU kotlaması, çapucu noktalan, çapul seğirtmek, Dixipus morosus, Emberiza pusula, eşkenarpullular, evirtik Oedipus, gövercin topuğu, hopucuk kalkmak, iki parçalı pul, iki topur arası, kaput mandibula, ...

14 harfli

apeks pulmonis, APUD hücreleri, apulayu görmek, arabalı pulluk, Ardea purpurea, Aşağıpulluyazı, bazis pulmonis, cimnastik topu, çapul civermek, çaput bağlamak, çatıpuma olmak, çopurlaştırmak, dilenci vapuru, dönmeli pulluk, en küçük ipucu, Eskikapumahmut, gider pusulası, gölet-topurcul, gulpunu bulmak, Gyropus ovalis, Harput köftesi, ...

13 harfli

ahpun arabası, ampulla ossea, ampulla rekti, ampulsü organ, Apus pallidus, arabalı vapur, Ascapus truei, balyemez topu, Barbus grypus, boğa antilopu, Buteo lagopus, corpus luteum, çampul çampul, çarpık çurpuk, çarpuk çurpuk, çarpul çurpul, çifteker topu, çopurlaştırma, dizi pusulası, doldurmatopuk, duppur duppur, ...

12 harfli

ahpun çekmek, akupunkturcu, allak pullak, allım pullum, Apus affinis, araba vapuru, askerî kaput, aspur tohumu, attah puttah, aynalı ampul, aytak puytak, bilardo topu, bölük purçuk, corpus juris, çalışma topu, çampuldatmak, çapuh çalmah, çapuk çalmak, çaput kilimi, çarpuşturmak, çepuk çalmak, ...

11 harfli

allopurinol, apuç kurmak, apuş gurmak, Aşil topuğu, bayır turpu, bayram topu, beyaz pulpa, butur putur, buz karpuzu, buzlu ampul, Canis lupus, cıva trompu, copul copul, copur copur, copurdatmak, çapul çupul, çapulacılık, çapuldatmak, çapullanmak, çilipumburi, çopurlaşmak, ...

10 harfli

abuk sapuk, acı karpuz, ahpunlamak, akrokarpus, akupunktur, allı pullu, alli pulli, ampullaris, ampullitis, anaccopulu, apık sapuk, apık supuk, apuk sapuk, apuk supuk, apur sabur, apur sapur, Apus melba, aspur yağı, Aşağıkopuz, balık pulu, bayırturpu, ...

9 harfli

ağaç pusu, akpusanık, alan topu, alay topu, allampura, apu etmek, apul apul, apuldamak, apullamak, Apus apus, armapusat, atapulgit, ayak topu, binbir pu, cila topu, çapullama, çaputlama, çöl turpu, çul çaput, çul-çaput, dapulamak, ...

8 harfli

ahpunluk, akpampul, alantopu, Alpudere, ana topu, apukurya, apulamak, ayaktopu, baz puan, corpudak, çalçaput, çapulacı, çapuşmak, çarpuhlu, çıpurduk, Çopuralp, çopurina, çopurluk, dağ topu, DNA pufu, epulides, ...

7 harfli

ahpuncu, Akpulat, akpullu, alanpur, Alpuğan, Alpullu, ampulla, apulavı, apuldak, apuskal, apuşmak, çapulcu, Çaputçu, Çaputlu, çopurli, Çopurlu, çupurla, el topu, garpuca, gopumlu, Gyropus, ...

6 harfli

akpusa, apukat, apukot, apuşak, apuşka, capula, compur, çanpur, çapula, çapurt, çarpuh, çarpuk, çılpuk, çipura, çipuri, çupuri, epulis, gampur, garput, garpuz, gumpur, ...

5 harfli

ağpun, ahpum, ahpun, akpun, ampul, arput, aspur, bapul, bapur, bapuş, buppu, capul, copul, coput, ÇAGPU, çapuk, çapul, çapur, çaput, çarpu, çepuk, ...

4 harfli

ahpu, Alpu, apuh, apuk, apuş, dapu, gapu, hopu, kapu, opuk, opus, popu, puan, puar, puch, puçh, puçi, puçt, puçu, PUFA, pufu, ...

3 harfli

apu, EPU, NPU, puc, puç, puf, puğ, puh, puk, pul, pun, pur, pus, puş, put, puz, UPU

2 harfli

pu

Kelime Ara