PU ile başlayan kelimeler

PU ile başlayan veya başında PU olan kelimeler 650 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

pu aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. pu anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre PU ile başlayan kelimeler

25 harfli

puerperal septik metritis

23 harfli

puerperal hemoglobinüri, pug meningoensefalitisi, pulcuk durumuna getirme, purulent böbrek yangısı

22 harfli

pulmoner arter stenozu, pulmoner hipertansiyon, pulsiyon divertikülümü, Purkinje hücre katmanı

21 harfli

puan hesabıyla yenmek, puerperal bozukluklar, pulmoner adenomatozis, pulmoner resüsitasyon

20 harfli

puerperal enfeksiyon, pul durumuna getirme, pul koleksiyonculuğu, pullanımcıl (sıyrık), pulmoner anjiyografi, pulzus kuadrigeminus, pulzus respiratorius, Purkinje arka imgesi

19 harfli

pulmoner olgunlaşma, pulsatil salgılanma, pulsatilite indeksi, pulzus insensibilis, pulzus intermittens

18 harfli

pudendum femininum, puerperal mastitis, puerperal metritis, pul koleksiyoncusu, pulcul dış kulakça, pullorum hastalığı, pullu memeligiller, pullu-memeligiller, pulzus irregularis, Purkinje hücreleri, purpura hemorajika, purpuralar çizgisi

17 harfli

puerperal parezis, puerperal tetanos, Puffinus puffinus, pul yuvarcık işem, pullu sürüngenler, pullu-sürüngenler, pulpa radikularis, pulzus defisiyens, pulzus filiformis, pulzus kontraktus, pulzus psödoseler, pulzus trigeminus, Puntius tetrazona, Purkinje gözeleri, pusulayı şaşırmak

16 harfli

puerperal akıntı, puerperal tetani, pul pul dökülmek, pulanya makinesi, puldan bağışıktı, puls polarografi, pulzus aritmikus, pulzus bigeminus, pulzus regularis, punduna getirmek, Purkinje hücresi, Purkinje telleri

15 harfli

puerperal atoni, Puffinus kuhlii, pul deri grefti, Pulex penetrans, pullu hayvanlar, pulmoner şarbon, pulsu yaprakçık, pulzasyon oranı, pulzus frekuens, pulzus ritmikus, Punica granatum, Purkinjehücresi, pusuda beklemek

14 harfli

puan tutturmak, puanlayabilmek, pul kanatlılar, pul yuvacıklar, pulanya bıçağı, Pulex irritans, Pulex irritons, pulitzer ödülü, pulluhayvanlar, pulluk gövdesi, pullukta kazma, pulse tedavisi, pulzasyon hızı, pulzus debilis, punctum caecum, pundunu bulmak, pundunu kırmak, punkta maksima, puntunu kırmak, pupadoğuranlar, Purkinye olayı, ...

13 harfli

puan toplamak, puanlandırmak, puanlayabilme, pul pul olmak, Pulex cheopis, pulkanatlılar, pullu ötleğen, pulluk çatısı, pullukçengeli, pulpa boşluğu, pulzus fortis, pulzus magnus, pulzus mollis, pulzus parvus, pulzus plenus, pulzus tardus, purçah purçah, purçak purçak, Purex yöntemi, Purkinje lifi, Pusa sibirica, ...

12 harfli

puan cetveli, puanlandırma, pubis kemiği, pudıl köpeği, Pudla çeliği, Pudla fırını, pudra şekeri, Puğkaracadağ, pul yuvarcık, pula almamak, pulcul et ur, Pulex dugesi, pullukmaşası, pulmonorenal, pulpa dentis, pulsu grafit, pulsu yaprak, pulzus durus, pulzus rarus, pulzus seler, pulzus vakus, ...

11 harfli

puan vermek, puca tutmak, pul baskısı, pul vergisi, pula dönmek, pull (-off), pullu bürük, pullu gicik, pullu kabuk, pullu kılca, pullu sazan, pullukanası, pullukçuluk, punchy tone, punt karesi, puntallamak, punus punus, pupa yelken, purim oyunu, purul purul, pusat odası, ...

10 harfli

puanlatmak, puç kemiği, puçunlamak, pudralamak, puerperyum, puf böreği, Puffinidae, pufla gibi, Pug köpeği, puğursamak, pul deliği, pul dökümü, pul gomlak, pul tutmak, pulaterina, pulçinella, pulluburma, pulluk eki, Pullutarla, pulmonalis, pulsu yapı, ...

9 harfli

puanlamak, puanlatma, puç olmak, puçh-puçh, puçi puçi, pudralama, puerperal, pufkurmak, puflanmak, pufurtmak, puhu kuşu, pul biber, pul yapan, Pulicidae, pulisisit, pull-push, pullanmak, pullu toy, pulluağaç, Pulmonata, Pulyaprak, ...

8 harfli

puanlama, pubertas, puçukmak, pudendum, Pudingsi, pudralık, pudriyer, puflamak, puframak, pufurmak, pufurtma, puharlıh, puhukuşu, puhurcak, puhurmak, puklamak, pul şişe, pulculuk, pullamak, pullanım, pullanma, ...

7 harfli

puanlık, puansız, puantaj, puanter, puantör, puberal, puberta, puberte, puberti, puç puç, puçikli, pudralı, puflama, puharah, puharig, puharik, puharrı, puhaylı, puhayri, pul evi, pul pul, ...

6 harfli

puanlı, puding, pufrek, pugaça, puğaça, puğere, puğren, puğunt, puhağı, puhara, puhare, puharı, puhari, puhluz, puhnuk, puhrut, pukağa, pukağu, pukaha, pukara, pukare, ...

5 harfli

puara, puare, pubis, publa, pucda, puçah, puçuk, pudra, puduk, pufik, pufla, puğar, puğur, puğut, puhah, puhar, puhav, puhaz, puhca, puhur, puhut, ...

4 harfli

puan, puar, puch, puçh, puçi, puçt, puçu, PUFA, pufu, puğu, puha, puhu, puka, puli, pulu, puma, punç, pund, punt, pupa, pupu, ...

3 harfli

puc, puç, puf, puğ, puh, puk, pul, pun, pur, pus, puş, put, puz

2 harfli

pu

Kelime Ara