İçinde RA geçen kelimeler

İçinde RA geçen kelimeler 25035 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde RA geçen kelimeler

25 harfli

`önce-sonra` deney düzeni, (bir yeri) ahıra çevirmek, (birini) on paralık etmek, (birinin) hışmına uğramak, (birinin) işi rast gitmek, (birinin) maskarası olmak, (birinin) parasını çekmek, AAS sunucusu arama sırası, ağırlıksız kesitaraştırma, aklının terazisi bozulmak, akut kataral endometritis, akut kataral meme yangısı, alışkanlık (davranışları), allojenik transplantasyon, anestezi sonrası miyopati, antimikrobiyal kemoterapi, apertura maksillopalatina, apertura pelvis kranyalis, apertura sinum frontalyum, apertura torasis kaudalis, araba ile tavşan avlanmaz, ...

24 harfli

(bir iş) sekteye uğramak, (bir şeyde) karar bulmak, (bir şeyi) garanti etmek, (birini) açıkta bırakmak, (birini) arkada bırakmak, (birini) maskaraya almak, (birinin) parasını yemek, (toprağın) tav kabarması, ABD-İran rehineler krizi, adî diferansiyel denklem, ağ atmak (veya bırakmak), ağırlıklı kesitaraştırma, ailevi karaciğer yangısı, ak akçe kara gün içindir, akral yalama dermatitisi, akşam ahıra sabah çayıra, Allah tekrarına erdirsin, ambulakral kanal sistemi, Amerikan Landrace domuzu, anteretrograd sistografi, antibiyotik sonrası etki, ...

23 harfli

(birini) paravan yapmak, (birini) sarakaya almak, (biriyle) arası olmamak, (parayı) avucuna saymak, açık hava oyun araçları, açık yaraya tuz ekilmez, açıktan (para) kazanmak, affinite kromatografisi, Aftalion'un para kuramı, akral sakatlık sendromu, akut puerperal metritis, algoritmik bilgi kuramı, Allah övmüş de yaratmış, Allah senden razı olsun, altalta yazma kuralları, altın para basım ücreti, ampulla ossea lateralis, anahtar çerçeve aralığı, anasına avradına sövmek, Ancylostoma braziliense, angulus okuli lateralis, ...

22 harfli

(aralarında) kan olmak, (bir şeyi) merak etmek, (birini) haraca kesmek, (birinin) kızı kısrağı, 9-10 Ağustos Kararları, Abel integral denklemi, Abel-Poisson integrali, Addis Ababa konferansı, Ahameniş imparatorluğu, akıl para ile satılmaz, akraba dışı yetiştirme, akşamdan sonra merhaba, Alsace-Lorraine sorunu, amperometrik titrasyon, Anguillula stercoralis, anitilasyon radyasyonu, anterograd piyelografi, antlaşmalara halefiyet, apparatus urogenitalis, ara yüzey deri yangısı, araç değişken sınaması, ...

21 harfli

... meraklısı (olmak), (bir yere) para akmak, (birine) rahat batmak, (birini) araya koymak, (toprağı) değergeleme, AB ilerleme raporları, abortif transdüksiyon, açınıklararası abanık, Afrika-Avrasya Kuşağı, afura tafura gelmemek, agrusal-sağrak altsal, ağız tamburası çalmak, ak yanaklı baştankara, akciğer anjiyografisi, aktif çaba operasyonu, al renkli şakrak kuşu, al-renkli şakrak kuşu, albümin dejenerasyonu, Allah rahatlık versin, Allah yarattı dememek, alt epidural anestezi, ...

20 harfli

... nerede ... orada, (birine) kara çalmak, 10 Ağustos Kararları, AB ortak karar usulü, abdominal radyografi, acı badem kurabiyesi, açıkfora kenarbıçağı, açının radyan ölçüsü, açınlayıcı araştırma, adlandırma kuralları, Aequidens tetramerus, agraf uygulama pensi, ağaç yapısında arama, Ağratur İngiliz üssü, ağzını kiraya vermek, Ahn-Schmidt araçları, akciğerli barramunda, akçıllaşmış (toprak), akıntı ıraklık açısı, aklı sonradan gelmek, akma ve kayma kuramı, ...

19 harfli

(suymuk) sulandıran, (toprağın) tutumunu, 2,3 bifosfogliserat, 2,3-difosfogliserat, 4 Ağustos Kararları, AB gençlik programı, abanozlaştırabilmek, Acanthobrama marmid, aç elini kora sokar, ad referandum kabul, Afyonkarahisarlılık, agraf çıkarma pensi, ağ arayüzü yazıcısı, ağılı baldıran ruhu, ağzına kira istemek, ailenin parametresi, ajans france presse, ak sıcaklık aralığı, akrabalı yetiştirme, akut rabdomiyolizis, al kanlara boyanmak, ...

18 harfli

AB ariane programı, abambulakral bölge, abanozlaştırabilme, açık kapı bırakmak, açık uçlu kiralama, açıktan para almak, açının grad ölçüsü, adambulakral bölge, adenililtransferaz, afarayıp küfüremek, affınıza sığınarak, ağır kayba uğramak, ağırşaklı durduraç, ağlamak para etmez, ahmaklaştırabilmek, akı ak karası kara, akla karayı seçmek, aksidental parazit, alafrangalaştırmak, alanin transaminaz, alfabetik sıralama, ...

17 harfli

24 Ocak Kararları, 5 Nisan Kararları, 7 Eylül Kararları, a contrario yorum, AB referandumları, abecesel sıralama, abecesizlik oranı, abraşlık, [abreş], acil servis arama, açık kapı bırakma, açıklaştırabilmek, açılma sıralaması, Afgan Arap koyunu, afra tafra yapmak, Agrarian hareketi, agrusal-sağraksal, ağaçlandırabilmek, ağırlaştırabilmek, ağu kıran [bitki], ağza sıhturamamak, ahmaklaştırabilme, ...

16 harfli

acılaştırabilmek, acyo faiz kuramı, açıklaştırabilme, açılma - kararma, Adana Konferansı, adın addara kala, adoptif transfer, Afyonkarahisarlı, ağaçlandırabilme, ağır para cezası, ağırlaştırabilme, ağzını hayra aç!, akarına bırakmak, akbaş kiraz kuşu, Akkaraman koyunu, akrabalık adları, akrabalık kuramı, alaca kiraz kuşu, alam taram olmak, alan araştırması, alan taran etmek, ...

15 harfli

`sonra` gözlemi, ... ile beraber, 32 Sayılı Karar, ab-rak görürlük, Abdurrahmandede, Abdurrahmanpaşa, abstraksiyonist, abstraksiyonizm, acılaştırabilme, açık istihbarat, adlandırabilmek, agranülositozis, ağ arayüz kartı, Ağdıraç sandığı, ağır mineraller, ağır yara almak, ağızlara düşmek, ağzı kara olmak, akamete uğramak, akarsu santrali, akıl bırakmamak, ...

14 harfli

abandırabilmek, Abdurrahmanköy, Abdurrahmanlar, Abel integrali, aboral membran, Acara Türkleri, Acarapis woodi, Acheson kararı, acındırabilmek, açığını aramak, açıkfora çarkı, açiltransferaz, Adatoprakpınar, adımlı sıçrama, adına davranma, adlandırabilme, Aedes serratus, Aelia rostrata, afralı tafralı, Afyonkarahisar, Agama ruderata, ...

13 harfli

A+T/G+S oranı, abandırabilme, Abdurrahmanlı, Abramis brama, abraş oturmak, abraza gitmek, acındırabilme, açık davranış, açıklık oranı, ad sıralaması, adalet sarayı, adi kuzukıran, Aedes ingrami, agranulositoz, ağbat karabat, ağız kankıran, ağraltı olmak, ahırat suwalı, ahpun arabası, ahra yatırmak, Ahrar Fırkası, ...

12 harfli

abece sırası, Abel ayıracı, abrahisefali, Abrak sığırı, abramis zonu, abraş kurmak, abstraksiyon, Acanthometra, acıklı opera, açıkdavranış, açkı sofrası, açtırabilmek, adam sarrafı, Adhara (Cma), Adler kuramı, aerotolerant, afaraklanmak, affa uğramak, afrasyacılık, Afşartarakçı, ağırlık rayı, ...

11 harfli

180° kuralı, abdırrahman, Abdurrahman, Abdürrahman, abrak garüm, abrakadabra, abraş kilit, abraştırmak, accelerando, acı kavrama, aç bırakmak, açık aralık, açık fatura, açık urakus, açtırabilme, agrandisman, agranülosit, ağaç karası, ağam çırağı, Ağamezraası, ağarabilmek, ...

10 harfli

Abdurrahim, Abdürrahim, aberrasyon, aboral zar, abstraktum, abus arası, abuş arası, acara yeli, acemaşiran, acı hamura, acorranmak, açık araba, adoral sil, afaralamak, afra tafra, agrandisör, ağa çerağı, ağarabilme, ağı karası, ağu toprak, Ağzıkaraca, ...

9 harfli

5K kuralı, abaytaran, abduraman, Abdürrauf, aberasyon, abrazonlu, Aceraceae, acıhamura, acımsırak, acımtırak, açık yara, açîk kara, adduracak, adiaphora, agorafobi, Ağaçsaray, ağaranlık, Ağarantan, ağır araç, ağır yara, ağzı gara, ...

8 harfli

aberrans, aberrant, abraşmak, abrazyon, abutırak, Acarapis, Aceraria, acı gara, acı kara, acımtrak, açığırak, açık ara, açık raf, açıkfora, adıradan, affaracı, agaragar, aglomera, ağarantı, ağırayak, ağırırak, ...

7 harfli

ababara, ababura, abnöral, abramak, abraşan, abratan, Acaralp, acığara, acıkara, Acrania, açağraz, addıraç, afaracı, ağcarak, ağdıran, ağırrak, ağrahti, ağraltı, ağramak, ağrantı, ahdaraç, ...

6 harfli

abcara, aboral, abracı, abrahi, abralı, abrama, acırak, açaray, adoral, afarak, affara, agrafi, ağaran, ahırak, ahorak, ahraba, akarap, Akbora, Akçıra, Akçora, akdara, ...

5 harfli

abara, abrak, abran, abraş, abraz, abura, acara, afara, agora, agraf, ağara, ağran, ağrap, ağraz, ahraç, ahrap, ahras, ahrat, ahraz, ahura, akrab, ...

4 harfli

abra, Afra, apra, arab, araç, araf, arağ, arah, arak, aral, aram, aran, arap, aras, araş, Arat, arav, araz, asra, aşra, avra, ...

3 harfli

ara, ıra, ora, Rab, rad, raf, rak, ram, rap, ras, rat, ray, ura, ürâ

2 harfli

Ra

Kelime Ara