RA ile başlayan kelimeler

RA ile başlayan veya başında RA olan kelimeler 942 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre RA ile başlayan kelimeler

25 harfli

radikal zincir reaksiyonu, rami retikulares kaudales, ramus ilei mezenteriyalis, ramus labiyalis ventralis, ramus muskularis distalis, Rankçı ruhsal çözüm akımı, Ranunculus sphaerospermus, rasgele örnekleme sayılan, rasgele sıralı bilgisayar, rasyonel beklenti teorisi

24 harfli

Rademacher fonksiyonları, radikulomeningomiyelitis, radyasyondan koruyucular, radyoaktif kontaminasyon, rahleitedrisinden geçmek, ramus kutaneus mediyalis, ramus laringeus kaudalis, rasgele bölükler tasannu, rasgele olmayan örneklem, rastlantılı küme yordamı, razı olmak (veya gelmek)

23 harfli

Raabe yakınsaklık testi, radyoaktif aerosolölçer, radyoizotop görüntüleme, radyonüklit görüntüleme, radyoprotektif maddeler, rami intergangliyonares, ramus dekster lateralis, ramus dekster mediyalis, ramus nazalis lateralis, ramus nazalis mediyalis, ramus ruminalis dekster, Rasbora pauci perforata, rasgele erişimli bellek

22 harfli

Rado kuadratür formülü, Radon-Nikodym theoremi, radyo yankı gözlemleri, radyoaktif karbon, 14C, radyosensitif maddeler, rami atriyales ruminis, rami duktus deferentis, rami kutanei laterales, ramus karpeus dorsalis, ramus karpeus palmaris, ramus muskuli koksigei, rassal yürüyüş teorisi, rastlantılı yanılgılar, rastsal katsayı modeli, Rauss-Hurwitz problemi

21 harfli

radikulogangliyonitis, radioulnar sinostozis, radyo ile yayım hakkı, radyo yayın markaları, radyoaktif parçalanma, radyoaktif zehirlenme, radyokarbon tarihleme, rami nazalis eksterni, ramp ışığına çıkarmak, ramus angularis okuli, ramus krikotiyroideus, ramus laringofaringei, rant benzeri gelirler, Raphanus raphanistrum, Rasbora dorsiocellata, rassal yürüyüş kuramı, rastlantılı örnekleme

20 harfli

radyasyon biyolojisi, radyoaktif arındırma, radyoaktif izotoplar, radyoaktif yarı ömür, radyoaktivite birimi, radyografi pozisyonu, radyoimmünessey, RIA, rami nazalis interni, ramus gastrolienalis, Rasbora heteromorpha, rasgele karar işlevi, rastgele işe gelmeme, rastlantısal konakçı, rastlantısal öğrenme, rasyonel beklentiler, rasyonel bekleyişler

19 harfli

rabditik dermatitis, radiks okulomotorya, radiks vestibularis, radyal segmentasyon, radyasyon detektörü, radyoaktif çekirdek, radyoaktif izleyici, radyoaktif kirlenme, radyoaktif mezarlık, radyoaktif serpinti, radyoaktif yoğunluk, radyokarbon yöntemi, rafael öncesiciliği, rahat kıçına batmak, rahat yüzü görmemek, rahmet olsun canına, rakamsal bilgisayar, Raleigh eşitsizliği, rami bukkolabiyales, rami mediyastinales, ramus preskapularis, ...

18 harfli

Rabbena hakkı için, radikal yenilikler, radikulomiyelopati, radyoaktif bozunma, radyoaktif bulaşma, radyoaktif çıkarım, radyoaktif element, radyoaktif malzeme, radyoaktifleştirme, rahatsızlık duymak, rahatsızlık vermek, rakun köpeği felci, ramazan tahvilleri, rami interarkuales, rami kommunikantes, ramus asetabularis, ramus masseterikus, ramus obturatoryus, ramus pankreatikus, ramus vestibularis, Ranunculus ficaria, ...

17 harfli

Rabo Largo koyunu, Rademacher serisi, radyoaktif fosfor, radyoaktif izotop, radyoaktif kaynak, radyoaktif saflık, radyoiyodin, 131I, radyolojik koruma, radyomimetik ilaç, radyouyarıcı ilaç, Rambouilletkoyunu, rami epididimales, rami istmi fasyum, rami prepusiyales, rami pterigoideus, ramus akromiyalis, ramus aurikularis, ramus glandularis, ramus oksipitalis, ramus pariyetalis, ramus transversus, ...

16 harfli

rabdomiyoblastom, radappertizasyon, radikalleştirmek, radiks koklearis, radiks lateralis, radiks mediyalis, radiks ventralis, radikulonöropati, radyo ırakgörürü, radyo ile eğitim, radyo yinelenimi, radyoaktif altın, radyoaktif artık, radyoaktif denge, radyoaktif madde, radyodiyagnostik, radyoelektriksel, radyofarmakoloji, radyofonik piyes, radyofosfor, 32P, radyoimmünoassay, ...

15 harfli

rabdomiyosarkom, radikalleştirme, radiks dorsalis, radiks pulmonis, radiks sensorya, radyo dalgaları, radyo etkinliği, radyo gökbilimi, radyo ile yayım, radyo iletişimi, radyo istasyonu, radyoaktif iyot, radyodermatitis, radyoelektronik, radyofarmasotik, radyolitik ürün, radyosteroskopi, radyum ışınları, rahata kavuşmak, rahatına bakmak, rahatlatabilmek, ...

14 harfli

rabdomiyolizis, racthet etkisi, radikal tedavi, radiks klinika, radiks motorya, radyal simetri, radyan noktası, radyo gazetesi, radyo muhabiri, radyo vericisi, radyobiyolojik, radyofizyoloji, radyofonik ses, radyokartograf, radyorezistans, radyoteknoloji, rahat bırakmak, rahatlatabilme, rahatlayabilme, rahatlayıverme, rahatsız etmek, ...

13 harfli

Rabdovirüsler, radikalleşmek, radiks dentis, radiks lingue, radyal vektör, radyatörcülük, radyo düğmesi, radyo ışınımı, radyo ışıtacı, radyoaktiflik, radyoaktivite, radyobiyoloji, radyoelektrik, radyoiyot 131, radyokontrast, radyootografi, radyoreseptör, radyosensitiv, rafe faringis, rafe prepusyi, Ragdollkedisi, ...

12 harfli

rabıtasızlık, racon kesmek, raddelerinde, radikalleşme, radiks penis, radisidasyon, Radon ölçümü, radurizasyon, radyal kanal, radyasyonsuz, radyo almacı, radyo yayacı, radyo yayını, radyoekoloji, radyoelement, radyonükleid, radyotelefon, radyotelgraf, radyotoksemi, raf dayanağı, rafe sıkroti, ...

11 harfli

rabıt edatı, Rackakoyunu, radiks nazi, radiks pili, radikularis, radikulitis, radyasyonlu, radyo oyunu, radyo taksi, radyodermit, radyoizotop, radyokarbon, radyometrik, radyonüklid, radyotedavi, radyoterapi, rafe palati, rahat etmek, rahat olmak, rahat rahat, rahatlatmak, ...

10 harfli

rabdomiyom, raci olmak, radarcılık, radikalizm, radikallik, Radiolaria, radyatörcü, radyoaktif, radyoculuk, radyodonti, radyofizik, radyofonik, radyografi, radyokimya, radyolojik, radyolusen, radyometre, radyometri, radyoskopi, raf bedeli, raf süresi, ...

9 harfli

rabıtasız, radikuloz, radyasyon, radyofoni, radyofoto, radyograf, radyogram, radyolink, radyoloji, raf okuma, rafazilıh, Rafızilik, rafinatör, rağbetsiz, rahatlama, rahibelik, Rahmanlar, rahmetlik, rahmetluh, Raja alba, rakamlama, ...

8 harfli

rabditik, rabditis, rabdosöl, rabıtalı, rabiyate, radialis, radikula, radiolus, radyatör, radyoevi, radyolog, radyolus, radyopak, raf camı, raf ömrü, raf pimi, Rafettin, rafineri, rağbetli, Rağıllar, rahassız, ...

7 harfli

rabbani, Rabbena, radansa, radarcı, radikal, radikül, radiyon, radyocu, rafadan, rafdiye, rafinaj, rafting, ragades, ragosit, rahatça, rahmani, Rahmeti, Rahmiye, Rajidae, rakamlı, rakatlu, ...

6 harfli

rabata, rabdom, rabdon, rabıta, râbîye, Raciye, raçkın, Radife, radika, radiks, radius, Radiye, radiyo, radula, radyan, radyum, radyus, rafata, Rafızi, rafine, rafizî, ...

5 harfli

Rabbi, RaBCD, rabıt, rabîa, rabîa, Rabih, rabun, Racih, racik, racon, radar, radde, radon, rados, radyo, râfan, Rafet, Rafia, Rafih, rafit, rafya, ...

4 harfli

raat, Rabi, raca, raci, Radi, rafe, Rafi, rahi, rahm, raht, Raif, Raik, raka, rakı, raks, rami, ramp, Rana, rant, rast, raşe, ...

3 harfli

Rab, rad, raf, rak, ram, rap, ras, rat, ray

2 harfli

Ra

Kelime Ara