İçinde RAM geçen kelimeler

İçinde RAM geçen kelimeler 2217 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

ram aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. ram anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde RAM geçen kelimeler

25 harfli

(birinin) hışmına uğramak, AAS sunucusu arama sırası, beldekçil (tıbbî kavramı), bütünleyici benlik kuramı, Cramér-von Mises sınaması, dönemsel bütçeleme kuramı, duruma özgü kuramlaştırma, ekonometri paket programı, ekstramedüller hematopoez, el ile gelen düğün bayram, enerji seviyesi diyagramı, eşit fedakârlık kuramları, eşitsiz değişim kuramları, foramen palatinum kaudale, geleneksel portföy kuramı, görümgü (terimin kavramı), hayal kırıklığına uğramak, Hemigrammus caudovittatus, ikinci etkin ücret kuramı, intramembranöz kemikleşme, kerameti kendinden menkul, ...

24 harfli

(bir iş) sekteye uğramak, asılı sıçramalı ilerleme, atlama ipi (sıçrama ipi), Avrupa Kalkınma Programı, ayı görmeden bayram etme, barış için atom programı, biçimleyici bilgi kuramı, Cinepanoramic, Franscope, çevirmeli arama sunucusu, çoközekli gelişme kuramı, davranışsal firma kuramı, dışalım güvence programı, dönüşül ödeneklik kuramı, Edgeworth kutu diyagramı, eventrasyo diyaframatika, faiz değerdeşliği kuramı, foramen mentale mediyale, foramina palatina minora, gelir dağılımı kuramları, gensel süreklilik kuramı, geştalt (öğrenme) kuramı, ...

23 harfli

Aftalion'un para kuramı, algoritmik bilgi kuramı, arama sonuçları listesi, Asya yardım programları, belitsel kümeler kuramı, Böhm-Bawerk faiz kuramı, cebirsel sayılar kuramı, cehennem çemberi kuramı, Clausewitz Savaş Kuramı, devimsel öncelik kuramı, düş kırıklığına uğramak, ekinsel döngüler kuramı, eksik tüketim kuramları, ekstra piramidal sistem, fertilite parametreleri, foramen palatinum mayus, foramen stilomastoideum, gümrük korunması kuramı, Hemigrammus rhodostomus, ilksavlı kümeler kuramı, insanın türeyimi kuramı, ...

22 harfli

birinci basamak kuramı, BM Gönüllüler Programı, ciğerleri bayram etmek, Cramer Rao eşitsizliği, Cramér-Rao eşitsizliği, değer düşümüne uğramak, ekmeğini kana doğramak, elektronik film tarama, faktör donanımı kuramı, fleksura diyaframatika, foramen alare rostrale, foramen suprakondilare, foramen transversaryum, Gannt ikramiye yöntemi, gönüllü değişim kuramı, gram moleküler ağırlık, Heckscher-Ohlin kuramı, hızbilimsel gaz kuramı, Hicks-Hansen diyagramı, ışığın parçacık kuramı, ilksavlandırılır kuram, ...

21 harfli

Apistogramma agassizi, Apistogramma reitzigi, aşırı tasarruf kuramı, başarısızlığa uğramak, beklenen gelir kuramı, büyük sıçrama tahtası, Cramer Rao alt sınırı, çiftağırşaklı kavrama, deliye her gün bayram, düzgünlük parametresi, ekonomik taban kuramı, emperyalizm kuramları, etkin ücret kuramları, foramen alare kaudale, foramen infraorbitale, foramen supraorbitale, foramen supratroklare, gerisıçrama katsayısı, Hecksher Ohlin kuramı, hekzametilen tetramin, Hemigrammus ocellifer, ...

20 harfli

Aequidens tetramerus, ağaç yapısında arama, akciğerli barramunda, akma ve kayma kuramı, anlık (programa ait), Avrupa İmar Programı, bağımlılık kuramları, biçimsel sayı kuramı, bir parametreli grup, birimsel programlama, birinci eniyi kuramı, birleşik alan kuramı, BM Kalkınma Programı, boylam boylam aramak, bütüncü ahlak kuramı, Cinerama görüntülüğü, Cramer Rao sınırları, çıñramak, (çiñremek), çocuğa dönük program, çokağırşaklı kavrama, değerlendirme kuramı, ...

19 harfli

AB gençlik programı, Acanthobrama marmid, ailenin parametresi, asal sayılar kuramı, bağıntılılık kuramı, bayram havası esmek, bir kolayını aramak, can başına sıçramak, çoklu disk programı, değerin emek kuramı, Dünya Gıda Programı, dünyayı haram etmek, Edgeworth diyagramı, elektroensefalogram, foramina lakrimalya, foramina papillarya, gecikme parametresi, gensel denge kuramı, Gram iyot çözeltisi, Gram-Schmidt süreci, güneş lekesi kuramı, ...

18 harfli

AB ariane programı, ağır kayba uğramak, artık değer kuramı, at üstünde piramit, bir boka yaramamak, böbrek piramitleri, bucak bucak aramak, Cramer-Wold aygıtı, Cumhuriyet Bayramı, çekim alanı kuramı, çevirmek (program), damarsal moramıklı, değişmeli diyagram, denge arama modeli, derin parametreler, dırıh dutturamamak, didik didik aramak, dikiş tutturamamak, Diyaframlı tulumba, doğal ücret kuramı, dramatis personale, ...

17 harfli

acil servis arama, ağza sıhturamamak, antagonizm kuramı, antibiyogram test, aramakla bulunmaz, auto sacramentale, ayarlayıcı gramer, basamaklı piramit, bayramda seyranda, bayramdan bayrama, bekletici program, BM İskan Programı, bozuntuya uğramak, bölüşüm kuramları, bütünleşme kuramı, büyük adam kuramı, büyük itiş kuramı, Caulinia graminea, cimnastik bayramı, coğrafyasal kuram, Çadırlıhacıbayram, ...

16 harfli

acyo faiz kuramı, Akkaraman koyunu, akrabalık kuramı, alam taram olmak, Alisma gramineum, amaçlılık kuramı, ansızına uğramak, Argand diyagramı, askıdaki program, bağımsız program, bayram koçu gibi, bayrambeyi olmak, bayramlaşabilmek, benci düş kuramı, Bernoullı kuramı, beta parametresi, boş levha kuramı, büyüme kuramları, cimcim cıltramak, çağrışım grameri, çevrim kuramları, ...

15 harfli

akamete uğramak, aracılık kuramı, aşamalar kuramı, bağıllık kuramı, balık sıçraması, baskına uğramak, batkıya uğramak, bayram gazetesi, bayram hediyesi, bayram ziyareti, bayramcık olmak, bayramlaşabilme, beklenti kuramı, bellek taraması, bireysel kavram, bölükler kuramı, cephede sıçrama, Co-syncprogramı, çerçeve program, çikolata gurami, çok renk kuramı, ...

14 harfli

açığını aramak, adımlı sıçrama, alanlar kuramı, amalını aramak, araduru kuramı, arama anahtarı, arama galerisi, arama kılavuzu, aramıknatıssal, arazi taraması, askılık kavram, baddem bayramı, Basel programı, başkahramanlık, bayram tebriği, bayramlık ağız, benzeti kuramı, betimli gramer, beyni sıçramak, biçimsel kuram, bilişim kuramı, ...

13 harfli

Abramis brama, Aedes ingrami, alan taraması, arama buyruğu, arama bülteni, arama ruhsatı, arama yarması, aramal istemi, aramal talebi, bahane aramak, bahar bayramı, Bayesçi kuram, bayram böceği, bayram çocuğu, bayram havası, bayram namazı, bayram seyran, bayram şekeri, bayram yemeği, Bowley kuramı, bromfeniramin, ...

12 harfli

abramis zonu, Adler kuramı, affa uğramak, amaç program, antibiyogram, arama dönüşü, arama kararı, arama motoru, arama tarama, arama yapmak, Aşağıkaraman, aşı programı, baba uğramak, bayram ağası, bayram alayı, Bayramaliler, Bayramhacılı, bayramlaşmak, bayramlık ad, bayramnaşmak, bilgi kuramı, ...

11 harfli

acı kavrama, alan kuramı, arama hakkı, baram baram, başkahraman, bayram günü, bayram topu, bayram yeri, bayramcalıh, bayramcalık, Bayramcılar, bayramcılık, bayramçalık, bayramlaşma, bayramşalık, Bayramuşağı, bayramüzeri, bela aramak, béyram götü, Bohr kuramı, boram boram, ...

10 harfli

aram sekem, aram taram, arama emri, arama izni, arama yolu, arama yönü, aşıramento, Auramine O, âyin dramı, bal gurami, baramparça, barramunda, bayram aşı, bayram ayı, Bayramalan, Bayrambaşı, bayrambeyi, bayramcalı, Bayramdere, Bayramgazi, Bayramhacı, ...

9 harfli

abduraman, akkaraman, Akramiler, angıramak, antıraman, apramisin, aptıraman, aram aram, AromaRama, artrogram, atom gram, atom-gram, ayarramak, az aramak, badıramba, badrambaz, Bayrambey, bayramcak, bayramiye, Bayramköy, Bayramlar, ...

8 harfli

altkuram, atomgram, badramak, badramaz, barambar, baramina, bavramak, bayramak, bayramcı, Bayramiç, Bayramlı, Behramlı, beltrame, bıdramak, boramboş, carramah, cavramak, cevramak, cıkramak, cıvramak, Cinerama, ...

7 harfli

abramak, ağramak, anagram, anramak, apramak, aramaca, Aramice, asramak, avramak, Bayrami, bıramak, boramut, buramaç, coramak, çaramih, çıramoz, çıvrama, çoramık, dağrama, daramah, daramak, ...

6 harfli

abrama, aramak, aramal, aramas, ARAMCO, Bahram, barama, bayram, Behram, darama, dirama, doğram, gabram, garama, garami, gavram, govram, gramaj, gramer, gurama, gurami, ...

5 harfli

arama, Arami, baram, dıram, drama, duram, ehram, esram, evram, gıram, haram, heram, hıram, horam, ıhram, ırama, ibram, ihram, ikram, isram, kıram, ...

4 harfli

aram, dram, eram, gram, iram, oram, rami, ramp, uram

3 harfli

ram

Kelime Ara