RAM ile biten kelimeler

RAM ile biten veya sonunda RAM olan kelimeler 196 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

ram aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. ram anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre RAM ile biten kelimeler

25 harfli

el ile gelen düğün bayram, Keynesyen çapraz diyagram

23 harfli

sorunlara dönük program

22 harfli

ilksavlandırılır kuram, tutarlı ilksavlı kuram

21 harfli

deliye her gün bayram

20 harfli

çocuğa dönük program, salt mantıksal kuram, temel mantıklı kuram, yaşama dönük program

19 harfli

elektroensefalogram, sayfalanmış program, tümdengelimli kuram, yerpaylaşan program

18 harfli

değişmeli diyagram, elektrokardiyogram

17 harfli

bekletici program, coğrafyasal kuram, Çadırlıhacıbayram, marjinalist kuram, örnekleyici kuram, tinçözümsel kuram, yinelemeli kavram

16 harfli

askıdaki program, bağımsız program, lisanslı program

15 harfli

bireysel kavram, çerçeve program, deneysel kavram, fonokardiyogram, genleşmiş kuram, neoklasik kuram, sözedilen kuram, tekyapılı kuram, toplumsal kuram

14 harfli

askılık kavram, biçimsel kuram, bilişsel kuram, birinci bayram, devimsel kuram, ekokardiyogram, ekonomik kuram, iktisadi kuram, ilksavlı kuram, işlevsel kuram, lenfangiyogram, saptanır kuram, yıllık program

13 harfli

Bayesçi kuram, Eshah-ı Kiram, kıvram kıvram, öğretici dram, paket program, siyasal kuram, sözeden kuram, ulusal bayram, yanaşık kuram

12 harfli

amaç program, antibiyogram, blokdiyagram, eşdeğer gram, eşdeğer-gram, küçük bayram, molekül-gram, müzikli dram, resmî bayram, sınır-kavram, somut kavram, soyut kavram, tikel kavram, tinsel kuram, tümel kavram

11 harfli

baram baram, boram boram, buram buram, dinî bayram, formül-gram, izzetüikram, kardiyogram, kiçi bayram, koca bayram, kromatogram, molekülgram, özofagogram, param param, sıram sıram, spektrogram, tatlıbayram, turam turam, voltamogram

10 harfli

aram taram, bronkogram, delibayram, disülfiram, Hacıbayram, izazuikram, karadoğram, lirik dram, miyelogram, piyelogram, polarogram, ulu bayram, üretrogram, verim oram

9 harfli

aram aram, artrogram, atom gram, atom-gram, doksapram, flebogram, Gar İbrâm, hektogram, histogram, idiyogram, iyonogram, karyogram, psikodram, radyogram, santigram, tnonodram, variogram

8 harfli

altkuram, atomgram, dekagram, desigram, diyafram, diyagram, hologram, ideogram, kilogram, melodram, mendiram, miligram, mimodram, monodram

7 harfli

anagram, epigram, ihtiram, kabaram, kebiram, molgram, program, şaşaram, tangram, volfram

6 harfli

Bahram, bayram, Behram, doğram, gabram, gavram, govram, İbiram, kabram, kanram, kapram, kavram, muaram, toğram

5 harfli

baram, dıram, duram, ehram, esram, evram, gıram, haram, heram, hıram, horam, ıhram, ibram, ihram, ikram, isram, kıram, Kiram, kuram, meram, obram, ...

4 harfli

aram, dram, eram, gram, iram, oram, uram

3 harfli

ram

Kelime Ara