İçinde RU geçen kelimeler

İçinde RU geçen kelimeler 8328 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde RU geçen kelimeler

25 harfli

(bir durumu) açığa vurmak, (bir şeyden) mahrum olmak, (birinin) borusunu çalmak, (birinin) kanını kurutmak, (bu işe) Rufailer karışır, Acrocephalus arundinaceus, Alcelaphine herpesvirus 1, almaşık ikidoğrusal biçim, Amphimerus pseudofelineus, Asplenium adiantum-nigrum, Avrupa acil müdâhale gücü, Avrupa başkanlığı projesi, Avrupa Birliği antlaşması, Avrupa Ekonomik Komisyonu, Avrupa Ekonomik Topluluğu, Avrupa kültür başkentleri, Avrupa Temel Haklar Şartı, başvuru noktası öncülleri, Birinci Meşrutiyet dönemi, borçları ödeyememe durumu, bütçe sınırlaması doğrusu, ...

24 harfli

(bir durum) açığa çıkmak, Abadan petrolleri sorunu, ABO kan grupları sistemi, ak kuyruk sokumlu ebabil, alt-üşek ışınları borusu, anlamsız doğruluk değeri, anlaşmalı ülkeler uyruğu, Astrovirusenfeksiyonları, Avrupa Akdeniz ortaklığı, Avrupa Birliği anayasası, Avrupa Birliği komisyonu, Avrupa Kalkınma Programı, Avrupa kimliği bildirisi, Avrupa Patent Sözleşmesi, Avrupa Savunma Topluluğu, Avrupa Topluluğu bütçesi, Avrupa Topluluğu Konseyi, Avrupalı Birmanya kedisi, Avrupamerkezci diplomasi, ayakta (duruş) (durarak), aykırı doykuru laf etmek, ...

23 harfli

absolüt yavru büyüklüğü, Anastomous lamelligerus, Ancistrus dolichopterus, Angiostrongylus vasorum, Aphyocharax rubripinnis, arakoruncak yazılıkları, artı geri dönülen durum, Avrupa Ayaktopu Birliği, Avrupa kırmızı örümceği, Avrupa Konseyi numarası, Avrupa kültür anlaşması, Avrupa Ödemeler Birliği, Avrupa Patent Teşkilatı, Avrupa siyasi işbirliği, ayı yavrusu ile oynuyor, Baruch-lilienthal planı, birincil koruyucu ekran, Bretton Woods kurumları, bulaşıcı burun akıntısı, buyruklusuna yazılı çek, Centrarchus macropterus, ...

22 harfli

(birinin) borusu ötmek, açık oturum yöneticisi, Ahıska Türkleri sorunu, akbant kuyruklu kartal, akış başına doruk hızı, akridin turuncu boyası, akut purulent metritis, alı alına, moru moruna, Alsace-Lorraine sorunu, Anastomus lamelligerus, araç durumuyla ikileme, Avrupa araştırma alanı, Avrupa Birliği konseyi, Avrupa Birliği üyeliği, Avrupa füzeleri sorunu, Avrupa Parasal Birliği, Avrupa Standardı 45001, Avrupa Standardı 45002, Avrupa Standardı 45003, Avrupa Standardı 45011, Avrupa Standardı 45012, ...

21 harfli

(birine) gurur gelmek, Aaland Adaları sorunu, absorbsiyon spektrumu, absorpsiyon spektrumu, Acantholabrus palloni, acil durum kurtarması, aç kurt yavrusunu yer, afin dönüşümler grubu, agrusal-sağrak altsal, ağ konuk oturumu açma, ak sırtlı kuyrukkakan, alerjik burun yangısı, altruistik adaptasyon, antimikrobik spektrum, Aphyosemion calliurum, arslan kuyruklu makak, asbestli çimento boru, aşağı-dışarı doğrultu, âşığa Bağdat sorulmaz, aşırı tasarruf kuramı, avkuru doğkuru gitmek, ...

20 harfli

A grubu hisse senedi, Ablepharus kitabelii, Ablepharus kitabelli, Aequidens tetramerus, Afrika-Avrupa Kuşağı, agrusal-tümük altsal, ağ oturumu görüşmesi, ak kuyruklu kız kuşu, alan koruyan dönüşüm, añdırıcı, (añdurucı), anoreksiya vitulorum, antlaşmaların yorumu, Arap-Avrupa diyaloğu, aslan kuyruklu makak, aslan-kuyruklu makak, aşaği-içeri doğrultu, aşmaçlı doğru-uzaysı, Avrupa Adalet Divânı, Avrupa birleşik solu, Avrupa İmar Programı, avrupa Kalkınma Fonu, ...

19 harfli

... durumuna düşmek, (esmer) korur kabuk, Acarus folliculorum, acil durum planları, acoustic instrument, açı koruyan dönüşüm, adrenokortikotrufin, ağılı baldıran ruhu, ahlaksal sorumluluk, ak yuvarcıl korunum, aklından zoru olmak, altı karış beberuhi, altın firuze levrek, altruistik davranış, amaçlılık ruhbilimi, anıtların korunması, aracı finans kurumu, arakoruncak belgesi, at kuyruğu nöritisi, avenbrugger belgesi, Avrupa (AB) konseyi, ...

18 harfli

Acipencer ruthenus, Acipenser ruthenus, açık borusal kolon, ağ oturumu çağrısı, ağaç tahtakuruları, ak kuyruk sallayan, ak kuyruklu kartal, ak kuyruklu soreks, ak-kuyruklu kartal, ak-kuyruklu soreks, akanyıldız yağmuru, akut rumen asidozu, alaru alaru bakmak, Amphimerus noverca, anadoğru, anaçizgi, anatomia şirurjika, Anomalurus fraseri, Anser caerulescens, antibesleme unsuru, arakoruncak eşyası, arda durum (yatın), ...

17 harfli

a contrario yorum, abortus immaturus, açıkorur gönderim, Afganistan sorunu, agrucul sırt yöre, agrusal-sağraksal, Aithurus polytmus, ak kuyruksallayan, akkuyruk sallıyan, akkuyruklu kartal, aktifleşmiş durum, alaca kuyrukkakan, alt durumlu çiçek, alt solunum grubu, altdoğrusal işlev, Amiurus nebilosus, Andromeda yağmuru, Ascaris vitulorum, asetil grubu, OAc, atriyum sinistrum, Avrupa konferansı, ...

16 harfli

AB kanguru grubu, Acaristan sorunu, ad absurdo yorum, ağaç tahtakurusu, Akdeniz Avrupası, alı al, moru mor, almaşık tamdurum, Altılar Avrupası, ana baba yavrusu, añarudan berüden, anlama ruhbilimi, antrum pilorikum, Apolyonüs sorunu, ardını kurulamak, artlanmalık soru, Arusha Anlaşması, Asi nehri sorunu, atkuyruğu yağmak, atriyum dekstrum, Avrupa alabalığı, Avrupa anayasası, ...

15 harfli

Acarus gallinae, ağtabaka çukuru, Ailurus fulgens, aktif kuru maya, alta doğru hali, altdoğru-uzaysı, ambarda kurutma, ameba verrukoza, anadeniz çukuru, Aplodontia rufa, arakalımlı duru, Ascaris equorum, at sivrikuyruğu, atkuyruğugiller, avenbrugger imi, Avrupa engereği, Avrupa hareketi, Avrupa normları, Avrupa Türkleri, Avrupa yabanatı, aykırı doğrular, ...

14 harfli

A-doğru-uzaysı, Abhazya sorunu, abrukaya almak, Acarus scabiei, Acarus tritici, açık uçlu soru, adalet buyruğu, Agama ruderata, agrusal-dişsel, ağaç kangurusu, ahududu şurubu, Ailurusfulgens, al kuyrukkakan, alakart Avrupa, alan sorumlusu, alavere borusu, alın doğruları, añaru, (añarı), anlam kuruluşu, anotsal koruma, araduru kuramı, ...

13 harfli

-e doğru hali, Acarus hordei, acı uyuşturuk, açık buyrultu, açıkuçlu soru, ad durumu eki, ad-fiil grubu, adi acı marul, ağız koridoru, ağız kuruluğu, akının durumu, alan koruması, aldehit grubu, Allium porrum, altdoğru-uzay, altılar grubu, analık durumu, aorta rupturu, ara korunacak, arama buyruğu, arama ruhsatı, ...

12 harfli

77’ler Grubu, açık duruşma, açlık çukuru, ağaç kurutma, ağruk çekmek, ağzı kurusun, ahlat kurusu, Ahlatlıburun, aile doktoru, akçalı durum, akıl doktoru, akşama doğru, alıcı motoru, alıcı vurucu, alttan vuruş, ambar memuru, amele taburu, ana durumlar, Andean Grubu, Anhinga rufa, araba vapuru, ...

11 harfli

Acarus siro, açık oturum, açılı duruş, ada yavrusu, adım duruşu, af buyurun!, afuruzlamak, ağaç koruma, akkase ebru, akşam oturu, alın çukuru, amido grubu, amino grubu, amrukturmak, ana doğrusu, aracı kurum, araç durumu, arakoruncak, Armutçukuru, aruz ölçüsü, ateş kuyruk, ...

10 harfli

A-C kusuru, Abel grubu, acemborusu, acı kavruk, açık durum, açık duruş, açil grubu, ad urunmak, adayavrusu, afin grubu, afyon ruhu, ağdurulmak, ağızborusu, alevborusu, amit grubu, Amphimerus, añaru berü, aradoğrusu, arenavirus, arkurusına, arkuruşmak, ...

9 harfli

acı koruk, acı marul, açık soru, ad durumu, agunduruk, Ağaçkorur, ağındıruk, ağunduruk, ahındıruk, ahınduruk, ak kuyruk, akçagurun, akunduruk, alakuduru, alış kuru, alt kurul, altı orun, alttomruk, ana kurum, añaru yan, And Grubu, ...

8 harfli

abrulmak, ak burun, akguyruk, akkuyruk, ala kuru, alakoruk, alt grup, alvurucu, amrukmak, añarurak, añdurucu, aparkuru, ara çoru, aradurum, arı duru, Arkturus, aru duru, arulamah, arulamak, atıyorum, Avcıkoru, ...

7 harfli

afferum, agrusal, ağruhlu, Akburun, Akcurun, Akdoruk, alaguru, alakuru, alduruk, altgrup, anlaruñ, ansuruk, anzarut, arusdah, arustah, arustak, atacoru, aurumak, avhuruh, avrumak, avrumpa, ...

6 harfli

abaruh, abaruk, abarûv, acaruh, acaruk, Acarus, acuruk, açaruk, aferum, affuru, afguru, ağrunk, ahruba, ahuruh, Akdoru, akruba, alkuru, aloruh, anarut, ancaru, antrum, ...

5 harfli

abarû, Abıru, abrul, Abruy, aburû, ağaru, ağruh, ağruk, ahruh, akrut, akuru, aprul, arrut, aruca, aruda, aruna, aşıru, aşuru, avruk, avrul, avrus, ...

4 harfli

agru, aruh, aruk, arûm, arus, arut, aruv, aruz, ayru, berû, boru, bruh, buru, caru, curu, çuru, daru, doru, druz, duru, ebru, ...

3 harfli

aru, CRU, ıru, oru, ruf, ruh, ruj, rum, run, rus, ruz

2 harfli

Ru

Kelime Ara