RU ile biten kelimeler

RU ile biten veya sonunda RU olan kelimeler 726 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre RU ile biten kelimeler

25 harfli

eğriye eğri doğruya doğru

24 harfli

çinko kaplama çelik boru, çinko kaplama demir boru, deri kırılganlığı kusuru, uzaktaki depolama motoru

23 harfli

kırkbeş derecelik doğru, kovuk damarcalı yağ uru, saygınlık ilintili soru

22 harfli

günlük etkinlik raporu, günlük faaliyet raporu

21 harfli

asbestli çimento boru, en büyük eğimli doğru, gözyaşı kesesi çukuru, karıncık bölme kusuru, leyleğin attığı yavru, müdahaleli döviz kuru, vücut kondüsyon skoru, yaş bezi kapak tomuru, yımırtalık köncük uru

20 harfli

doğru doğru dosdoğru, göğüssel beygir koru, yönlendirilmiş doğru

19 harfli

eline eteğine doğru, gövdünloğlu yağmuru, gözyaşı bezi çukuru, Misisipi alligatoru, orman koruma memuru, örümsüz yapılı soru, primli kambiyo kuru, somatik hücre skoru, tedirgin edici soru, yazışmalı soruşturu

18 harfli

akanyıldız yağmuru, antibesleme unsuru, çevren ışık çukuru, çinko kaplama boru, dalgalı döviz kuru, derin deniz çamuru, efektif döviz kuru, efektif satış kuru, esnek kambiyo kuru, genel satak raporu, göğdünoğlu yağmuru, gök perdesi çukuru, hava kapağı motoru, kanat-damak çukuru, kocaltı boynuz uru, Misisipi aligatoru, oynak kambiyo kuru, örümlü yapılı soru, özgür yanıtlı soru, salyar beze çukuru, su-yil gölerim uru

17 harfli

Andromeda yağmuru, boyun yelsili uru, boyunduruk çukuru, Brundtland Raporu, çalıştırma motoru, çapraz döviz kuru, diken altı çukuru, diken üstü çukuru, efektif alış kuru, el emeği göz nuru, gönderimin kusuru, ısıldevingen duru, ilkdevinim motoru, kapalı yarı doğru, kürek altı çukuru, kürek başı çukuru, savsaklayıcı soru, vadeli döviz kuru, yakıştırmalı soru, yumurtlakçıl boru

16 harfli

artlanmalık soru, başta kan tomuru, Beveridge raporu, bilirkişi raporu, bireysel başvuru, bromokrezol moru, bulaştırıcı soru, çizgeleme motoru, değer yüklü soru, denge döviz kuru, dengeleme unsuru, dengeleyici soru, döviz satış kuru, duygu yüklü soru, gölge döviz kuru, hesaplama motoru, ısılüşersel boru, ışınsılar çamuru, ince ayar unsuru, kaba ayar unsuru, kapalı uçlu soru, ...

15 harfli

ağtabaka çukuru, anadeniz çukuru, arakalımlı duru, bataklık samuru, beşboyutlu soru, böbrek börk uru, böbrek üstü uru, Cecchini Raporu, çokanlamlı soru, devşirme memuru, dızzık ibik uru, diyatome çamuru, diz ardı çukuru, döviz alış kuru, duyarlıklı soru, el işi göz nuru, elektrik motoru, eşitleme çukuru, faaliyet raporu, galvanizli boru, güvenlik unsuru, ...

14 harfli

açık uçlu soru, art ikiz yumru, aygırı toygoru, ayhırı doyhuru, ayırma tamburu, aykırı buykuru, aykırı doykuru, ayrıntı raporu, büzek ibik uru, büzüt dışı uru, Chenery Raporu, cınarın gavuru, çapraz başvuru, çifteker sporu, çiğneme çukuru, çürütme çukuru, denetim motoru, denetim raporu, dilenci vapuru, dilgici çukuru, engebe yağmuru, ...

13 harfli

açıkuçlu soru, ağız koridoru, aorta rupturu, arkuru arkuru, Aslan yağmuru, Barker Raporu, baturu baturu, belirsiz soru, birincil soru, boran yağmuru, Brandt Raporu, çakal yağmuru, çalgı yağmuru, çekirdek poru, çocuk doktoru, çömlek hamuru, Diesel motoru, dikişsiz boru, dirsek çukuru, dolaysız soru, dutmaç hamuru, ...

12 harfli

açlık çukuru, aile doktoru, akıl doktoru, akşama doğru, alıcı motoru, ambar memuru, amele taburu, araba vapuru, arama motoru, asit yağmuru, atlas çukuru, bayağı kumru, çahal çâmuru, çakışık duru, çamur çukuru, çatallı soru, dalak çamuru, dalga çukuru, deniz motoru, deniz samuru, deri kas uru, ...

11 harfli

akkase ebru, akşam oturu, alın çukuru, Armutçukuru, atnalı boru, Balabankoru, battal ebru, beze et uru, beze teluru, boyun omuru, çene çukuru, dağ yağmuru, dev kanguru, deve hamuru, diş bulguru, diş doktoru, diş eti uru, düşey doğru, ebembulguru, eleksi boru, Emme çukuru, ...

10 harfli

A-C kusuru, astar boru, bakır boru, Bazitsporu, büklümboru, ÇED raporu, çelik boru, Darıçukuru, dış dekoru, dip dekoru, diş çukuru, dişmik uru, döviz kuru, ebebulguru, Efençukuru, eğik doğru, eksenomuru, eksik soru, Elmaçukuru, fiykalburu, frengi uru, ...

9 harfli

açık soru, alakuduru, alış kuru, bağak uru, belâğeyru, bığık uru, Boğazkoru, Çaltıkoru, dabandoru, dağ aşuru, damız uru, dik doğru, döşüdoğru, düşe duru, fırınguru, fırınkuru, gelidoğru, Gökçekoru, Günedoğru, harı goru, ışıl boru, ...

8 harfli

ala kuru, aparkuru, ara çoru, arı duru, aru duru, Avcıkoru, ayanguru, ayankuru, Ayçukuru, bel kuru, börü uru, cam boru, deri uru, dikdoğru, dosdoğru, emerboru, garugaru, geleboru, gilaburu, gocaboru, göz nuru, ...

7 harfli

alaguru, alakuru, atacoru, başvuru, bissiru, cindoru, Çamkoru, çurcuru, dindoru, dintoru, diş uru, doğkuru, dovkuru, dumduru, dupduru, Ferahru, gensoru, gunduru, Gülkoru, Günkoru, kamburu, ...

6 harfli

affuru, afguru, Akdoru, alkuru, ancaru, arhuru, arkuru, avhuru, avkuru, Ayduru, aykuru, bohoru, bohuru, buhuru, buyuru, duturu, duyuru, Erduru, kâfuru, kığıru, kısıru, ...

5 harfli

abarû, Abıru, aburû, ağaru, akuru, aşıru, aşuru, bağru, Bayru, boğru, buğru, burru, buyru, cumru, çorru, davru, dogru, doğru, dopru, dumru, eberu, ...

4 harfli

agru, ayru, berû, boru, buru, caru, curu, çuru, daru, doru, duru, ebru, foru, füru, garu, geru, goru, guru, haru, horu, huru, ...

3 harfli

aru, CRU, ıru, oru

2 harfli

Ru

Kelime Ara