İçinde RUM geçen kelimeler

İçinde RUM geçen kelimeler 1108 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

rum aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. rum anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde RUM geçen kelimeler

25 harfli

Asplenium adiantum-nigrum, (bir durumu) açığa vurmak, (bir şeyden) mahrum olmak, borçları ödeyememe durumu, durum saptayıcı araştırma, duruma özgü kuramlaştırma, hayat-durumları yaklaşımı, kaplamsal yorumlanmış dil, limfosentrum iliofemorale, limfosentrum mediastinale, mantıkça uyrum ve uyrumlu, ostia venarum pulmonalium, pedikulozis vestimentorum, pleksus nervorum spinalum, pleksus ruminalis dekster, Rhinolophus ferrumequinum, sahne altı birinci bodrum, sosyal güvenlik kurumları, tarifelerin koruma etkisi, Türkiye İstatistik Kurumu, yarı korumalı replikasyon, ...

24 harfli

(bir durum) açığa çıkmak, coincidentia oppositorum, Contra proferentem Yorum, Dermacentor parumapertus, durum yeri, (turum yeri), durumdan vazife çıkarmak, Dünya Amatör Boks Kurumu, elektromanyetik spektrum, gerçek durum bağımlılığı, kamu malı durumuna gelme, karıncıl yatın tutturumu, kızılaltı soğurum izgesi, korkululuk-korkulu durum, korumasız faiz arbitrajı, Leptoptilus crumeniferus, limfosentrum iliosakrale, limfosentrum mandibulare, olanaklı durumlar kuralı, sahne altı ikinci bodrum, sahne altı üçüncü bodrum, sekunder rumen timpanisi, ...

23 harfli

Angiostrongylus vasorum, artı geri dönülen durum, Bretton Woods kurumları, Ceratophyllus tesquorum, durum saptama gecikmesi, durum tespiti gecikmesi, etkileşimli oturum açma, geçici koruma belgeleri, granül durumuna getirme, gümrük koruma görevlisi, ışılelektriksel soğurum, İktisadi Kamu Kurumları, ilgilikli uyrumlu tümce, İş ve İşçi Bulma Kurumu, İşçi Sigortaları Kurumu, korumalı faiz arbitrajı, limfosentrum parotideum, mekanik işler sorumlusu, Ordu Yardımlaşma Kurumu, Ornithonyssus sylviarum, ostium ruminoretikulare, ...

22 harfli

açık oturum yöneticisi, araç durumuyla ikileme, bağlaçlı uyrumlu tümce, çalıştırma sorumluluğu, durağan durum büyümesi, durum bağımlı davranış, durum bağımlı değişken, durumdan ders çıkarmak, etkisiz duruma getirme, Gnathostoma spinigerum, indigesyones vitulorum, kör bağırsak tutturumu, kurumsal değerlendirme, limfosentrum aksillare, limfosentrum işyadikum, limfosentrum popliteum, membrana statokoniorum, ödevce yetkin tamdurum, özel öğretim kurumları, Phlebotomus verrucarum, primer rumen timpanisi, ...

21 harfli

absorbsiyon spektrumu, absorpsiyon spektrumu, acil durum kurtarması, ağ konuk oturumu açma, antimikrobik spektrum, Aphyosemion calliurum, basit rumen timpanisi, belirgin ipucu durumu, birleşik tecim durumu, Cladosporium herbarum, durağan durum dengesi, durum gösterme ekleri, durum toplulaştırması, Ehrlichia ruminantium, erişilebilir tamdurum, geçersiz kılıcı yorum, güncel durum haritası, ilk öğretim kurumları, im yorumlayıcı izerge, katı dorum doğabilimi, kaynak bekleme durumu, ...

20 harfli

ağ oturumu görüşmesi, anoreksiya vitulorum, antlaşmaların yorumu, bebenek durumsuzluğu, biçkidikiş sorumlusu, bumbarsal kavuşturum, Ceterach officinarum, çekik durum, çekilme, Demodex folliculorum, Dermacentor sylvarum, durumun denetlenmesi, düzenleyici kurumlar, efektif koruma oranı, finansal aracı kurum, Fusarium gramineurum, Gongylonema pulchrum, göz koruma sınıfları, gümrük koruma örgütü, güncelliğini korumak, Hippolais olivetorum, iki değişkenli durum, ...

19 harfli

Acarus folliculorum, acil durum planları, acoustic instrument, ahlaksal sorumluluk, aracı finans kurumu, Avrupa Çevre Kurumu, bileşik buyrum kipi, cedid-i rumi altını, Cercis siliquastrum, çevre koruma örgütü, çevrebilimsel durum, dış çizgiler durumu, dışavurumcu tiyatro, ... durumuna düşmek, electric instrument, eski duruma getirme, floresans spektrumu, gerçek-hayat durumu, glandula seruminoza, göden kımıç tuturum, göz koruma araçları, ...

18 harfli

ağ oturumu çağrısı, akut rumen asidozu, arda durum (yatın), Avrupa Uzay Kurumu, azalan besi durumu, bilmece oturumları, bulunma durumu eki, bumbar kavuşturumu, Cichlosoma severum, Coriandrum sativum, çözümsüzlük durumu, değer koruma aracı, dorum sahibi olmak, duruma özel yöntem, durumak, (turımak), durumsuzca benzeri, etken koruma oranı, geri dönülen durum, giysilik sorumlusu, güç durumu nesnesi, inert gaz koruması, ...

17 harfli

a contrario yorum, aktifleşmiş durum, alt durumlu çiçek, Ascaris vitulorum, atriyum sinistrum, bağlıbağış kurumu, bant spektrumları, barış koruma gücü, basit borumsu bez, çınlanım soğurumu, dallı borumsu bez, değişkin tamdurum, disrafik durumlar, doğal durumda yem, dokunca sorumlusu, dorum dorum atmak, durum bağımlılığı, durum değiştirmek, durum tanımlaması, durum uzay modeli, durumsal etkenler, ...

16 harfli

ad absurdo yorum, almaşık tamdurum, antrum pilorikum, atriyum dekstrum, Barbus rajanorum, başlangıç durumu, bodrum tiyatrosu, bumbar tutturumu, Corallium rubrum, çıkma durumu eki, durağan durumlar, durum göstergesi, durum incelemesi, fiyat süredurumu, fizyolojik serum, ışınımdan koruma, instrument cable, istenmeyen durum, kesin sorumluluk, koruma görevlisi, koruma ücretleri, ...

15 harfli

Ascaris equorum, belirtme durumu, birleşik oturum, böbrek tutturum, buyurum cümlesi, çekinceli durum, çizgi spektrumu, dışa vurumculuk, durdurum erkili, durum çalışması, durum değişkeni, durum gökbilimi, durum görüşmesi, durum komedyası, durum tarihçesi, durumca önleyen, durumsal mallar, durumu bozulmak, durumu düzelmek, duruşma oturumu, flumina pilorum, ...

14 harfli

alan sorumlusu, anotsal koruma, ayahde gurumak, ayrık spektrum, ayrılma durumu, badak tutturum, bağlı kurumlar, band spektrumu, başlama durumu, beyaz veratrum, bodrum mantarı, bodrum süzgeci, boğazı kurumak, Brumpt yöntemi, bulunma durumu, çürük kurumsal, dış vurumculuk, dışavurumculuk, dönemsel durum, döteroserebrum, durum değişimi, ...

13 harfli

ad durumu eki, akının durumu, alan koruması, Allium porrum, analık durumu, Argas brumpti, bağ tutturumu, bağışık serum, Brumpt metodu, buyruk kurumu, coğrafi durum, çapraz koruma, çoturum eşeği, çürük kurumlu, dorumbağırdan, durağan durum, durdurum gücü, durumsuz ateş, eğitim kurumu, eğri uydurumu, film koruması, ...

12 harfli

akçalı durum, ana durumlar, aşırı koruma, bağır yorumu, buhurumeryem, burum burgaç, buyurum kipi, çıkma durumu, çiçek durumu, dar spektrum, değer durumu, denge durumu, dışa vurumcu, dili gurumak, dip tutturum, dosya koruma, doyma durumu, döngel durum, durgun durum, durum baladı, durum betimi, ...

11 harfli

açık oturum, ağaç koruma, aracı kurum, araç durumu, başarumamak, bodrum katı, burum burum, çam budrumu, çürük kurum, dış vurumcu, dışavurumcu, doğal durum, durum açısı, durum almak, durum fiili, durum metni, durum ulacı, durum uzayı, durum zarfı, duruma uyma, durumsunmak, ...

10 harfli

açık durum, billurumsu, bulgurumsu, corumlamak, Çorumluluk, demetdurum, dışa vurum, dingidurum, durumculuk, durumsamak, durumsuzça, duyurumluk, genu varum, gurumsamak, gün durumu, horum tudu, horumlamak, ikidurumlu, instrument, involukrum, kafa durum, ...

9 harfli

ad durumu, ana kurum, antiserum, arturumli, arturumlu, dış vurum, dışavurum, durum eki, Erzurumlu, hamurumsu, karakurum, kolostrum, korumalık, korumyeli, kurum yağ, kurumatan, kurumeyva, mahrumluk, marûmiyet, oldurumlu, orum orum, ...

8 harfli

aradurum, atıyorum, bavrumuş, biduruma, bulgurum, burumsal, buyrumcu, çaldurum, çoğrumak, çoldurum, çomrumak, Dorumali, dorumcuk, Dorumlar, durdurum, durumsuz, Durumtay, düşyorum, elektrum, fürumaye, gurumsak, ...

7 harfli

afferum, aurumak, avrumak, avrumpa, bocurum, bodurum, borumsu, burumak, curumak, Çorumlu, çurumak, çurumba, doğurum, drumlin, duyurum, erzurum, erzürum, filtrum, forumcu, fulkrum, gurumah, ...

6 harfli

aferum, antrum, azurum, bodrum, cobrum, doğrum, goruma, hodrum, kevrum, koruma, kuruma, kutrum, labrum, mabrum, mahrum, mavrum, mehrum, mutrum, oturum, Rumeli, Rumluk, ...

5 harfli

borum, burum, corum, curum, çorum, darum, dorum, durum, ebrum, forum, gorum, gurum, harum, horum, hurum, karum, korum, kurum, porum, rumba, Rumca, ...

4 harfli

arûm, orum, urum, rumi

3 harfli

rum

Kelime Ara