RUM ile biten kelimeler

RUM ile biten veya sonunda RUM olan kelimeler 299 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

rum aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. rum anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre RUM ile biten kelimeler

25 harfli

Asplenium adiantum-nigrum, pedikulozis vestimentorum, sahne altı birinci bodrum

24 harfli

coincidentia oppositorum, Contra proferentem Yorum, elektromanyetik spektrum, korkululuk-korkulu durum, sahne altı ikinci bodrum, sahne altı üçüncü bodrum, septum sinum palatinorum

23 harfli

Angiostrongylus vasorum, artı geri dönülen durum, Ceratophyllus tesquorum, ışılelektriksel soğurum, Ornithonyssus sylviarum, pedikulozis palpebrarum, retinakulum ekstensorum

22 harfli

Gnathostoma spinigerum, indigesyones vitulorum, membrana statokoniorum, ödevce yetkin tamdurum, Phlebotomus verrucarum, retensiyo sekundinarum, Trichomonas gallinarum

21 harfli

antimikrobik spektrum, Aphyosemion calliurum, Cladosporium herbarum, erişilebilir tamdurum, geçersiz kılıcı yorum, örneksemeli oluşturum, Plasmodium falciparum, Raphanus raphanistrum, retinakulum fleksorum, Saccharum officinarum, sinus venarum kavarum

20 harfli

anoreksiya vitulorum, bumbarsal kavuşturum, Ceterach officinarum, Demodex folliculorum, Dermacentor sylvarum, finansal aracı kurum, Fusarium gramineurum, Gongylonema pulchrum, Hippolais olivetorum, iki değişkenli durum, Nettastoma melanurum

19 harfli

Acarus folliculorum, Cercis siliquastrum, çevrebilimsel durum, göden kımıç tuturum, kommissura labiorum, Sargocentron rubrum, Trombicula muscarum

18 harfli

Cichlosoma severum, geri dönülen durum, Papaver somniferum, Parascaris equorum, Vibrio anguillarum, yanlışlayıcı yorum, yarı kararlı durum, zamanlanmış oturum

17 harfli

a contrario yorum, aktifleşmiş durum, Ascaris vitulorum, atriyum sinistrum, değişkin tamdurum, etkinleşmiş durum, lakuna muskulorum, taşıyıcılık durum, Vampyrus spectrum

16 harfli

ad absurdo yorum, almaşık tamdurum, atriyum dekstrum, Barbus rajanorum, Corallium rubrum, fizyolojik serum, istenmeyen durum, mali aracı kurum, metastabil durum, olağanüstü durum, Propionibacterum, rima palpebrarum, sürekli spektrum, ülküsel tamdurum

15 harfli

Ascaris equorum, birleşik oturum, böbrek tutturum, çekinceli durum, flumina pilorum, foramen laserum, geometrik yorum, gerçek tamdurum, içyükül soğurum, Nosema ocularum, otuz altı durum, sütmükçül kurum, şifresiz oturum, toplumsal kurum, umulmayan durum, vorteks pilorum

14 harfli

ayrık spektrum, badak tutturum, beyaz veratrum, dönemsel durum, döteroserebrum, finansal kurum, geniş spektrum, göden tutturum, kalımsız durum, kiriş tutturum, lakuna vazorum, otuzaltı durum, öndül tutturum, serbest oturum, serpi tutturum, simgesel durum, yatışkın durum

13 harfli

Allium porrum, bağışık serum, coğrafi durum, durağan durum, gaziyan-ı rum, geçerli durum, içlemli yorum, kalımlı durum, kapalı oturum, olumsuz durum, os trikuetrum, palatum durum, protoserebrum, tomrum tomrum, zorunlu durum

12 harfli

akçalı durum, dar spektrum, dip tutturum, döngel durum, durgun durum, eğrim buğrum, gerçek durum, gerçel durum, gizli oturum, karşıt durum, kromosentrum, limfosentrum, normal durum, olağan yorum, Piper nigrum, saltık durum, seferî durum, teknik durum, vasa vasorum, vasa vazorum, vaza vazorum, ...

11 harfli

açık oturum, aracı kurum, burum burum, çürük kurum, doğal durum, genil durum, güç doğurum, kalamistrum, karşı vurum, Microsporum, Mikrosporum, ölçün durum, postsentrum, sınır-durum, sürer durum, tetik durum, yalın durum, Yukarıhorum

10 harfli

açık durum, demetdurum, dışa vurum, dingidurum, genu varum, involukrum, kafa durum, katı durum, kavuşturum, kötü durum, mali kurum, orun korum, özel durum, postlabrum, sıvı durum, ters durum

9 harfli

ana kurum, antiserum, dış vurum, dışavurum, karakurum, kolostrum, orum orum, os sakrum, ovundurum, proestrum, sekestrum, sinsakrum, süredurum, tek vurum, usutturum, uyuşturum, var-durum

8 harfli

aradurum, atıyorum, bulgurum, çaldurum, çoldurum, durdurum, düşyorum, elektrum, harhurum, haustrum, klastrum, kleitrum, koldurum, kuldurum, serebrum, spektrum, sundurum, tamdurum, tutturum

7 harfli

afferum, bocurum, bodurum, doğurum, duyurum, erzurum, erzürum, filtrum, fulkrum, kribrum, membrum, mucurum, nomurum, oldurum, Özdurum, rostrum, sentrum, soğurum, suçurum, yoğurum

6 harfli

aferum, antrum, azurum, bodrum, cobrum, doğrum, hodrum, kevrum, kutrum, labrum, mabrum, mahrum, mavrum, mehrum, mutrum, oturum, sakrum, savrum, tomrum, uçurum, üçurum, ...

5 harfli

borum, burum, corum, curum, çorum, darum, dorum, durum, ebrum, forum, gorum, gurum, harum, horum, hurum, karum, korum, kurum, porum, serum, sorum, ...

4 harfli

arûm, orum, urum

3 harfli

rum

Kelime Ara