İçinde SAF geçen kelimeler

İçinde SAF geçen kelimeler 258 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

saf aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. saf anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde SAF geçen kelimeler

25 harfli

gayrisafi ticaret hadleri, misafir kısmeti ile gelir

24 harfli

gayrisafi yurtiçi hasıla, saf rastsal zaman serisi

23 harfli

birincil safra asitleri, gayrisafi yurtiçi gelir, sekunder safra asitleri

22 harfli

aydedeye misafir olmak, gayrisafi millî hasıla, ikincil safra asitleri, köpeklerin safra ateşi, safra kanalı karsinomu, safralı kusma sendromu

21 harfli

gayrisafi bütçe usulü, gece safa gündüz cefa, saf oligopol piyasası, safra renkli maddeler, vena safena lateralis, vena safena mediyalis

20 harfli

gayrisafi ticari kâr, heksaflorosilik asit, kimyasal saflaştırma, kulak misafiri olmak, misafir gibi oturmak, saf alyuvar aplazisi, safra kesesi yangısı

19 harfli

gayrisafi kâr marjı, gayrisafilik ilkesi, katı saf rastsallık, safî yurtiçi hasıla, safra kesesi kanalı

18 harfli

safî sabit yatırım, safî yurtiçi gelir, safra boyarmaddesi, safra kanalcıkları, safra kesesi felci, uzak mesafe ağları

17 harfli

duraklama safhası, gayrisafi hasılat, gayrisafi yatırım, insafsızlık etmek, misafir ağırlamak, radyoaktif saflık, saf azel piyasası, saf rastsal süreç, safî millî hasıla, safra imbibisyonu, safra pigmentleri

16 harfli

misafirperverlik, nısfet (nasafet), safran semenderi, safrası kabarmak

15 harfli

çözülme safhası, gayrisafi gelir, harita mesafesi, insafına kalmış, intikal safhası, kimyasal saflık, mesafe katetmek, saf değiştirmek, saflara ayırmak, saflık derecesi, safra bastırmak, safra boşaltmak, safra söktürücü

14 harfli

arterya safena, at safra ateşi, baraj mesafesi, gayrisafi faiz, ileti mesafesi, insaflı çıkmak, insafsızcasına, kulak misafiri, misafir kalmak, misafir salonu, nervus safenus, nüfus kesafeti, saf dalgalanma, saf dışı olmak, saf faiz oranı, saf rastsallık, saf yetiştirme, saflaştırılmak, safra asitleri, safra embolisi, safra pigmenti, ...

13 harfli

elek safihası, fren mesafesi, gayrisafi kâr, insafa gelmek, misafir etmek, misafir odası, misafir olmak, misafirperver, saf simgeleme, saf su cihazı, saflaştırılma, safra tuzları, saksafonculuk, sıkmık (saft)

12 harfli

Hint safranı, mesafe almak, misafirlemek, nöral safiha, saf bağlamak, saf oligopol, safî yatırım, safir mavisi, saflaştırmak, safra kanalı, safra kesesi, safra sirozu, safra yeşili, safsatacılık

11 harfli

Asaf koyunu, insaf etmek, insafsızlık, kısa mesafe, misafırhana, misafirhane, oral safiha, saf ekonomi, saf halklar, saf monopol, saf protein, safdillilik, saflaştırma, safra almak, safra atmak, safra tankı, saftaronluk, saftiriklik, saftoriklik

10 harfli

başmisafir, çok saf su, insaflılık, insafsızca, İsafakılar, misafirlıg, misafirlıh, misafirlik, saf karbon, saf rasyon, saf tutmak, Safiyüddin, safra suyu, safra taşı, Safranbolu, saksafoncu

9 harfli

gayrisafi, insaflıca, İsafakılı, mesafelik, Misafirli, saf alkol, saf simge, saf tekel, sâf-î hâb, safçasına, safdillik, safî faiz, safkan at, safkayışı, saflaşmak, safsatacı, safsızlık

8 harfli

insafsız, mesafeli, saf dışı, Safaalan, safderun, safdilli, safiyane, saflaşma, saflorit, safralık, saftaron, saftirik, saftorik, saksafon, Şeyhsafi, toksafen

7 harfli

Dilsafa, gasafet, gaysafa, insaflı, kasafan, kesafet, mısafır, mısâfir, misafer, misafır, misafir, Musafat, musaffa, musafir, müsâfir, pasafçı, pasafka, pasaflı, saf ırk, saf kan, saf kül, ...

6 harfli

mesafe, saf su, Safalı, safari, Safder, safdil, safena, safeti, saffet, safiha, Safire, Safiye, saflık, safrañ, Safter, şansaf, Vassaf

5 harfli

evsaf, insaf, kosaf, masaf, musaf, pasaf, safah, safar, safaş, safça, safde, safen, safer, saffa, safha, safın, safik, safir, safra

4 harfli

Asaf, safa, safi

3 harfli

saf

Kelime Ara