İçinde SARM geçen kelimeler

İçinde SARM geçen kelimeler 184 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde SARM geçen kelimeler

25 harfli

(bir yeri) örümcek sarmak

24 harfli

sulu-yilli yürek sarmacı

23 harfli

döner sarmalı sestoplar, özdevinimli geri sarmak

22 harfli

(birinin) içini sarmak, düşey saptırma sarması, sarmurmak, (sermürmek), süper sarmal yoğunluğu, yatay saptırma sarması

21 harfli

canciğer kuzu sarması, duvar sarmaşığıgiller, iki sarmaçlı kaldırga, sarmal makine delgisi, yürek sarmaç gölerimi

20 harfli

Curschmannsarmalları, sarmaç iç zar yalımı, sarmaç kan göllenimi, yangın bacayı sarmak

19 harfli

çit sarmaşığıgiller, eklemli çelik sarma, sarmal yapan sarmal, ücret fiyat sarmalı, Sarmaşır (Bitkiler)

18 harfli

hızlı geriye sarma, sarmaş dolaş olmak, sarmaş golaş etmek, sarmısak kurbağası, sarmısak-kurbağası

17 harfli

enflasyon sarmalı, hiperbolik sarmal, Özirgitim sarmacı, sarmal kümeleyici, sarmaştı benzetme, zeytinyağlı sarma

16 harfli

İteneğin sarması, parabolik sarmal, saptırma sarması, sarıp sarmalamak, sarmal besleyici, sarmal yapraklar, sarmaşık dolaşık, sarmaşır ağaçlar, sarmaya getirmek, sarsarma éllemek, Söndünme sarmacı, süper sarmal DNA, taşa köke sarmak, tersüstel sarmal

15 harfli

Arşimet sarmalı, deniz sarmaşığı, duvar sarmaşığı, hızlı öne sarma, irgitim sarmalı, iş sarpa sarmak, Japon sarmaşığı, kafası sarmamak, orman sarmaşığı, Sarma katsayısı, sarmal damarlar, sarmal taşıyıcı, sarmal virüsler, sarmalama dikim, sarmaşık eğrisi, yaban sarmaşığı, sarmaşır güller, tarla sarmaşığı

14 harfli

boynuna sarmak, çapraza sarmak, Galile sarmalı, kargasarmısağı, köpeksarmısağı, kuzu sarmaşığı, lahana sarması, mezzağa sarmak, sarmadan dönme, sarmal bulutsu, sarmal gelişme, sarmal kararma, sarmal simetri, sarmal tepkime, sarmasar olmak, sarmaşık sözlü, sarmaşıkgiller, yaprak sarması, yaydan sarmaya

13 harfli

Aşağısarmaşık, başına sarmak, bayıra sarmak, burun sarmacı, çit sarmaşığı, dibine sarmak, eğirip sarmak, fenaya sarmak, kendir sarmak, sarıgöz sarma, sarmal açılma, sarmal yöntem, sarmal-talkım, sarmaş ölçümü, ses önsarması, sözcük sarmak, sürgülü sarma, tavuk sarması, yer sarmaşığı

12 harfli

A, B sarması, akım sarmalı, boğra sarmak, çitsarmaşığı, geriye sarma, kırıp sarmak, oluklu sarma, ölüme sarmak, sarma kafiye, sarma masası, sarmal adımı, sarmal burgu, sarmal dişli, sarmal eksen, Sarmal kılıf, sarmal metot, sarmaş dolaş, sarmaştırmak, sözcük sarma, süper sarmal, tütün sarmak, ...

11 harfli

ak sarmaşık, alfa sarmal, ciğer sarma, çift sarmal, DNA sarmalı, geri sarmak, güce sarmak, hızlı sarma, itsarmısağı, kilit sarma, sarmal oluk, sarmalanmak, sarmaşıksız

10 harfli

çift sarma, göz sarmak, sarmaçlama, sarmal önü, sarmal yay, sarmalamak, sarmalanma, sarmaşıklı, sarmısaglı, yarımsarma

9 harfli

öne sarma, sarma yol, sarmahane, Sarmakaya, sarmalama, sarmarmak, sarmaşmak, tek sarma

8 harfli

kısarmak, posarmak, pusarmak, püsarmak, sarmalaç, sarmaşan, sarmaşık, sarmaşma, sarmaşuk, sarmısag, sarmısah, sarmısak, sarmusah, tosarmak

7 harfli

asarmak, sarmağa, sarmağı, Sarmaşa, sarmaya

6 harfli

sarmaç, sarmak, sarmal, sarman, sarmaş, sarmık

5 harfli

sarma, sarmı

Kelime Ara