SARM ile başlayan kelimeler

SARM ile başlayan veya başında SARM olan kelimeler 84 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre SARM ile başlayan kelimeler

22 harfli

sarmurmak, (sermürmek)

21 harfli

sarmal makine delgisi

20 harfli

sarmaç iç zar yalımı, sarmaç kan göllenimi

19 harfli

sarmal yapan sarmal, Sarmaşır (Bitkiler)

18 harfli

sarmaş dolaş olmak, sarmaş golaş etmek, sarmısak kurbağası, sarmısak-kurbağası

17 harfli

sarmal kümeleyici, sarmaştı benzetme

16 harfli

sarmal besleyici, sarmal yapraklar, sarmaşık dolaşık, sarmaşır ağaçlar, sarmaya getirmek

15 harfli

Sarma katsayısı, sarmal damarlar, sarmal taşıyıcı, sarmal virüsler, sarmalama dikim, sarmaşık eğrisi, sarmaşır güller

14 harfli

sarmadan dönme, sarmal bulutsu, sarmal gelişme, sarmal kararma, sarmal simetri, sarmal tepkime, sarmasar olmak, sarmaşık sözlü, sarmaşıkgiller

13 harfli

sarmal açılma, sarmal yöntem, sarmal-talkım, sarmaş ölçümü

12 harfli

sarma kafiye, sarma masası, sarmal adımı, sarmal burgu, sarmal dişli, sarmal eksen, Sarmal kılıf, sarmal metot, sarmaş dolaş, sarmaştırmak

11 harfli

sarmal oluk, sarmalanmak, sarmaşıksız

10 harfli

sarmaçlama, sarmal önü, sarmal yay, sarmalamak, sarmalanma, sarmaşıklı, sarmısaglı

9 harfli

sarma yol, sarmahane, Sarmakaya, sarmalama, sarmarmak, sarmaşmak

8 harfli

sarmalaç, sarmaşan, sarmaşık, sarmaşma, sarmaşuk, sarmısag, sarmısah, sarmısak, sarmusah

7 harfli

sarmağa, sarmağı, Sarmaşa, sarmaya

6 harfli

sarmaç, sarmak, sarmal, sarman, sarmaş, sarmık

5 harfli

sarma, sarmı

Kelime Ara