İçinde SAT geçen kelimeler

İçinde SAT geçen kelimeler 925 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

sat aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. sat anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde SAT geçen kelimeler

25 harfli

dışsatım kaldıraç vergisi, dışsatım teşvik önlemleri, dışsatıma yönelik serflik, dışsatımda alacaklandırma, fırsat pencereleri önsavı, Reagan iktisat politikası, satış etkililiği sınaması, su ürünleri satış merkezi

24 harfli

Afrika İktisat Komisyonu, başı satma daşına değmek, birinci fırsat penceresi, dışsatım kredi garantisi, dışsatım kredi güvencesi, dışsatım kredi sigortası, dışsatım sübvansiyonları, dışsatım vergi istisnası, dışsatıma yönelik büyüme, dışsatımda fon kesintisi, dışsatımda tarife kotası, dışsatımı teşvik belgesi, efektif satınalma geliri, endüstrilerarası iktisat, fabrikalar satış merkezi, fırsattan istifade etmek, genel satak dalgalanması, klasik iktisat yaklaşımı, rekabetçi dolaysız satış, satımca benzeri belgeler, taşıt alım satım vergisi, ...

23 harfli

çerçi başındakini satar, dışsatım gümrük vergisi, dışsatım karşıtı eğilim, dışsatım prim kesintisi, dışsatım risk garantisi, dışsatım risk güvencesi, dışsatıma dönük serflik, dışsatımda vergi iadesi, dışsatımın gelir etkisi, ikinci fırsat penceresi, ikincil tutsat piyasası, klasik iktisat doktrini, makroiktisat politikası, neoklasik iktisat okulu, perakende satış şirketi, saniyede satır (sayısı), satınalma gücü aktarımı, satınalma gücü paritesi, satış finansman şirketi, satış sonrası hizmetler

22 harfli

akıl para ile satılmaz, alı satı, (alım satım), aynı satırda satırbaşı, Cauchy-Gaursat teoremi, dışsatım kısıtlamaları, dışsatımı yasak mallar, elemanter satır işlemi, fırsatı ganimet bilmek, geçici dışsatım eşyası, geleneksel satıcı ülke, genel satakda canlılık, matrisin satır vektörü, paranın satınalma gücü, reçetesiz satılan ilaç, satınalma gücü endeksi, satış artırma indirimi, satış etkililiği testi, transferin satürasyonu, yeniden satış piyasası, yumuşatıcı laksatifler

21 harfli

aracı satış satımcası, bağlı satış koşulları, bölgesel satış yasağı, Büyük Satranç Tahtası, davranışsalcı iktisat, dışsatım izin belgesi, dışsatım kötümserliği, dışsatım önfinansmanı, dışsatım rejim kararı, dışsatım yatırım üssü, etleşik (carnisation), konsolosluk satımcası, maksat muhabbet olsun, Sarcophilus satanicus, satınalma gücü dizini, satış bedeli (değeri), satış özendirme primi, Satyr Tragopan sülünü, toplu satış vergileri, yapıtı satışa çıkarma

20 harfli

ağız tadı ile satmak, alım satım patlaması, alıp satmaz görünmek, alıp sattığı olmamak, aracı alış satımcası, bağımsız genel satak, borsa satınalma yeri, dışsatım bağışıklığı, dışsatım yönetmeliği, dışsatımı geliştirme, eğlenceli duraksatış, enaz dışsatım fiyatı, firma satış hasılası, firma satış hasılatı, fitne fesat çıkarmak, kayda bağlı dışsatım, kesin satış taahhüdü, kesintisiz anımsatma, klasik iktisat okulu, matematiksel iktisat, matrisin satır rankı, ...

19 harfli

bilet satış arabası, dağınık satış ederi, davranışsal iktisat, dışsatım birlikleri, dışsatım kiralaması, dışsatım prelevmanı, döviz satış belgesi, eline fırsat geçmek, kendiliğinden satış, kesintili anımsatma, pulsatil salgılanma, pulsatilite indeksi, satım seçme yetkisi, sunum yanlı iktisat, suratı sirke satmak, yapımcı satış ederi

18 harfli

açık satak belgiti, alım satım aracısı, ansatüre yağ asidi, basma-satma tekeli, belayı satın almak, Coriandrum sativum, dağınık satın alma, dışsatım çizelgesi, dışsatım çoğaltanı, dışsatım sigortası, dışsatım yasakları, dışsatımcı kredisi, dışsatımın teşviki, döviz satış fiyatı, efektif satış kuru, Erethizon dorsatus, etkin satır sayısı, etkin satır süresi, fabrika satış yeri, fırsat pencereleri, fırsatını düşürmek, ...

17 harfli

alı satı eyleşmek, alım satım bürosu, anımsatma maddesi, anında alım satım, arz yanlı iktisat, arz yönlü iktisat, bedelsiz dışsatım, compensated (nut), dışsatım çiftçisi, dışsatım mevzuatı, dışsatım taahhüdü, fesat karıştırmak, film dışsatımcısı, geciktirme satırı, genel satak ederi, gerçek duraksatış, görünmez dışsatım, günlük alım satım, icra satış değeri, Keynesyen iktisat, konsinye dışsatım, ...

16 harfli

alı satı eylemek, alım satım etmek, alım satım ofisi, anayasal iktisat, anımsatılabilmek, aracı dışsatımcı, bağlantılı satış, Bertiella satyri, bilet satış yeri, bölgesel iktisat, dışsatım çarpanı, dışsatım etiketi, dışsatım kredisi, dışsatım özeneği, dışsatım teşviki, dışsatım vergisi, dolaylı dışsatım, döviz satış kuru, erken hasat etme, fırsat bu fırsat, fırsatı kaçırmak, ...

15 harfli

alım satım emri, alış satış emri, anaakım iktisat, anımsatılabilme, arasatda kalmak, atılıp satılmak, bir pula satmak, bölüntülü satış, büyüklük satmak, Cannabis sativa, Castanea sativa, Cucumis sativus, çalışma ruhsatı, dar genel satak, dışsatım kotası, dışsatım rejimi, dışsatım tecimi, dışsatım yasağı, Dulbecco vasatı, fesat kumkuması, fırsat eşitliği, ...

14 harfli

Allium sativum, anımsatabilmek, anımsatıvermek, başsatıcı ülke, Bouinfiksatifi, bütüncül satış, Crocus sativus, dış satımcılık, dışsatım primi, doğrudan satış, fason dışsatım, fırsat düşkünü, fırsat yoksulu, film dışsatımı, geçersiz satış, geçici satımca, gemi satımcası, hasat akarları, iktisat kuramı, kablo tesisatı, kendini satmak, ...

13 harfli

abarot satmak, açıktan satış, aksata yapmak, Ananas sativa, anımsatabilme, anımsatıverme, aracılı satış, arama ruhsatı, arasat cazısı, ayak satıcısı, azamet satmak, bölekli satış, dağınık satma, defin ruhsatı, dışsatım izni, Eagles vasatı, efektif satış, fırsat bilmek, fırsat bulmak, fırsat vermek, Gediksatılmış, ...

12 harfli

aksatabilmek, alivre satış, anımsatılmak, Avena sativa, çalım satmak, çapraz satış, dışsatım evi, Eruca sativa, Esatçiftliği, fiktif satış, geçici satak, götürü satış, hasat zamanı, hisse satışı, iadeli satış, iç alımsatım, iktisatçılık, iktisatlılık, izinli satış, komut satırı, kurum satmak, ...

11 harfli

açığa satış, ağız satmak, aksatabilme, aktif satış, alıh satmak, anımsatılma, caga satmak, caka satmak, cakî satmak, cebe satmak, dış satımcı, duraksatmak, duyumsatmak, ek tahsisat, Esatmüminli, fırsatçılık, genel satak, gırık pısat, güç satılır, halka satış, hiçe satmak, ...

10 harfli

açık satış, aksatılmak, alat kasat, alım satım, alır satır, aliş satiş, alum satum, anımsatıcı, anımsatmak, blok satış, cay satmak, ceh satmak, çalhapusat, dekussatus, dışa satım, dışsatımcı, duraksatış, duraksatma, duyumsatma, fesatçılık, hasatçılık, ...

9 harfli

405 satır, 525 satır, 625 satır, 819 satır, aksatılış, aksatılma, alt satır, anımsatış, anımsatma, armapusat, caysatmak, desaturaz, dış satım, gaksatmak, hülasaten, içe-satım, içi fesat, iktisatçı, iktisatlı, kapsatmak, krepsaten, ...

8 harfli

aksatmak, ansatüre, arasatçı, çoksatar, dekussat, dışsatım, esatalaz, fesatlık, fırsatçı, fiksatif, fiksatif, fiksator, hassaten, Intelsat, imasatin, kapsatma, Karasatı, kasatıık, kasatura, kesatlık, kesatmak, ...

7 harfli

aksatış, aksatma, arsatan, bat sat, esatirî, Esatköy, Esatlar, fesatçı, gıt sat, hadisat, hasatçı, iktisat, kesatma, palisat, pat sat, pusatcı, pusatçı, pusatlı, rasatçı, safsata, sat pat, ...

6 harfli

ahsata, aksata, arasat, asatek, babsat, bassat, batsat, bilsat, esatir, Esatlı, fırsat, gıtsat, hussat, mahsat, maksat, massat, pasata, pırsat, posata, ruhsat, Samsat, ...

5 harfli

basat, Besat, bısat, bisat, busat, fesat, gasat, hasat, hesat, ırsat, ifsat, issat, kesat, kısat, kosat, masat, nesât, pısat, posat, pusat, rasat, ...

4 harfli

Esat, isat, sata, sate, satı, sati

3 harfli

sat

Kelime Ara