SAT ile biten kelimeler

SAT ile biten veya sonunda SAT olan kelimeler 101 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

sat aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. sat anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre SAT ile biten kelimeler

24 harfli

endüstrilerarası iktisat

21 harfli

davranışsalcı iktisat

20 harfli

matematiksel iktisat, uluslararası iktisat

19 harfli

davranışsal iktisat, sunum yanlı iktisat

18 harfli

geleneksel iktisat

17 harfli

arz yanlı iktisat, arz yönlü iktisat, Keynesyen iktisat

16 harfli

anayasal iktisat, bölgesel iktisat, fırsat bu fırsat, normatif iktisat

15 harfli

anaakım iktisat, kurumcu iktisat, politik iktisat, pozitif iktisat, siyasal iktisat

14 harfli

klasik iktisat, siyasi iktisat

13 harfli

millî iktisat, orta tedrisat, sıhhi tesisat, sınai iktisat

12 harfli

makroiktisat, mikroiktisat, trimetreksat

11 harfli

ek tahsisat, gırık pısat, metotreksat, nöroiktisat

10 harfli

alat kasat, çalhapusat, mögeddesat, muhassasat, mukaddesat, müsellesat

9 harfli

armapusat, içi fesat

8 harfli

dekussat, Intelsat, tahsisat, tedrisat, tenkisat

7 harfli

bat sat, gıt sat, hadisat, iktisat, palisat, pat sat, sürüsat, tesesat, tesisat

6 harfli

arasat, babsat, bassat, batsat, bilsat, fırsat, gıtsat, hussat, mahsat, maksat, massat, pırsat, ruhsat, Samsat, sorsat, sursat, sürsat, tutsat, yapsat

5 harfli

basat, Besat, bısat, bisat, busat, fesat, gasat, hasat, hesat, ırsat, ifsat, issat, kesat, kısat, kosat, masat, nesât, pısat, posat, pusat, rasat, ...

4 harfli

Esat, isat

3 harfli

sat

Kelime Ara