İçinde SAV geçen kelimeler

İçinde SAV geçen kelimeler 704 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

sav aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. sav anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde SAV geçen kelimeler

25 harfli

fırsat pencereleri önsavı, sayıbilgisinin temel savı, tutumsal (ekonomik) savaş

24 harfli

Altıncı Koalisyon savaşı, Avrupa Savunma Topluluğu, Berndt-Savin eşitsizliği, Beşinci Koalisyon Savaşı, Birinci Koalisyon Savaşı, Bolzano-Weierstrass savı, eşit işe eşit ücret savı, Friedman-Savage hipotezi, göğüs çaprazında savunma, gördün deli, savul geri!, mantıksal olmayan ilksav, ölçek ekonomileri önsavı, Savi`nin dere ardıç kuşu, savunulmaz önerme kümesi, ussal beklentiler önsavı, yurtiçi ilk günah önsavı

23 harfli

balistik füze savunması, başlangıç koşulu önsavı, Clausewitz Savaş Kuramı, ilksavlı kümeler kuramı, ilksavlı mantık dizgesi, mantıksal ilksav kalıbı, piyasa etkinliği önsavı, savunmacı fiyatlandırma, savunulur önerme kümesi, yağsız ayranla savdırma, yeniden paylaşım savaşı

22 harfli

Atina-Sparta savaşları, Friedman-Savage önsavı, ilksavlandırılır kuram, külünü havaya savurmak, öbekleme ilksav kalıbı, savlı tartışma yöntemi, savul! (veya savulun!), sınırlı yakınsama savı, teknoloji açığı önsavı, tutarlı ilksavlı kuram, tümdengelimli usavurma, üstlenme sorunu önsavı, Wiener-Khintchine savı, yaşam dönemleri önsavı

21 harfli

Alman savaş suçluları, Arap İsrail savaşları, Banach-Steinhaus savı, Birinci Körfez Savaşı, doğal işsizlik önsavı, geçerli sayılan önsav, kalabalıklaşma önsavı, klasik önsav sınaması, olanaksız üçleme savı, özel ilksavlar kümesi, sav sav tav tav olmah, savar ciğer kankıranı, tasavvufî halk yazını, tav tav sav sav olmak, tümdengelim kanıtsavı

20 harfli

Ankara meydan savaşı, bakteriyolojik savaş, Birinci Çeçen Savaşı, Birinci Dünya Savaşı, Cauchy-Hadamard savı, Çin-Hindistan Savaşı, eksiklilik kanıtsavı, kaplamsallık ilksavı, “leyden-mœbius” savı, McKinnon-Shaw önsavı, Ornithodoros savigny, Peacock-Wiseman savı, Singer-Prebisch savı, sürekli gelir önsavı, tozunu göğe savurmak, tümevarımlı usavurma, yerine koyma ilksavı

19 harfli

bebek endüstri savı, bırakıcıl savrukluk, Borel-Cantelli savı, Çifte Gül savaşları, etkin piyasa önsavı, geç gelenler önsavı, göreli gelir önsavı, istatistiksel önsav, kantarlıyı savurmak, kol çekmede savunma, kurbağcık savdırımı, Lindeberg-Lévy savı, mutlak gelir önsavı, Neyman-Pearson savı, sabit getiri önsavı, savunma düzenleşimi, savunma harcamaları, savunmacı fiyatlama, savurma (kol bacak), sıfır olmayan önsav, tek kapanda savunma

18 harfli

adam adama savunma, Amerikan iç savaşı, Avrupa savaş uçağı, ayrılıkçı savaşlar, bağımsızlık savaşı, bildirmelik savaşı, cumhuriyet savcısı, düzenlilik ilksavı, kulak savmanlıkçıl, mantıksal kanıtsav, Pipistrellus savii, savaşma gümrükleri, savunmacı esneklik, Savunmanlar Kurumu, savunmasız plâzmit, savunucu tasarlama, tüzükçül savmanlık, uyur gezer savmanı

17 harfli

Afganistan savaşı, Austerlitz savaşı, baştan savmacılık, bilimsel usavurma, birinci erey savı, birleşik önsavlar, doğal oran önsavı, ek çalışan önsavı, emperyalist savaş, Gauss-Markov savı, güçkümesi ilksavı, önsavlar sınaması, özeksel erey savı, sav soyutlayıcısı, Savcılımeryemkaşı, Savi`nin yarasası, savsaklayıcı soru, savunma özdekleri, savunmasını almak, savuta saldırılar, sıfır büyüme savı, ...

16 harfli

Balkan savaşları, beli savak olmak, benlik savunması, birleşim ilksavı, Çanakkale Savaşı, Çin-Japon Savaşı, çocuk savmanlığı, güçsüz savrukluk, ikinci erey savı, ilk günah önsavı, kulak savmanlığı, mantıksal ilksav, öksürük savdıran, örselem savansal, psikolojik savaş, ruhsal savrukluk, savaş sarsıntısı, savaş yorgunluğu, savgat, (savkat), savunma oyuncusu, savunulur önerme, ...

15 harfli

Afgan iç savaşı, Afyon savaşları, Altı Gün Savaşı, asimetrik savaş, Atlantik savaşı, başından savmak, Bezdirici Savaş, biyolojik savaş, bölge savunması, harman savurmak, havaya savurmak, işi savsaklamak, kalem savaşçısı, kanıtsav kalıbı, kendini savunma, kesiklik önsavı, Khintchine savı, külünü savurmak, kündede savunma, savaş debertmek, savaş ekonomisi, ...

14 harfli

alan savunması, ayrışma önsavı, baştan savmacı, Bernoulli savı, Bernstein savı, birleşik önsav, Boer Savaşları, bölgesel savaş, çıksavuz gerek, Çin kalan savı, doğrusal önsav, durgunluk savı, esmek savurmak, gerilla savaşı, görevi savsama, göz savmanlığı, harmansavurmak, ilksavlı dizge, ilksavlı kuram, kapalı savunma, kasavet çekmek, ...

13 harfli

almaşık önsav, atıp savırmak, bileşik önsav, boğayı savmak, Boğdan savaşı, esip savurmak, Fisher önsavı, Gliwenko savı, gözden savmak, gümrük savaşı, ilksav kalıbı, kasavan atmak, kasavet etmek, kasavetlenmek, meydan savaşı, millî savunma, müsavatsızlık, örselem savan, savak tahtası, savaş eylemek, savaşa varmak, ...

12 harfli

Adova savaşı, avurt savurt, baştan savma, Bedir savaşı, Bosna Savaşı, Cochran savı, Çeçen Savaşı, çifte savunu, eyer savrağı, Fieller savı, fiyat savaşı, hayat savaşı, kalem savaşı, karşıt önsav, kasavetlenme, kutsal savaş, Laplace savı, müsavatçılık, ruhsal savaş, sağ savunucu, satıp savmak, ...

11 harfli

asalaksavar, başsavcılık, canıma sava, Cantor savı, çete savaşı, göz savmanı, mütesâviyen, özel ilksav, savaş alanı, savaş filmi, savaş oyunu, savaşabilme, savaştırmak, savatlanmak, savdırgacıl, savgılayıcı, savıştırmak, savmaçlamak, savsahlamah, savsahlamak, savsaklamak, ...

10 harfli

adil savaş, artık savı, Baire savı, Bayes savı, bohsursavı, böceksavar, din savaşı, gasavaracı, karasavlas, Karsavuran, kasavetsiz, kınamsavuk, koç savmak, koç savumu, Lyssavirus, moksaverin, mutasavver, mutasavvıf, mutlu sava, müsavatsız, PPP önsavı, ...

9 harfli

boş önsav, füzesavar, garsavran, Karasavcı, karasavla, karşı sav, kasavancı, kasavetli, kızılsavu, kolisavra, müsavatçı, müsâvâten, mütesâvî;, savabilme, savacılık, savahacan, savakbaşı, savakçalı, savaklama, savaktaşı, savaş eri, ...

8 harfli

aksavran, başsavcı, gasavruk, ısısavar, iç savaş, kalsavık, kanıtsav, Karsavul, marsavan, musavver, ön savcı, savarmak, savassız, savaşgan, savaşkan, Savaşköy, savaşmak, Savcıbey, Savcıköy, savcılık, Savcıllı, ...

7 harfli

ana sav, arsavat, Dinçsav, Ersavaş, gasavat, Gençsav, hasavan, içsavaş, İlsavaş, İlsavun, kasavan, kasavet, kumsavı, masavıd, masavıt, masavut, mısavir, misavır, müsavat, pasavan, sav söz, ...

6 harfli

asavut, Göksav, Günsav, ilksav, kasava, kessav, müsavi, müsavi, savacı, savana, savayı, Savcun, savdal, savdan, savduç, savgaç, savgeç, savıcı, savıya, savkat, Savköy, ...

5 harfli

Ersav, önsav, savah, savak, savan, savar, savaş, savat, savca, savcı, Saver, savga, savgı, savğa, savha, savık, savım, savır, savka, savla, savlo, ...

4 harfli

sava, savı, savt, savu

3 harfli

sav

Kelime Ara