sav

sav

a. huk. 1. İleri sürülerek savunulan düşünce, iddia, dava: “Eleştiricilerimiz nasıl olur da böyle bir savda bulunabilirler?” -N. Cumalı. 2. man. Tanıtlanması gereken önerme, tez. 3. esk. Haber, söz. 4. esk. Atasözü.


sav Fr. Type
sav

1.Söz, laf, dedikodu. 2.Karşılıklı konuşma, sohbet. 3.Bilgi, haber. 4.Mektup.


sav

Tarla sulandıktan sonra boşa akan su.


sav

Üşütme, nezle.


sav

Berber kayışı.


sav

1.Sağlam. 2.Tüm.


sav

Sağ.


sav

Benzer, gibi: Yayla savı yer.


sav

Salgın


sav

Hastalık, salgın


sav

Kısa sürede gelip geçen salgın hastalıklara verilen ad


sav İng. prétention, allegation, assertion

Yargılama sırasında, duruşmada iki yanın karşılıklı olarak bildirdikleri sözlü ya da yazılı istemler.


sav İng. thesis

(Yun. thesis = koyum, koyma eylemi) : 1. Koyum, konulmuş olan. (Yun. thesei = konulmuş olan: yasalar, kurallar vb. Karşıtı: physei = doğmuş olan, doğadan olan.) 2. Tanıtlanması gereken bilimsel öne sürüm. 3. (Kant'ta) Usun içine düşdüğü -> çatışkılarda (antinomi) birinci öğe. (Karşıtı: ikinci öğe = karşı sav = antithesis.) 4. (Hegel'de) -> Eytişimsel süreçte (sav-thesis, karşı sav-antithesis, bireşim-synthesis) birinci evre.


sav

iddiâ, müddeâ.


sav İng. theorem

1. Verilen belirli varsayımlar altında kanıtlanması önerilen genel vargı. Anlamdaş. kanıtsav, önerme. 2. Kanıtlanmış olan genel vargı. Anlamdaş. kanıtsav, önerme.


sav İng. proposition

1. Bir önerme ile önesürülen. 2. Bir önerme ile anlamdaş olan önermelerin kümesi. 3. Bir önermenin doğrulayıcı yorumlarının kümesi. 4. Bir önermenin içlemi; önermenin dile getirdiği durum.


sav İng. assertion

Bir görüş ya da vargıyı ileri süren yargı.


sav

1. Hikâye, kıssa. 2. Söz, lakırdı. 3. Haber.


Sav Köken: T.

Cinsiyet: Erkek 1. Söz, haber, dedikodu. 2. İleri sürülerek savunulan düşünce. 3. Sağlam. 4. Şöhret, ün.


sav için benzer kelimeler


sav, 3 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, v harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'a', 'v', şeklindedir.
sav kelimesinin tersten yazılışı vas diziliminde gösterilir.