İçinde SAYI geçen kelimeler

İçinde SAYI geçen kelimeler 1001 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

sayı aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. sayı anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde SAYI geçen kelimeler

25 harfli

abecesayısal damga takımı, borç artığı veren sayışım, çapraz esneklik katsayısı, çoklu belirleme katsayısı, dış ödemeler sayışmanlığı, girdi katsayıları matrisi, güvenceli sayışım belgesi, ikinci sayılabilme beliti, karmaşık sayının eşleniği, kazanç sayılmayan farklar, kısmi ilgileşim katsayısı, kompleks sayının eşleniği, negatif tamsayılar kümesi, onaltılı sayılama dizgesi, onikili sayıtlama dizgesi, ortak ölçülebilir sayılar, örneksel-sayısal çevirici, pozitif tamsayılar kümesi, rasgele örnekleme sayılan, sayıbilgisinin temel savı, sayılabilir eküs özelliği, ...

24 harfli

1 sayılı vergi çizelgesi, arıtım (katsayısı) oranı, belirlenmemiş katsayılar, benimsenir özürlü sayısı, beyaz denge (varsayılan), birinci sayılabilir uzay, bölünmez sayı, asal sayı, cebirsel sayılar teorisi, çıktı esneklik katsayısı, çoklu belirtme katsayısı, eşlenik cebirsel sayılar, evrendeğersiz sayımbilim, faktör yükleme katsayısı, fiyat esneklik katsayısı, fiziksel sayım çizelgesi, geçerli sayışım yazılığı, gerçel sayının tam kısmı, kapların marka ve sayısı, karmaşık sayılarda bölme, kısmi bağlaşım katsayısı, mıknatıssal nicem sayısı, ...

23 harfli

alış giderleri sayışımı, aralarında asal sayılar, bütünsel sayısal izerge, cebirsel sayılar kuramı, determinasyon katsayısı, Durbin-Watson katsayısı, güvenceli sayılmayanlar, ikili sayıtlama dizgesi, ikinci sayılabilir uzay, inç başına damga sayısı, inç başına nokta sayısı, indirgenebilir tam sayı, kapsayıcı birleştirmesi, karmaşık sayının modülu, karşılıklı ters sayılar, kavgada yumruk sayılmaz, kazanç-yitirce sayışımı, kişisel olmayan sayışım, köksel sayılama dizgesi, manyetik kuantum sayısı, oksijen kat sayısı, QO2, ...

22 harfli

an sapıklığı varsayımı, basınç artma katsayısı, betimleyici sayımbilim, çoklu ilişki katsayısı, düzenleyici sayışımlar, ekimalanı (sayılaması), ekstinksiyon katsayısı, elemanter sayı teorisi, eşdeğerlilik katsayısı, gözeneklilik katsayısı, güvenceli kütük sayısı, içkararlılık katsayısı, karmaşık sayılar alanı, karmaşık sayılar oyutu, karşılığı sayışımdadır, katlıterimli katsayısı, kesirli sayı sıfatları, kuramsal tabaka sayısı, olasılıksal katsayılar, onlu sayıtlama dizgesi, oranlı sayılar doğrusu, ...

21 harfli

abeceli sayısal dizin, abeceli sayısal simge, ağırlıklama katsayısı, asal sayılar problemi, bağ titreşim sayıları, belirlilik kat sayısı, belirsizlik katsayısı, birlikte asal sayılar, birliktelik katsayısı, değişkenlik katsayısı, değişmezlik varsayımı, doyumsuzluk varsayımı, düzensizlik katsayısı, ekim sayımı bildirimi, elastikiyet katsayısı, emek-hasıla katsayısı, geçerli sayılan önsav, gerçek sayılar kümesi, gerisıçrama katsayısı, girdi-çıktı katsayısı, göreceli asal sayılar, ...

20 harfli

alacaklılar sayışımı, asal olmıyan sayılar, aşınma payı sayışımı, bağlılaşım katsayısı, bağlılaşma katsayısı, belirlenme katsayısı, belirlilik katsayısı, biçimsel sayı kuramı, borç sayışım belgesi, büyük sayılar yasası, coğrafya konsayıları, çıkarımcı sayımbilim, elden çıkmış sayılar, farksızlık varsayımı, geçerli nicem sayısı, geçişlilik varsayımı, genel sayışım düzeni, gerçek sayılar oyutu, gerçel sayılar cismi, geriçevirme sayışımı, günleri sayılı olmak, ...

19 harfli

açık alan katsayısı, açısal nicem sayısı, aktarılacak sayışım, asal sayılar dizisi, asal sayılar kuramı, avrupa sayı sistemi, basamaklı sayıtlama, basım aygıtı sayısı, belirleme katsayısı, boş konut katsayısı, çarpıklık katsayısı, dağıtım katsayıları, devlet sayışım yılı, dışmerkezlik sayısı, difüzyon kat sayısı, Dirichlet katsayısı, düzenleyici sayışım, ek varsayım yöntemi, eşleme sayılayıcısı, Fourier katsayıları, geri çevirme sayısı, ...

18 harfli

abecesayısal düğüm, açılımın katsayısı, aktiflik katsayısı, alfa-sayısal dizin, alfa-sayısal simge, Aşırılık katsayısı, bağımsızlık sayısı, bağlanım katsayısı, bildirimli sayışım, bildirmelik sayısı, borçlular sayışımı, çifte duyarlı sayı, değişen katsayılar, değişim kat sayısı, devşirimler sayısı, dokuncasız sayışım, esneklik katsayısı, eşdeğer gramsayısı, eşlenik sanal sayı, etkin satır sayısı, etkinlik katsayısı, ...

17 harfli

500 sayılı broşür, 522 sayılı broşür, A. I. S. I sayısı, abecesayısal veri, ağdalık katsayısı, akça sayılmış kul, alıcılar sayışımı, anlaşma katsayısı, anlaşmalı sayışım, atlama sayı eşiği, aynılık varsayımı, bağımsız sayışıma, bağıntı katsayısı, bakışım varsayımı, barınma katsayısı, birikim katsayısı, bölüşüm katsayısı, bulgusal varsayım, çoğalma katsayısı, çokbasamaklı sayı, dağılma katsayısı, ...

16 harfli

alacaklı sayışım, alış sayışımları, ana nicem sayısı, anamal katsayısı, asıl sayı sıfatı, Avrupa Sayıştayı, bağlaşık sayılar, bakışım sayıları, benimseme sayısı, Bernoulli sayısı, beta katsayıları, bölüt (sayımsal), bulutsu varsayım, Bunsen katsayısı, cebirsel sayılar, çarpan katsayısı, çekirdeksel sayı, çift tam sayılar, deneme varsayımı, en muhtemel sayı, eşsayılı kümeler, ...

15 harfli

32 Sayılı Karar, ak yuvar sayımı, anamal sayışımı, anlak katsayısı, ardışık sayılar, arıtma sayışımı, Avagadro sayısı, Avogadro sayısı, biçim katsayısı, Cayley sayıları, Coase varsayımı, değerlik sayısı, demirbaş sayısı, duyarkat sayısı, eleme katsayısı, endeks sayıları, eşlenik sayılar, eşleşik sayılar, fenol katsayısı, Fermat sayıları, geçerli sayışım, ...

14 harfli

açısal katsayı, akış katsayısı, alfa varsayımı, ana sayışımlar, anımsayıvermek, aracı sayışımı, aylık sayışımı, bakteri sayımı, banka sayışımı, beta katsayısı, Beta varsayımı, bileşke sayısı, borçlu sayışım, çevirim sayısı, çokgensel sayı, derleme sayısı, dizin sayıları, dolanım sayısı, dolaşım sayımı, eldeki sayılar, erkin sayışman, ...

13 harfli

açı katsayısı, anımsayıverme, Arap sayıları, başlık sayısı, Boşluk sayısı, cebirsel sayı, Cutter sayısı, defekt sayısı, doğal sayılar, eleman sayısı, en uygun sayı, eşleme sayısı, hız katsayısı, işler sayışım, karmaşık sayı, karşı sayışım, kasa sayışımı, kesin sayışım, koloni sayıcı, koloni sayımı, koltuk sayısı, ...

12 harfli

? (pi)sayısı, abecesayısal, açık sayışım, artısız sayı, asıl sayılar, atomsal sayı, bakır sayısı, baskı sayısı, bileşik sayı, bölüt sayısı, çek sayışımı, çekim sayısı, çöl sayıklam, dalga sayısı, dönüş sayısı, eksisiz sayı, eşlenik sayı, Euler sayısı, fi-katsayısı, Gauss sayısı, Gödel sayısı, ...

11 harfli

abstre sayı, adım sayıcı, alan sayısı, atom sayısı, baş katsayı, çoğa sayımı, dizi sayısı, g-katsayısı, gerçek sayı, gerçel sayı, iğne sayısı, ikili sayıt, iyot sayısı, kapa sayısı, kasa sayımı, kıyın sayın, kutsal sayı, oluk sayısı, oranlı sayı, öbek sayısı, ölü sayışım, ...

10 harfli

açık sayım, altın sayı, artık sayı, Aşağısayık, aşkın sayı, atomsayısı, ayrımsayış, banko sayı, başkatsayı, Diş sayısı, doğal sayı, duraksayış, duyumsayış, ikili sayı, kanıksayış, onlu sayıt, ön sayışım, p-sel sayı, sanal sayı, sayal sayı, sayı farkı, ...

9 harfli

anımsayış, arıksayış, artı sayı, asal sayı, asıl sayı, astelsayı, azımsayış, çift sayı, dual sayı, eksi sayı, eski sayı, imli sayı, kansayımı, kapsayıcı, kötü sayı, özel sayı, reel sayı, sayı ismi, sayı mıhı, sayı sayı, sayıcılık, ...

8 harfli

artsayış, dalsayış, e sayısı, f sayısı, kumsayık, sayı adı, sayılama, Sayılbay, sayılgan, sayılmak, sayımsal, sayımsız, Sayınbey, sayışmak, sayışman, sayıştay, son sayı, T sayısı, tam sayı, tamsayım, tek sayı, ...

7 harfli

aksayış, dursayı, Ersayın, katsayı, konsayı, önsayıt, sayıcak, sayıkça, sayılan, sayılar, sayılcı, sayılma, sayıltı, sayımcı, sayımlı, sayıncı, Sayıner, sayısal, sayısız, sayışım, sayışma, ...

6 harfli

önsayı, sayıca, sayıcı, sayılı

5 harfli

sayıd, sayıf, Sayık, sayıl, sayım, sayın, sayıp, sayır, sayış, sayıt

4 harfli

sayı

Kelime Ara