İçinde SİT geçen kelimeler

İçinde SİT geçen kelimeler 1620 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

sit aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. sit anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde SİT geçen kelimeler

25 harfli

2-aminoetanesulfonik asit, ağırlıksız kesitaraştırma, asetik asit fermantasyonu, asetik asit fermentasyonu, asit anyonik sürfektanlar, basit bağlantılı manifold, benign kutan histiyositom, doğal sitotoksik hücreler, glossitis aktinobasilloza, histiyositik mide yangısı, ikincil fotosensitizasyon, iyicil deri histiyositomu, ketoplastik amino asitler, laktik asit fermantasyonu, mutlak gerekli amino asit, oksalik asit zehirlenmesi, propiyonik asit türevleri, rebound asit salgılanması, sitoplâzma akımı hipotezi, sitrik asit fermentasyonu, sülfürik asitli temizleme, ...

24 harfli

ağırlıklı kesitaraştırma, asit deterjan lif tayini, asit mukopolisakkaritler, basit işkembe şişkinliği, basit rastgele örnekleme, basit sindirim bozukluğu, benzen monosülfonik asit, besin hipersensitivitesi, coincidentia oppositorum, çağınca asitlik derecesi, deoksitimidin monofosfat, düşük karbonlu martensit, endüstri atıl kapasitesi, fakirliğin fasit dairesi, folikül sitimulan hormon, glikojenik amino asitler, kısımsal bademcik kesiti, kronik lenfositik lösemi, megakaryositik miyelozis, melanosit uyarıcı hormon, mesajcı ribonükleik asit, ...

23 harfli

amino asit dengesizliği, aromatik sülfon asitler, asit iyonlaşma sabitesi, asitesli hepatonefritis, besicel sinirceli kesit, besit bozukluğuna bağlı, birincil safra asitleri, blastosit implantasyonu, dezoksiribonükleik asit, eozinofil metamiyelosit, eozinofilik lökositozis, fotosensitif dermatitis, gama-amino bütirik asit, hekzafluorosilisik asit, hidrofluosilisilik asit, kapasite kullanım oranı, karbondioksit absorbanı, ketojenik amino asitler, kuvvetli asit ve bazlar, laktik asit bakterileri, Melopsittacus undulatus, ...

22 harfli

aktifleme etkin kesiti, alifatik amino asitler, aromatik amino asitler, asit baz belirteçleri, basit usulde vergileme, baskılayıcı T lenfosit, benzen disülfonik asit, bir klorlu asetik asit, çoğaltılmış basit emek, deoksitidin monofosfat, dokozahekzaenoyik asit, Ehrlich triasit boyası, esansiyel yağ asitleri, etkinleme etkin kesiti, eykozapentaenoyik asit, gliserol fosforik asit, homokodonik amino asit, iki bazlı asit, diasid, ikincil safra asitleri, insan lökosit antijeni, inspirasyon kapasitesi, ...

21 harfli

akciğer resüsitasyonu, aromatik aminoasitler, artikulasyo komposita, asitlendirilmiş krema, aspartik asit, Asp, D, basit harfli ifadeler, basit Keynesyen model, basit rumen timpanisi, basit triaçilgliserol, bazofil metamiyelosit, büyük fagositik hücre, Cryptobia salmositica, de Sitter uzay zamanı, demir oksit kırmızısı, diamidopropionik asit, dokosaheksaenoik asit, dumanlı sülfürik asit, eikosapentaenoik asit, firma atıl kapasitesi, glutamik asit, Glu, E, görüntü kesitli çizim, ...

20 harfli

alçak kesitli lastik, asetilsalisilik asit, asidik amino asitler, asit deterjan lignin, asit dirençli alaşım, asit hamurla paklama, asitli derin dağlama, basit fâiz hesapları, basit periyodik eğri, basit yeniden üretim, benimseme kapasitesi, benzen sülfinik asit, birincil spermatosit, bütil hidroksitoluen, çiftleşme kapasitesi, damar-sinirsel kesit, deri histiyositozisi, difenilglikolik asit, eksfolyatif sitoloji, eozinofil granülosit, esansiyel amino asit, ...

19 harfli

5-hidroksitriptamin, aluminyum hidroksit, anizopoikilositozis, asidofil granülosit, asit ayrışma sabiti, asit dirençli çelik, asit dirençli emaye, asit dirençli metal, asit hematein testi, asitik aminoasitler, asitlendirilmiş süt, asitlik düzenleyici, basit küresel üçgen, basit sürekli dikiş, bazik amino asitler, birincil polisitemi, bütirik asit tayini, dekstro laktik asit, deoksiribonükleosit, difüzyon kapasitesi, dumanlı nitrik asit, ...

18 harfli

alerjik klendusiti, alfa linoleik asit, aminobenzoyik asit, apürinik asit, APA, asetik asit tayini, asetil asetik asit, asit fuksin boyası, basit böbrek kisti, basit fiil cümlesi, basit lenfadenitis, basit puan tahmini, basitleştirebilmek, bazofil granülosit, borik asit sistemi, by pass amino asit, dondurma kesitleri, ekşit (asit) tüten, ekzojen amino asit, ester yağ asitleri, fagositik aktivite, fenilasetürik asit, ...

17 harfli

amino asit değeri, amino asit dizisi, aminokaproik asit, anorganik asitler, asit deterjan lif, asit halojenürler, asitane kaymakamı, basit borumsu bez, basit kapalı eğri, basit trigliserit, basit zamanlı kip, basite indirgemek, basitleştirebilme, bazofil miyelosit, D-gliserikasitemi, distal sitoplazma, eksitasyon dönemi, eozinofil lökosit, florosilisik asit, fotosensitizasyon, galaktoserebrosit, ...

16 harfli

akış sitometresi, aktüel asitlilik, alesital yumurta, alfa lipoik asit, alveolar fagosit, aminoasit dizisi, anapsit kafatası, asetoasetik asit, asit baz dengesi, asit mayalanması, asitli temizleme, asitlik derecesi, astrositik gliom, baryum hidroksit, basit ad cümlesi, basit ayrı dikiş, basit indigesyon, basit proteinler, basitleştirilmek, benzoil peroksit, çabuk oksitlenme, ...

15 harfli

agranülositozis, aldarik asitler, aldonik asitler, aluminyum oksit, amino asit kolu, arahidonik asit, arakesit işlemi, araşidonik asit, asit kapasitesi, asit test oranı, asitlik indeksi, askerî kapasite, aspergilik asit, bademcik kesiti, bakır (2) oksit, baryum peroksit, basit diffizyon, basit emek gücü, basit makineler, basit vajinitis, basitleşebilmek, ...

14 harfli

abieninik asit, allontoik asit, aminoasit kolu, ardıl kesitler, asit saldırısı, asite daldırma, asitli dağlama, asitlik değeri, aşırı asitleme, aşırı kapasite, azot protoksit, B lenfositleri, basit çoğaltan, basit çoğunluk, basit difüzyon, basit geçitler, basit lipidler, basit ortalama, basit su çarkı, basitleşebilme, basitleştirmek, ...

13 harfli

abiyetik asit, adenilik asit, agranulositoz, akantositozis, aklam-ı sitte, amino asitler, antiasit ilaç, antifagositik, araşidik asit, asit dirençli, asit fosfataz, asit hidrolaz, asitlendirici, askorbik asit, atıl kapasite, basit bölünme, basit damıtma, basit protein, basit salınım, basit tanecik, basitleştirme, ...

12 harfli

adipolökosit, akarca kesit, alasit üzümü, aljinik asit, aminoasitler, anizositozis, antijenisite, asit albümin, asit fumarol, asit kazeini, asit peyniri, asit yağmuru, astrositozis, bağak kesiti, baryum oksit, basit bezler, basit getiri, basit kelime, basit önerme, basit yaprak, behenik asit, ...

11 harfli

agranülosit, agronülosit, altın kesit, araşik asit, arfvednosit, asetik asit, asit hatası, asit sitrik, asit yemler, asit yunağı, aşık kesiti, bakır oksit, basit cisim, basit cümle, basit eklem, basit kesir, basit lipit, basit meyve, basit sıfat, basit tartı, basit tümce, ...

10 harfli

Abdülbasit, adipikasit, alökositoz, altınkesit, amino asit, anizositoz, asit alkol, asit borik, asit fenik, asit grubu, asit tuncu, asitdeğeri, astrositom, B lenfosit, B-lenfosit, bakterisit, basit emek, basit faiz, basit fiil, basit renk, basit siga, ...

9 harfli

akantosit, aksositil, aminoasit, ana kesit, apandisit, aprinosit, ara kesit, asit kabı, asit kökü, asit-fast, asitölçer, asitölçüm, asitretin, askarisit, askarosit, atomisite, atonisite, basit gaz, basit göz, basit kip, basit yağ, ...

8 harfli

adenosit, adiposit, adipösit, akarisit, amebisit, amebosit, amöbosit, antiasit, antrasit, arakesit, arkeosit, asit tuz, asit yağ, astrosit, basit ek, basitlik, basitmek, başkesit, bursitis, Dilsitan, dulsitol, ...

7 harfli

algisit, amfosit, antasit, asitlik, basitçe, biyosit, borasit, dansite, densite, dioksit, diopsit, eksitus, eleosit, Enkesit, epoksit, esitmek, fagosit, fotosit, genosit, gonosit, hemosit, ...

6 harfli

afisit, amosit, asites, asitli, avisit, boksit, eksite, hersit, isitme, K asit, kalsit, kapsit, kunsit, müfsit, ovosit, önosit, piksit, sitara, Sitare, sitmek, sitrin, ...

5 harfli

basit, besit, dasit, epsit, fasit, gesit, kesit, lösit, lusit, mesit, misit, oksit, oosit, sitac, sitam, sitar, sitem, siter, sitik, sitil, sitos, ...

4 harfli

asit, site

3 harfli

sit

Kelime Ara