SİT ile başlayan kelimeler

SİT ile başlayan veya başında SİT olan kelimeler 163 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

sit aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. sit anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre SİT ile başlayan kelimeler

25 harfli

sitoplâzma akımı hipotezi, sitrik asit fermentasyonu

23 harfli

sitidin monofosfat, CMP, sitopatik olmayan virüs, sitosegrezom oluşumları, sitrat buffer çözeltisi, Sitta canadensis krüpei

22 harfli

sitidin trifosfat, CTP, sitokimyasal yöntemler

21 harfli

sitidin difosfat, CDP, sitotoksik T lenfosit

20 harfli

sitomegalovirüs, CMV, sitoplazmik damlacık, sitotoksik anaflaksi, sitotoksik reaksiyon, sitotoksik T hücresi, sitotropik anaflaksi

19 harfli

sitafanofilariyozis, sitoplazmik kalıtım, sitoplâzmik matriks, sitrik asit döngüsü

18 harfli

sitigma folikulare, sitogenetik harita, sitokrin salgılama, sitoplazma erimesi, sitoplâzmik hibrit, sitotoksik antikor, sitotropik antikor

17 harfli

sitolojik muayene, sitoplâzmik melez, sitrik asit devri, situs transversus

16 harfli

sitayukszoonozis, sitemde bulunmak, sitojen aracılar, sitokrom a ve a3, sitokrom oksidaz, sitolojik harita, sitozin arabinoz, Sitta tephronota

15 harfli

sitidin, C, Cyd, sitolitik virüs, sitopatik virüs, sitoplâzmik gen, sitoplazmik zar, sitoplazmolizis, sitosital virüs, sitozin, Cyt, C, sitrat sentetaz

14 harfli

sitelleş olmak, sitopatik etki, sitotrofoblâst, Sitta europaea, Sitta krueperi, Sitta neumayer, situs inversus

13 harfli

sitofotometri, sitokrom c552, sitokrom P450, sitotaksonomi, Sitta europea

12 harfli

sitilbestrol, sitokininler, sitokrom aa3, sitosegrezom, sitrat testi, sitratlı kan

11 harfli

sitem etmek, sitillenmek, sitofarenks, sitofarinks, sitogenetik, sitoiskelet, sitokalazin, sitokinezin, sitokrom b3, sitokrom c1, sitokromlar, sitolizozom, sitoplâzmon, sitotropizm, sitrik asit, sitrulinemi, sitteisevir

10 harfli

sitajerlıg, sitayişkâr, sitillemek, sitokinler, sitoklazis, sitokrom b, sitokrom c, sitokrom f, sitomegali, sitopempis, sitoplazma, sitostazis, sitosterol, sitotaksis, sitoterapi, sitotoksik, sitotoksin, sittinsene

9 harfli

sit alanı, sitarabin, sitidilat, sitofaner, sitofilik, sitogenez, sitohemin, sitojenik, sitokimya, sitokinez, sitolipin, sitolizin, sitolizom, sitolojik, sitopatik, sitosidal, sitotaksi, sitriknin

8 harfli

sitemkâr, sitilluk, sitokist, sitokrom, sitoloji, sitopeni, sitostom, sitozoik, sitrinin, sitrulin, sitrülin, Sittidae

7 harfli

sitahan, sitayiş, sitemli, sitilik, sitmeyh, sitokin, sitoliz, sitopig, sitopik, sitotip, sitozit, sitozol, sitozom

6 harfli

sitara, Sitare, sitmek, sitrin, sitüri

5 harfli

sitac, sitam, sitar, sitem, siter, sitik, sitil, sitos, sitre, sitti, situs

4 harfli

site

3 harfli

sit

Kelime Ara