İçinde SOLU geçen kelimeler

İçinde SOLU geçen kelimeler 529 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde SOLU geçen kelimeler

25 harfli

akciğer solucan hastalığı, atların soluğan hastalığı, binicinin sağı solu olmaz, erenlerin sağı solu olmaz, gizli solungaçlı semender, gizli-solungaçlı semender, kıvırcık solungaçlı balık, kıvırcık solungaçlıgiller, mutlak solunum yetmezliği, nodüler solucan hastalığı, soluk borusu kıkırdakları, solumansal solunum ölçümü, solunum güçlüğü hastalığı, veziküler solunum sesleri

24 harfli

göğüs-karın tipi solunum, kemirtlek-soluman yalımı, kıvırcık-solungaç balığı, kıvırcıksolungaçlıgiller, kontrollü solunum cihazı, köre renkten bahsolunmaz, öyken-solumancıl burguca, solucansı takıca benzeri, soluğu (bir yerde) almak, soluğu soluğuna sığmamak, soluman-öykesel çevgence, solumancık-sincik yalımı, solungaç çevresi boşluğu

23 harfli

birleşmiş solungaçlılar, birleşmiş-solungaçlılar, genleyen soluman ergimi, Gine solucanı hastalığı, karışık solunum güçlüğü, kosto-abdominal solunum, mekanik solunum güçlüğü, merkezî solunum güçlüğü, soluk borusu perküsyonu, soluk burgucul gülbenek, soluk verme yedek hacmi, solumansal yin akarcası, solunum sinsityal virüs, solunuma bağlı kayıplar, tavuk bağırsak solucanı, yardımcı solunum organı

22 harfli

burun-solumaççıl yalım, Cheyne-Stokes solunumu, gizli-solungaçlıgiller, kedi bağırsak solucanı, köpek bağırsaksolucanı, normal solunum sesleri, sağını solunu bilmemek, soluk alma yedek hacmi, soluk burguca yazımcıl, solumansal şavk yazımı, solungaç atım enerjisi, solunum kat sayısı, RQ, turunçgil kök solucanı, Warberg solunum enzimi

21 harfli

arkadan solungaçlılar, birleşmiş solungaçlar, çifte solunumlu balık, çifte solunumlugiller, çifte-solunumlu balık, çifte-solunumlugiller, kılsal soluman yalımı, sahne solu işçibaşısı, sık solunum hastalığı, solucansı takı ağrısı, soluk alma kapasitesi, solumansal kara kezik, solunum alıştırmaları, solunum metabolizması, solunumun intensitesi, tel solumansal üfürük, ventral solunum grubu

20 harfli

arttan solungaçlılar, Avrupa birleşik solu, ayaklı solungaçlılar, bağırsak solucanları, burlantılı (solunum), burundan soluk verme, çifte-solunumlubalık, diyaframatik solunum, dorsal solunum grubu, göğüs-karın solunumu, kanlı soluman yalımı, koca soluman onarımı, püskül solungaçlılar, sirke iplik solucanı, soluk borusu yangısı, soluk burguca yazgan, soluktan dirim sezme, soluman köfekelenimi, solunum bronşçukları, solunum teprek bilim, solutgan, (solutkan), ...

19 harfli

ağızdan soluk verme, Arttansolungaçlılar, burundan soluk alma, çifte-solumlugiller, dev böbrek solucanı, hortumlu solucanlar, Kanat solungaçlılar, kefil kefil solumak, kehil kehil solumak, keski solungaçlılar, keski-solungaçlılar, kostal solunum tipi, önden solungaçlılar, önden-solungaçlılar, özdensel soluganlık, sirke-ipliksolucanı, solucan eğrelti otu, solucan takı kesiti, soluk borusu çatalı, soluk burguca döküm, soluk burguca yazım, ...

18 harfli

abanıkta soluklama, açınıkta soluklama, ağızdan soluk alma, çanaksı solucanlar, dört solungaçlılar, göğüs solunum tipi, halkalı solucanlar, hıçkırıklı solunum, hücre içi solunumu, ipliksi solucanlar, kök boğum solucanı, kuşaklı solucanlar, oksijensiz solunum, poliket solucanlar, sakallı solucanlar, soluk alma merkezi, soluk burgucalamak, soluk burgucalılık, solumancıl burguca, solumansal daralım, solungaç lâmelleri, ...

17 harfli

abdominal solunum, absolut fekundite, alt solunum grubu, anaerobik solunum, asimetrik solunum, bağırsak solucanı, Bancroft solucanı, Bankroft solucanı, baylımcıl solunum, burnundan solumak, doğrulma solunumu, dörtsolungaçlılar, eksternal solunum, faslak solungaçlı, hıçkırıklı soluma, hücre içi solunum, iki soluklugiller, iki-soluklugiller, iki-solungaçlılar, iplik solucanları, ishal solucanları, ...

16 harfli

at kılı solucanı, bağırsaksolucanı, derin soluk alma, dinelme solunumu, Ejderha solucanı, ilkel solucanlar, iplik solucanlar, kılcıl solumanca, kılsal solumanca, Kussmaul solunum, mide solucanları, ortada soluklama, solucan düşürücü, solucansı takıca, solucanyılanları, soluk aldırmamak, soluk benizlilik, soluk burgucacıl, soluk burgucamsı, soluk dirim sezi, solukburgumsular, ...

15 harfli

aerobik solunum, başta soluklama, biyotik solunum, buğday solucanı, dijital solunum, ipsi solucanlar, kancalı solucan, kanlı solumanca, kıl solucanları, kırbaç solucanı, Medine solucanı, nodüler solucan, Palolo solucanı, solucan düşüren, solucan karşıtı, soluğunu kesmek, soluk burgucalı, soluklu ötümsüz, soluman keskisi, soluman yalımlı, solumlanmaz gaz, ...

14 harfli

domuz solucanı, göğüs solunumu, havalı solunum, havasızsolunum, havaylasolunum, içte soluklama, ipsisolucanlar, kamçı solucanı, karın solucanı, karın solunumu, kostal solunum, normal solunum, ok solucanları, Ringa solucanı, solucan bilimi, solucansı takı, soluk aldırmak, soluk borucuğu, soluk boruları, soluk burgucan, soluk daralımı, ...

13 harfli

aerob solunum, anüs solunumu, deri solunumu, derin solunum, genez soluntu, genez solunum, Gine solucanı, hızlı solunum, iğne solucanı, kese solucanı, solucan döken, soluğan etmek, soluğu daşmak, soluk aldıran, soluk almadan, soluk benizli, soluk burguca, soluk darlığı, soluk durgusu, soluk kokması, soluk zorluğu, ...

12 harfli

ağır solunum, berk soluklu, bir solukluk, çakal soluğu, çit solucanı, dil solucanı, göz solucanı, kıl solucanı, ortanın solu, saç solucanı, solucan çiri, solucan gibi, solucanbiçim, solucanbilim, soluğu kokan, soluk borusu, soluk gitmek, soluk kesici, soluk soluğa, soluk vermek, soluk virmek, ...

11 harfli

at solucanı, bahsolunmak, bir solukta, dış solunum, dış-solunum, güç solunum, hissolunmak, iki soluklu, sık solunum, solucan iği, solucan otu, solugancalı, soluk almak, soluk burgu, soluk öbeği, soluk ölçer, soluk ölçüm, soluk tutma, soluk verim, soluk verme, soluk yazar, ...

10 harfli

absolutizm, ağır solum, atsolucanı, bahsolunma, göt soluğu, hissolunma, iç solunum, iç-solunum, sahne solu, sert soluk, sık soluma, solucanlar, solucanotu, soluganlık, solugansal, Soluğanlar, soluğanlık, soluk açma, soluk alım, soluk alma, soluklamaç, ...

9 harfli

bir soluk, kör soluk, ses soluk, soluganca, soluganlı, solukalma, soluklama, soluklu h, soluksama

8 harfli

gürsoluk, soluhluh, solukgan, solukluk, soluksuz, soluktuk, solumsuz, soluncan, solungaç, solunmak, solurgan, solurluk, solusyon, solutkan, solutmak

7 harfli

bisoluh, bisoluk, falsolu, solucan, solugan, soluğan, soluklu, solumak, solumaz, solungu, solunma, soluntu, solunum, solunur, solutma, soluyuş

6 harfli

soluma

5 harfli

soluh, soluk, solum, soluş

Kelime Ara