SOLU ile başlayan kelimeler

SOLU ile başlayan veya başında SOLU olan kelimeler 283 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre SOLU ile başlayan kelimeler

25 harfli

soluk borusu kıkırdakları, solumansal solunum ölçümü, solunum güçlüğü hastalığı

24 harfli

solucansı takıca benzeri, soluğu (bir yerde) almak, soluğu soluğuna sığmamak, soluman-öykesel çevgence, solumancık-sincik yalımı, solungaç çevresi boşluğu

23 harfli

soluk borusu perküsyonu, soluk burgucul gülbenek, soluk verme yedek hacmi, solumansal yin akarcası, solunum sinsityal virüs, solunuma bağlı kayıplar

22 harfli

soluk alma yedek hacmi, soluk burguca yazımcıl, solumansal şavk yazımı, solungaç atım enerjisi, solunum kat sayısı, RQ

21 harfli

solucansı takı ağrısı, soluk alma kapasitesi, solumansal kara kezik, solunum alıştırmaları, solunum metabolizması, solunumun intensitesi

20 harfli

soluk borusu yangısı, soluk burguca yazgan, soluktan dirim sezme, soluman köfekelenimi, solunum bronşçukları, solunum teprek bilim, solutgan, (solutkan)

19 harfli

solucan eğrelti otu, solucan takı kesiti, soluk borusu çatalı, soluk burguca döküm, soluk burguca yazım, soluk soluğa kalmak, soluk verme merkezi, solum pelvis osseum, solumansal çevgence, solumansal mantarca, solumansal tekeleme, solungaç yaprakları, solunum engellemesi, solunum hareketleri

18 harfli

soluk alma merkezi, soluk burgucalamak, soluk burgucalılık, solumancıl burguca, solumansal daralım, solungaç lâmelleri, solungaçsal köncük, solunum asitliliği, solunum cimnastiği, solunum inhibitörü, solunum merkezleri, solunum uygulayımı, solunum yetmezliği

17 harfli

solucan hastalığı, solucan yılanları, solucansı takısal, soluğan hastalığı, soluk borusu dalı, soluk burguca evi, soluk burgucalama, soluman ğenişlemi, soluman taşlanımı, soluman-yan zarca, solumansal kanama, solunum asidozisi, solunum derinliği, solunum enzimleri, Solunum melongena

16 harfli

solucan düşürücü, solucansı takıca, solucanyılanları, soluk aldırmamak, soluk benizlilik, soluk burgucacıl, soluk burgucamsı, soluk dirim sezi, solukburgumsular, soluman daralımı, soluman köfekesi, soluman yalımsal, soluman yaşmakça, solumansal şişik, solundan galkmak, solungaç boşluğu, solungaç fistülü, solungaç yayları, solunum alkalozu, solunum aritmisi, solunum frekansı, ...

15 harfli

solucan düşüren, solucan karşıtı, soluğunu kesmek, soluk burgucalı, soluklu ötümsüz, soluman keskisi, soluman yalımlı, solumlanmaz gaz, solungaç çubuğu, solungaç ipliği, solungaç kapağı, solungaç kemeri, solungaç kesesi, solungaç kovuğu, solungaç sepeti, solungaç yarığı, solunum darlığı, solunum durması, solunum epiteli, solunum güçlüğü, solunum indeksi, ...

14 harfli

solucan bilimi, solucansı takı, soluk aldırmak, soluk borucuğu, soluk boruları, soluk burgucan, soluk daralımı, soluk denetimi, soluk yuvarcık, soluklandırmak, soluklu abanık, soluklu ötümlü, soluksuz ciğer, soluman bakısı, soluman inmesi, soluman kesimi, soluman öykece, soluman yalımı, soluman yarığı, solumansal ses, solungaç anası, ...

13 harfli

solucan döken, soluğan etmek, soluğu daşmak, soluk aldıran, soluk almadan, soluk benizli, soluk burguca, soluk darlığı, soluk durgusu, soluk kokması, soluk zorluğu, soluklandırma, soluklanımcıl, soluklanırlık, soluklu ünsüz, soluksuzlaşma, soluman-eğece, solumancıklar, solumansallık, solungaç yayı, solungaçlılar, ...

12 harfli

solucan çiri, solucan gibi, solucanbiçim, solucanbilim, soluğu kokan, soluk borusu, soluk gitmek, soluk kesici, soluk soluğa, soluk vermek, soluk virmek, solukburguca, soluman çörü, soluman sesi, soluman taşı, solungaç uru, solunum kökü, solunum tipi, soluyabilmek

11 harfli

solucan iği, solucan otu, solugancalı, soluk almak, soluk burgu, soluk öbeği, soluk ölçer, soluk ölçüm, soluk tutma, soluk verim, soluk verme, soluk yazar, solukdeliği, soluklanmak, soluklaşmak, soluksuzluk, solum ölçer, solum yazar, solumancalı, solumlanmaz, solumsuzluk, ...

10 harfli

solucanlar, solucanotu, soluganlık, solugansal, Soluğanlar, soluğanlık, soluk açma, soluk alım, soluk alma, soluklamaç, soluklamak, soluklanım, soluklanma, soluklaşma, soluksamak, soluksuzat, solukverme, solumanlar, solumansal, solunulmaz, solunumcul, ...

9 harfli

soluganca, soluganlı, solukalma, soluklama, soluklu h, soluksama

8 harfli

soluhluh, solukgan, solukluk, soluksuz, soluktuk, solumsuz, soluncan, solungaç, solunmak, solurgan, solurluk, solusyon, solutkan, solutmak

7 harfli

solucan, solugan, soluğan, soluklu, solumak, solumaz, solungu, solunma, soluntu, solunum, solunur, solutma, soluyuş

6 harfli

soluma

5 harfli

soluh, soluk, solum, soluş

Kelime Ara