İçinde SOY geçen kelimeler

İçinde SOY geçen kelimeler 406 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

soy aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. soy anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde SOY geçen kelimeler

25 harfli

bebe soysal ağır sarılığı, soya ekstraksiyon küspesi, soya proteini konsantresi, soysal tünerimsel alıklık

24 harfli

ata da soy gerek, ite de, hayvan eğiticisi soytarı

23 harfli

öznitelik soyutlayıcısı

22 harfli

kaplama soyma makinesi, lümpen kentsoylu sınıf, soy oluş ve birey oluş, soya ekstraksiyon yemi, soyut söz dizimi ağacı, ulusal kentsoylu sınıf

21 harfli

bağıntı soyutlayıcısı, ekstrüzyonlanmış soya, işlenmiş soya küspesi, kabuğu soyulmuş madde, küçük kentsoylu sınıf, soyup soğana çevirmek

20 harfli

soy maden, soy metal, soy olmıyan metaller, soysal bellek görüşü

19 harfli

birey soyutlayıcısı, ince soytarı balığı, kuru kavrulmuş soya, sıfırlı soyutlayıcı, soya fasülyesi yağı, soyut geometricilik

18 harfli

atasoylu akrabalık, eylem soylu sözcük, öbek soyutlayıcısı, soy sililiksizliği, soya oligosakkarit, soya unu yan ürünü, yeni soyyapıtçılık

17 harfli

akrobatik soytarı, genel soymuklanım, isim soylu kelime, kentsoylu devrimi, sav soyutlayıcısı, soya pres küspesi, soyaklama çaprazı, soygelişim ilkesi, soyhasında kalmak, soykasında galmak, soytarılar geçidi, soyutlamalı tanım, yarı-soy metaller

16 harfli

bitkisel soylama, Boşnak Soykırımı, hokkabaz soytarı, kentsoylu sınıfı, mezar soyguncusu, soyluluk sistemi, soytarılık oyunu, soyunup dökünmek

15 harfli

ad soylu kelime, ad soylu sözcük, akyüzlü soytarı, aztek soykırımı, çalgıcı soytarı, denge soytarısı, kentsoylu oyunu, kentsoylu sınıf, konuşan soytarı, soya yaprakbiti, soylular yarışı, soymuk boruları, soymukçul dilce, soysuzlaştırmak, soyuhluh düşmek, soyulmuş öğecik, soyut yargılama, soyutlayabilmek, yazuğu soyulmak

14 harfli

öğütülmüş soya, ölü soyuculuğu, Soy dökmedemir, soya fasulyesi, soya fasülyesi, soysuzlaştırma, soytarı balığı, soytarı üçlüsü, soyunah vurmah, soyut usavurma, soyutlaştırmak, soyutlayabilme, tam yağlı soya

13 harfli

ara soytarısı, Atlantik Soyu, baba soyluluk, bürgeç soyumu, kent soyluluk, soya lesitini, soygun vermek, soyma kaplama, soymuk soymuk, soysal frengi, soyunma odası, soyut öğrenim, soyut tiyatro, soyut uzbilim, soyut yetenek, soyutlaştırma, soyyapıtçılık

12 harfli

Akdeniz soyu, atlı soytarı, babasoyluluk, etini soymak, kefen soyucu, kentsoyluluk, Pasifik soyu, soya küspesi, soyka kalmak, soylu dansçı, soymuk damar, soysal arama, soysuzlaşmak, soysuzlaşmış, soyulmuş yem, soyunabilmek, soyunuvermek, soyut kavram

11 harfli

anasoyluluk, arma soymak, atasoyculuk, soya çekmek, soya çivisi, soya filizi, soya gitmek, soya kepeği, soya samanı, soyak soyak, soygunculuk, soykalanmak, soylu sınıf, soylu soplu, soymuklanım, soymuklayan, soynuk eski, soyondurmak, soysuzlaşık, soysuzlaşma, soyunabilme, ...

10 harfli

baba soylu, hücre soyu, kent soylu, köpek soyu, ölü soyucu, soy budağı, soy dizisi, soy gazlar, soy kırımı, soy kütüğü, soy yapısı, soya çekim, soya griti, soyabilmek, soyarıtımı, soyhalamak, soykalamak, soylu erki, soylu opal, soymuklama, soynuk ağa, ...

9 harfli

bey soylu, Dönmezsoy, et soyumu, kentsoylu, soy ağacı, soy kilim, soy metal, soya loru, soya sütü, soya yağı, soyabilme, soyaçekim, soyalamak, soyaltmak, soyasürmi, soydaşlık, Soydinçer, soydurmak, soykaşmak, soylanmak, soylaşmak, ...

8 harfli

aksoymuk, Altınsoy, Bengisoy, Çetinsoy, Demirsoy, Denlisoy, Dölensoy, Duransoy, Enginsoy, Erginsoy, Olgunsoy, soy ismi, soy oluş, soya eti, soya unu, soyağacı, soyaklık, soyakmak, soybilim, Soydaner, soydurma, ...

7 harfli

Acarsoy, Akersoy, angasoy, Berksoy, Cebesoy, Dinçsoy, Dirisoy, Durusoy, ebi soy, Erensoy, Gençsoy, hansoyu, Ogansoy, Oğansoy, Onursoy, Ozansoy, özsoyut, soy gaz, soy sop, soyacak, soyadan, ...

6 harfli

Akasoy, Alpsoy, Arısoy, atasoy, Başsoy, Baysoy, Birsoy, Diksoy, Erksoy, Fersoy, Göksoy, Gülsoy, Hansoy, İlksoy, İyisoy, Koçsoy, Köksoy, soyadı, Soyalp, Soydan, soydaş, ...

5 harfli

Adsoy, Aksoy, Alsoy, Arsoy, Aysoy, Önsoy, Özsoy, soyah, soyak, soyga, soyha, soyka, soyke, soylu, soyma, Soyöz, soyra, soyrı, soyuh, soyuk, soyum, ...

4 harfli

osoy, soya, soye, soyo

3 harfli

soy

Kelime Ara