İçinde TAŞ geçen kelimeler

İçinde TAŞ geçen kelimeler 1728 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

taş aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. taş anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde TAŞ geçen kelimeler

25 harfli

ağır taş yerinden oynamaz, androjen taşıyıcı protein, basamaklı taşlama yöntemi, başını taştan taşa vurmak, bütünleşik taşıma belgesi, Eskişehir taşı (lületaşı), gözlerinden ataş tökülmek, kıvrılır kuşanık taşıyıcı, mal bedeli sigorta taşıma, meyve veren ağaç taşlanır, taşı sıksa suyunu çıkarır, taşın altına elini koymak, taşınabilir kukla sahnesi, taşıyıcı eklem bacaklılar, taşkın granülasyon dokusu, ürik asit ve ürat taşları, yumurcuk taşır (bitkiler)

24 harfli

alaca kumtaşı, alaca gre, arkadaş değil, arka taşı, ayağını taştan esirgemek, bir taşla iki kuş vurmak, çökeltilmiş buzul taşlar, ek motorlu taşıt vergisi, ekmeğini taştan çıkarmak, Kireçtaşını sertleştirme, köşe taşı köşede yakışır, mezar taşı ile övünülmez, renklilik alt taşıyıcısı, resim taşıyıcı yinelenim, taş atıp kolu yorulmamak, taşı toprağı altın olmak, taşınır değerler borsası, taşıt alım satım vergisi, taşıyanına yazılı belgit, tortul külte, tortul taş

23 harfli

anidrit, sert alçı taşı, ayıkla pirincin taşını!, çiziktaş, çizgili külte, dama taşı gibi oynatmak, elektron taşıma zinciri, etkensel deney taşanını, karayolu taşıma belgesi, meyveli ağacı taşlarlar, ses taşıyıcı yinelenimi, taşıma sürücüsü arayüzü, taşıma vergisi yazılığı, taşınma yoluyla yayılma, taşyoncası zehirlenmesi, ummadığın taş baş yarar

22 harfli

alacaakik, Kadıköytaşı, birincil aktif taşınım, çelik kayışlı taşıyıcı, deniz taşıtları deneti, Dişin taşıma derinliği, dosya taşıma sihirbazı, eli taş altında kalmak, eteğindeki taşı dökmek, havayolu taşıma senedi, karayolu taşıma senedi, konteyner taşımacılığı, magnezyumlu kireç taşı, pirüvat taşıma sistemi, taşınabilir televizyon, taşıtlı konaklama yeri, taşıyana yazılı belgit, taşıyıcı aracılı geçiş, taşkın-çökümlü çıldırı, yapı taşı yerde kalmaz, zar taşıma proteinleri

21 harfli

açil taşıyıcı protein, akarsuyun taşıma gücü, bardağı taşıran damla, buğa taşağı dirimgisi, çiçeksel yaprak taşır, değirmentaşımsı yayık, devinen buzul taşları, ek taşıt alım vergisi, hava taşıma sigortası, hava taşıtları deneti, idrar torbası taşları, ikincil aktif taşınım, iti an, taşı eline al, kayışlı taşıyıcı yolu, saydam resim taşıyıcı, soğutmaç taşma borusu, sonsuz halatlı taşıma, taşeronluk sözleşmesi, taşınabilir gösterici, taşınabilir yansıtıcı, taşınır aynalı ışıtaç, ...

20 harfli

alın buzul taşı seti, alt taşıyıcı (dalga), çakmaktaşı yumrucuğu, damarsal taşlı et ur, dolomitik kireç taşı, eğik taşlama yöntemi, gelirli taşınmaz mal, karıncık taşıkardisi, katlandıran taşınmaz, ödenmiş taşıt gideri, pamuk taşı öykencesi, paroksimal taşikardi, resim taşıyıcı dalga, sınurdaş, (sınurtaş), taşçıl böbrek yalımı, taşı gediğine koymak, taşıma çubuğu keneti, taşıma kapasitesi, K, taşınmaz mal saycası, taşınmaz yükümlülüğü, yurttaş özgürlükleri

19 harfli

baltayı taşa vurmak, dalgasına taş atmak, denge taşlı hücre, kalburla su taşımak, kayış taşıma sığası, kireçtaşı kırıntısı, öt suvağı taş ezimi, pabucuna taş kaçmak, spor taşıyan yaprak, taş yerinde ağırdır, taş-demirli göktaşı, taşıl katmanbilgisi, taşınım özellikleri, taşınmaz mal tutusu, taşıyıcı kesecikler, taşıyıcı pigmentler, taşıyıcı proteinler, taşkınlık hastalığı, Taşlı Perdekoruncak, titreşimli taşıyıcı, transit taşımacılık, ...

18 harfli

adam taşıma kuyusu, ağırşaklı taşıyıcı, atlama taşı yapmak, bağrına taş basmak, başını taşa döğmek, belini taş eylemek, dalgasını taşlamak, daşgaru, (taşgaru), daşrağı, (taşrağı), delik taşlık olmak, enfeksiyon taşları, eski kızıl kumtaşı, Hacıbektaş Bayrağı, hava taşıma işleri, hava taşıma senedi, her taş baş yarmaz, idrar yolları taşı, kırıntıtaş toprağı, orta buzul taşları, ro-ro taşımacılığı, ses taşıyıcı dalga, ...

17 harfli

bitümlü yapraktaş, buzul taşı duvarı, bütünleşik taşıma, elektron taşıyıcı, gizli din taşımak, hava taşımacılığı, kamu taşınmazları, katlanan taşınmaz, kireçtaşı yumrusu, mal bedeli taşıma, öt kını taş ezimi, sıvaşlıyacak taşı, silikattı göktaşı, Silisli kireçtaşı, sinüzal taşikardi, soluman taşlanımı, sutaşır katmanlar, taşınabilir sahne, taşınır karartıcı, taşınır varlıklar, taşıyanına ödenir, ...

16 harfli

ağzına taş almak, âşıktaşlık etmek, ataşına bırakmak, bademcik taşları, bağlantı taşları, bardağı taşırmak, başı taşa değmek, birlikte taşınım, birlikte taşınma, Cilalı Taş Devri, çakı çakı taşlar, çakıltaşı bakısı, çamura taş atmak, çömelme helâtaşı, damtaşı dilinimi, denge taşlı kese, denizlâlesi taşı, gerize taş atmak, ikicilik taşımak, kalkerli kumtaşı, kayışlı taşıyıcı, ...

15 harfli

alacalı kumtaşı, alın taşıyıcısı, alttan taşıyıcı, ana taşıma katı, aşırı taşkınlık, besler taşıyıcı, böbrek taş alım, cilâlı taş çağı, çalışma ataşesi, dağlara taşlara, demirli göktaşı, deniz taş-emeni, emmeli helâtaşı, Hacıbektaş taşı, hayvanla taşıma, humuslu kumtaşı, ırmak taş-emeni, ışınsıllar taşı, incitaş, perlit, Karataşterziler, karın taşıntısı, ...

14 harfli

akson taşıması, aksonla taşıma, alüminyum taşı, badak kın taşı, Bektaşi babası, Bektaşi dedesi, Bektaşî yazını, bileşik taşıma, buzul taş gölü, cilâlıtaş çağı, çayır taş kuşu, çeki taşı gibi, damar uru taşı, deniz taşemeni, deniz-taşemeni, derin helâtaşı, dip buzul taşı, Eskişehir taşı, gazyağ, taşyağ, ırakanı taşmak, ırmak taşemeni, ...

13 harfli

adını taşımak, aktif taşınma, araçla taşıma, Aşağıdemirtaş, Aşağıtaşyalak, Aşağıyanıktaş, Aşağıyumrutaş, bağırsak taşı, bağrı bataşık, bakırtaş çağı, bant taşıyıcı, basın ataşesi, başta taşımak, Bektaşi sırrı, Bektaşi üzümü, bektaşikavuğu, beyin taşımlı, böbrek taşçıl, camsı göktaşı, cehennem taşı, çakıl taşları, ...

12 harfli

akciğer taşı, Aktaşkurtlar, aktif taşıma, anahtar taşı, ara taşıyıcı, askerî ataşe, Aşağıkarataş, Aşağısutaşlı, Aşağıtaşmalı, aşındıt taşı, aşırı taşırı, ataş arabası, ataş deymeni, ataşemiliter, ataşı kaymak, Bektaşiüzümü, Bektaşpınarı, beyin taşımı, bezelye taşı, bilerki taşı, billûrlu taş, ...

11 harfli

adam taşıma, ağ taşıması, ağduma taşı, ağı taşıyan, amazon taşı, Ankara taşı, arap taşağı, Armağantaşı, ataş demiri, ataş kaymak, ataş papırı, ataş tavası, atlama taşı, bağrı taşlı, balgam taşı, batman taşı, bileği taşı, bileklitaşı, bilevi taşı, böbrek taşı, bunduk taşı, ...

10 harfli

Acarmantaş, açık taşıt, Aktaştekke, ankarataşı, anlık taşı, Ardıçlıtaş, Arslantaşı, Aşağıaktaş, âşıktaşlık, ataş almak, ataş atmak, ataşlanmak, ayaktaşlık, bağır taşı, bakır taşı, Balabantaş, balgamtaşı, bayır taşı, Bektaşilik, Bektaşoğlu, Beneklitaş, ...

9 harfli

ağız taşı, alçı taşı, Arıklıtaş, Arslantaş, ataşlamak, ayah taşı, ayak taşı, ayna taşı, basımtaşı, Batmantaş, Bektaşağa, Bektaşköy, Bektaşlar, bektaşlık, bile taşı, bileytaşı, binektaşı, börk taşı, buzul taş, Çakıltaşı, çehe taşı, ...

8 harfli

alıntaşı, Altıntaş, Altuntaş, aşı taşı, ataşelik, atma taş, aya taşı, ayaktaşı, aynataşı, azürtaşı, Bağıştaş, Bakırtaş, Ballıtaş, bekgütaş, Bektaşlı, Bellitaş, Bengitaş, bengutaş, beşiktaş, Boyuntaş, burtaşık, ...

7 harfli

Ağırtaş, Ahırtaş, Akantaş, Akçataş, Alitaşı, altataş, amaştaş, anıttaş, Arıtaşı, artaşan, âşıktaş, ataşlığ, ataşlıh, ataşlık, ayahtaş, ayaktaş, Bağtaşı, baltaşı, Bektaşi, Bektaşi, Beytaşı, ...

6 harfli

al taş, Alataş, antaşı, Arıtaş, Baltaş, baştaş, Baytaş, bektaş, beştaş, Biltaş, Bintaş, Boztaş, burtaş, Cantaş, Diktaş, Diştaş, Düztaş, Elitaş, eltaşı, gottaş, göktaş, ...

5 harfli

aktaş, Altaş, ataşe, Aytaş, BOTAŞ, dutaş, Ertaş, hataş, hotaş, İltaş, kotaş, Oktaş, Öntaş, Örtaş, Öztaş, pataş, sutaş, taşak, taşan, Taşar, Taşça, ...

4 harfli

ataş, taşt, utaş

3 harfli

taş

Kelime Ara