İçinde TOK geçen kelimeler

İçinde TOK geçen kelimeler 725 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

tok aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. tok anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde TOK geçen kelimeler

25 harfli

aç ne yemez, tok ne demez, Berlin-Roma-Tokyo mihveri, birim mitokondri hipotezi, doğal sitotoksik hücreler, hematoksilen-eozin boyası, hepatotoksik ensefalopati, karnı tok sırtı pek olmak, keratokonjuktivitis sikka, ligamentum kostoksifoidea, palatokuadratum kıkırdağı, tokat (veya tokadı) yemek, toksik puerperal metritis, vinil-ß-etoksietil sülfür

24 harfli

alfa tokoferol eş değeri, biyokimyasal toksikoloji, koliform enterotoksemisi, postnatal toksoplasmozis, Streptokokkus agalaksiya, tok açın hâlinden bilmez

23 harfli

akciğer toksoplasmozisi, doğuştan toksoplasmozis, gebelik toksoplasmozisi, hemorajik enterotoksemi, histokimyasal yöntemler, muskulus rektokoksigeus, ortokromatik (boş) film, prenatal toksoplazmozis, serebral toksoplasmozis, Streptokok lenfangitisi, tampon stoklar programı

22 harfli

alimenter toksik alöki, Cheyne-Stokes solunumu, Dechery ‘nin otokoteri, gametoklonal varyasyon, kababulut, altokümülüs, kalıcı nörotoksik etki, kanamalı enterotoksemi, membrana statokoniorum, mikrohematokrit ölçeri, mikrohematokrit yöntem, sitokimyasal yöntemler, tokaç kolu ayak yatağı, tokaç kolu kafa yatağı, tokurcuğu düzgün olmak, tokurcunu düzgün olmak, trietoksimetoksipropan, verminöz intoksikasyon

21 harfli

Adam-Stokes hastalığı, alfa tokoferol asetat, fotokimyasal kirlilik, metoksisalisilaldehit, mitokondriyal kalıtım, oküler toksoplasmozis, ortokromatik duyarkat, sitotoksik T lenfosit, stakibotriotoksikozis, stok tespit metotları, tokmakbaş kaya balığı

20 harfli

aşırı balık stoklama, enteretoksemi etkeni, fotokimyasal eşdeğer, fotokimyasal tepkime, hepatotoksik sarılık, karnı tok, sırtı pek, klasik enterotoksemi, nefrotoksik nefritis, Osmanlı tokadı atmak, Osmanlı tokadı yemek, siklofotokoagülasyon, sitotoksik anaflaksi, sitotoksik reaksiyon, sitotoksik T hücresi, stok ayarlama modeli, Streptokok adenitisi, Streptokok mastitisi, tekme tokat girişmek, toksik amino asitler, toksik osteodistrofi, toksoplazmik uveitis

19 harfli

1,2-dimetoksibenzen, Basılı hava tokmağı, çevre toksikolojisi, hematoksilin boyası, hepatokutan sendrom, histotoksik hipoksi, keratokonjuktivitis, konik tokaç halkası, sıfır stoklu üretim, şiga benzeri toksin, tikil tokman dönmek, toksik süt sendromu, toksik şok sendromu, toksoit-antitoksoit, viridikatum toksini

18 harfli

değiş tokuş yapmak, dermatitis toksika, fotokimyasal işlem, histotoksik anoksi, ihtiyohepatotoksin, ihtiyosirinotoksin, ihtiyotoksik bitki, magnezyum metoksit, Montreal Protokolü, nüfus değiş tokuşu, sitokrin salgılama, sitotoksik antikor, şeyn-ştok solunumu, tok evin aç kedisi, trimetoksiboroksin

17 harfli

akantokeratodermi, bakteriyel toksin, Cenevre Protokolü, çevre toklaştırma, değiş tokuş öbeği, fotokimyasal etki, fusariotoksikozis, gebelik toksemisi, hidatit toksemisi, ihtiyosarkotoksin, ihtiyotoksikoloji, kadeh tokuşturmak, karı değiş tokuşu, kondrotoksik etki, mitokondrokuprein, tokolitik ilaçlar, toksemik agalaksi, toksik retinopati, Tokyo Görüşmeleri

16 harfli

alopesia toksika, avlanabilir stok, bakteriyotoksemi, butoksikarboksim, cıva protoklorür, enterotoksijenik, fosfofruktokinaz, Fosfor pentoksit, fotokimyasal sis, havadan stoklama, ihtiyohemotoksin, kusturucu toksin, mangan heptoksit, otoentoksikasyon, ovsync protokolü, saksitoksin, STX, sitokrom a ve a3, sitokrom oksidaz, stok çözümlemesi, stokastik matris, stokes kaymaları, ...

15 harfli

Adana Protokolü, bakteri toksini, bakteriyotoksin, biyotoksikoloji, boğaz tokluğuna, değiş tokuşlama, detoksifikasyon, eksitotoksitite, geçici protokol, hematokrit, Hct, huni-ağ toksini, immünositokimya, karın tokluğuna, kulak toktalığı, Kyoto Protokolü, otokton amfizem, protokole dâhil, steatokriptozis, stok devir hızı, sülfadimetoksin, sülfametoksazol, ...

14 harfli

aflatoksikozis, alfa tokoferol, algal toksikoz, azot protoksit, blastokonidyum, Buharlı tokmak, Çekmeli tokmak, çentik tokluğu, elverişli stok, endotoksik şok, endotoksikozis, ergotoksikozis, gözü gönlü tok, güvenlik stoku, hayvan toksini, katma protokol, klor heptoksit, kolesistokinin, mikotoksikozis, nişadırtokmağı, okratoksikozis, ...

13 harfli

aflatoksin B1, akantokeratoz, allantokoryon, anafilatoksin, anahtarlıtoka, aristokratlık, batrakotoksin, bungarotoksin, butokarboksim, çekiç tokmağı, ektokommensal, emetik toksin, emniyet stoku, enterotoksemi, fotokatalizör, fotokopicilik, gametokinetik, gönül tokluğu, greyonotoksin, hepatokuprein, hepatotoksemi, ...

12 harfli

aflatoksikoz, ara protokol, aristokratik, aşırı tokluk, eksitotoksin, enterotoksin, fotokimyasal, fotokromojen, galaktokinaz, gönlü tokluk, halı tokmağı, hematoksilen, hematoksilin, hepatotoksik, hepatotoksin, ihtiyotoksin, kapı tokmağı, karnı tokluk, klestokarpus, magnetokimya, masıralıtoka, ...

11 harfli

akarotoksik, altokümülüs, aristokrasi, artok eysük, asetokarmin, betoksikain, ciguatoksin, danetokmağı, degiş tokuş, değiş tokuş, değiş-tokuş, deyip tokuş, dikiltokmak, fotokataliz, fotokromizm, fruktokinaz, göz tokluğu, gözü tokluk, hematokezya, immüntoksin, keratokonus, ...

10 harfli

aflatoksin, allotoksin, antitoksik, antitoksin, arhenotoki, aristokrat, Aşağıtoklu, birim stok, biyotoksin, bufotoksin, Büyüktokaç, digitoksin, dijitoksin, dilli toka, döterotoki, ekzotoksin, endotoksin, etoksikuin, fitotoksin, fotokinezi, fotokopici, ...

9 harfli

amatoksin, ametokain, anatoksin, baştokası, ektokardi, ektokolon, Eltokmağı, fitokimya, fitokinin, fotokimya, fotokinez, gönlü tok, Karatoklu, karnı tok, kinetokor, kitokines, kuştokası, laktokrit, laktokrom, laktoksim, monotokoz, ...

8 harfli

Baştoklu, etokrasi, fitokrom, fotokopi, gözü tok, motokros, nantokit, notokord, ortoklaz, otokrasi, protokok, protokol, sitokist, sitokrom, stokinet, stoklama, tokaççık, tokalama, tokalmak, tokanmak, Tokathan, ...

7 harfli

atoksik, eketoka, Gözütok, otokarp, otokist, otoklav, otokrat, otokton, Öztoklu, politok, sapstok, sitokin, tok tok, Tokaçlı, tokalaç, tokalak, tokalan, tokamak, tokanak, tokasız, tokatça, ...

6 harfli

Baytok, etoksi, otokar, Özütok, stokçu, tokalı, Tokalp, tokama, tokana, tokara, tokaya, Tokcan, Tokçam, tokçik, tokdur, tokgaç, Tokgöz, Tokhan, Tokkan, toklak, Toklar, ...

5 harfli

altok, Aytok, Ertok, ıstok, matok, ortok, otoko, potok, tokaç, Tokal, tokar, Tokaş, tokat, Tokay, Tokça, tokeç, Tokel, Toker, tokga, tokka, tokla, ...

4 harfli

stok, toka, tokt, toku

3 harfli

tok

Kelime Ara