İçinde TOM geçen kelimeler

İçinde TOM geçen kelimeler 1082 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

tom aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. tom anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde TOM geçen kelimeler

25 harfli

anastomozis arteryovenoza, benign kutan histiyositom, endemik eroziv stomatitis, infrared spektrofotometre, iyicil deri histiyositomu, Oesophagostomum venulosum, otomatik ılıştırma vanası, otomatik öğütme değirmeni

24 harfli

alev fotometrik dedektör, atomik emisyon fotometri, barış için atom programı, Dicrocoelium macrostomum, konet tomurlu serpi debe, Nannostomus trifasciatus, Oesophagostomum bifurcum, Oesophagostomum dentatum, Oesophagostomum radiatum, otomatik stabilizatörler, Sternostoma tracheaculum, stomatitis medikamentoza, stomatitis proliferativa, tomalıç olmakYumrulaşmak, turunçgil tomurcuk akarı, uç uca anastomoz tekniği

23 harfli

Anastomous lamelligerus, anatomik–patolojik tanı, Ancylostoma braziliense, Ancylostoma tubaeformis, Atom Enerjisi Komisyonu, bakteriyel psödomisetom, embriyonel nefroblastom, Hemigrammus rhodostomus, kalpte doğuştan hematom, kararsız atom çekirdeği, karşılaştırmalı anatomi, keratinize ameloblastom, mastitis blastomikotika, Nannostomus bifasciatus, otomatik dengeleyiciler, otomatik öngörü yöntemi, patolojik-anatomik tanı, Pentastoma denticulatum, Phlebotomus perniciosus, portosistemik anastomoz, semptomatik poliglobuli

22 harfli

Anastomus lamelligerus, Ancylostoma americanum, arteryovenöz anastomoz, asimetrik karbon atomu, beyaz-granüllü misetom, bilgisayarlı tomografi, Gnathostoma spinigerum, Histomonas meleagridis, indikasyo simptomatika, interkostal torakotomi, “krükenberg” tomurları, larengeal sakkulektomi, Nannostomus marginatus, Neogobius melanostomus, olfaktorik nöroblastom, pankreatikoyeyunostomi, Phlebotomus argentipes, Phlebotomus orientalis, Phlebotomus verrucarum, semptomatik yavru atma, siyah-granüllü misetom, ...

21 harfli

abdominal ovaryektomi, akciğer distomatozisi, aktinomikotik misetom, Ancylostoma duodenale, anomerik karbon atomu, araknoit fibroblastom, atomik kütle numarası, beyincik nöroblastomu, dakriyosistorinostomi, Echinostoma revolutum, iyicil sementoblastom, konjunktivooralostomi, maduromikotik misetom, öt kıncıl konet tomur, pankreatoduodenektomi, parakostal laparotomi, Paramonostomum parvum, perineum üretrotomisi, Phlebotomus chinensis, Phlebotomus papatasii, stomatitis difteroida, ...

20 harfli

anatomia komparativa, anatomia sistematika, anatomia topografika, atomsal kütle birimi, Cricetomys gambianus, Distomum lanceolatum, Echinostoma ilocanum, gasterostom trematod, göbekçil konet tomur, hepatikoduedonostomi, kalp kapağı hematomu, klitoral sinuzektomi, konjunktivorinostomi, metanefroz tomurcuğu, Nettastoma melanurum, otomatik ayar düzeni, otomatik düzey ölçer, pankreatoenterostomi, Paramphistomum cervi, Phlebotomus longipes, Phlebotomus noguchii, ...

19 harfli

Amblystoma tigrinum, amfistomatik yaprak, Amidostomum anseris, Ancylostoma caninum, Anostomus anostomus, atomik kütle birimi, atomik spektroskopi, berzçil konet tomur, beyinsi konet tomur, blastomer, tohumözü, Calyptomena viridis, dermatomik mezenkim, esteziyonöroblastom, ferengolarengektomi, fotometrik inceleme, gastroduedenositomi, Habronema megastoma, Helestoma temmnicki, hipostomatik yaprak, külteli damar tomur, nekrotik stomatitis, ...

18 harfli

akantomatöz epulis, Ambystoma tigrinum, Amphistoma conicum, Amphistoma hominis, Amphistoma watsoni, anatomia şirurjika, Arctium tomentosum, atomik absorpsiyon, bağıl atomağırlığı, bakteriyel misetom, Butomus umbellatus, Chondrostoma nasus, çiçek tomurcukları, deri altı fetotomi, dış kulak hematomu, dikotomik dallanma, Distoma westermani, dondurma mikrotomu, Draschia megastoma, duodenoyeyunostomi, ekinostom trematod, ...

17 harfli

amfistom trematod, anatomik patoloji, Ancylostomatoidea, apostomatöz yangı, atom altı tanecik, Ceratomyxa shasta, dış tomurcuklanma, Distoma hepaticum, Distoma pulmonale, Distomum hepatica, ekhinostom serker, fitomastigoforean, Galeus melastomus, gastrokolonostomi, gastroyeyunostomi, gingivostomatitis, holostom trematod, kiral karbon atom, laparohisteretomi, monostom trematod, Ortomiksovirüsler, ...

16 harfli

akış sitometresi, altın otomatizmi, Ancylostomatidae, atom altı bilimi, atom barış planı, atomik floresans, atomik paketleme, başta kan tomuru, dermatomiyozitis, Desulfotomaculum, diatomik molekül, Distoma sinensis, divertikülektomi, Echinostomatidae, elektrofotometre, Entomopoxvirinea, Gnathostomatidae, hayvan anatomisi, hemanjiyoblastom, hiyovertebrotomi, işlevsel semptom, ...

15 harfli

amfistom serker, arazi otomobili, aritenoidektomi, atom içi bilimi, atomik çarpışma, atomik polarlık, atomsal soğurma, balık anatomisi, bitki anatomisi, bulla osteotomi, çiçek tomurcuğu, damar hamartomu, diatome toprağı, Diplostomatidae, distom trematod, Distoma ringeri, diyatome çamuru, feokromoblastom, fizohematometra, geçici tomurcuk, Gnathostomulida, ...

14 harfli

alev fotometri, Ancylostomidae, anevrizmektomi, ankilostomatik, ankilostomozis, atom çekirdeği, atomik ağırlık, atomik emisyon, atomik soğurma, baca tomurcuğu, burun tomurmak, deferentektomi, dermatomikozis, dermatomiyazis, dermatomiyotom, ekhinostomozis, ekinokokkotomi, flebotomidozis, fotomanyetizma, fotomikrografi, gnathostomozis, ...

13 harfli

adrenalektomi, aktinomisetom, Amblystomidae, anatomik pens, anjiyokeratom, atom ağırlığı, atom enerjisi, atom numarası, atom reaktörü, atom santrali, atomçekirdeği, atometkinliği, atomik formül, blastomikozis, Crepidostomum, çileksi tomur, dal tomurcuğu, Deuterostomia, Diplostomiyaz, diplostomulum, distom serker, ...

12 harfli

aglossostomi, Ambystomidae, ameloblastom, amfistomozis, Ancylostomum, androblastom, arenoblastom, arteryektomi, asemptomatik, at anatomisi, atom bombası, atom karınca, atomağırlığı, atomik ölçüm, atomlaştırma, atomsal sayı, baca tomruğu, bentopotomoz, blefarektomi, bunostomozis, Cyathostomum, ...

11 harfli

ağmık tomur, akantometra, aktomiyosin, aktomiyozin, Amidostomum, anastomozis, Ancylostoma, anjiyostomi, anterostomi, antropotomi, arteryotomi, atom kulübü, atom kümesi, atom oylumu, atom sayısı, atom zamanı, Cyathostoma, dilatometre, Diplostomum, Echinostoma, ektomeninks, ...

10 harfli

Acartomyia, anjiyotomi, ankilostom, antomoloji, apisektomi, astrositom, atom grubu, atom saati, atomsayısı, azotometre, bronkotomi, Bunostomum, bursektomi, desmektomi, embriyotom, enteretomi, entomoloji, episyotomi, et tomruğu, Eutriatoma, fotometrik, ...

9 harfli

alttomruk, anastomoz, anatomici, anatomist, artrotomi, atom çağı, atom gram, atom-gram, atomculuk, atomisite, baletoman, batometre, bir tomar, desmotomi, detomidin, Diaptomus, dikotomik, diyatomit, elastomer, enterotom, entomofaj, ...

8 harfli

amfistom, anatomik, atomgram, dermatom, dikotomi, Distomum, diyatome, etomidat, fetotomi, fizostom, hamartom, hipostom, iridotom, kelotomi, keratoma, kinotomi, kolotomi, koristom, kostatom, litomarç, litotomi, ...

7 harfli

akantom, anatomi, blastom, Butomus, çatomaç, EURATOM, fetotom, hartoma, hematom, hepatom, keratom, ksantom, metomil, miçetom, misetom, miyotom, odontom, ototomi, ptomain, semptom, steatom, ...

6 harfli

astomi, atomal, atomcu, atomik, custom, distom, estomp, fantom, leptom, otoman, otomat, tatoma, tomaka, tomanı, tomara, tomarı, tomari, tomata, tomate, tomati, tombak, ...

5 harfli

otoma, stoma, stomi, tomak, toman, tomar, tomas, tomat, tomaz, tomba, tombu, tomeç, tomen, tomes, tomik, tomku, tomra, tomru, tomsa, tomsu, tomta, ...

4 harfli

atom, toma, tomp

3 harfli

tom

Kelime Ara