TOM ile biten kelimeler

TOM ile biten veya sonunda TOM olan kelimeler 114 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

tom aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. tom anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre TOM ile biten kelimeler

25 harfli

benign kutan histiyositom

23 harfli

bakteriyel psödomisetom, embriyonel nefroblastom, kalpte doğuştan hematom, keratinize ameloblastom

22 harfli

beyaz-granüllü misetom, olfaktorik nöroblastom, siyah-granüllü misetom

21 harfli

aktinomikotik misetom, araknoit fibroblastom, iyicil sementoblastom, maduromikotik misetom

19 harfli

esteziyonöroblastom, spinal nefroblastom

18 harfli

bakteriyel misetom, hemanjiyoperisitom, odontoameloblastom

17 harfli

kiral karbon atom

16 harfli

hemanjiyoblastom, işlevsel semptom, kompleks odontom, nükleofilik atom, objektif semptom, ömikotik misetom, rabdomiyoblastom

15 harfli

feokromoblastom, iyonlaşmış atom, mikotik misetom

14 harfli

dermatomiyotom, kırmızı fantom, medulloblastom, sementoblastom, uyarılmış atom

13 harfli

aktinomisetom, anjiyokeratom, feokromositom, gonadoblastom, hepatoblastom, keratoakantom, retinoblastom, ultramikrotom, ültramikrotom

12 harfli

ameloblastom, androblastom, arenoblastom, fibroblastom, nefroblastom, osteoblastom, osteoklastom

11 harfli

hetero atom, kolesteatom, miyoblastom, nöroblastom, paramfistom, plazmasitom, tonsillotom

10 harfli

ankilostom, astrositom, embriyotom, kamerostom, kemodektom, mastositom, parakantom, sölomostom

9 harfli

enterotom, gram atom, nefrostom, nörositom, othematom, pentastom, plasentom, pnömostom, sklerotom, stilostom, ültimatom

8 harfli

amfistom, dermatom, fizostom, hamartom, hipostom, iridotom, koristom, kostatom, mikrotom, monostom, osteotom, peristom, sementom, sistotom, sitostom, traketom

7 harfli

akantom, blastom, EURATOM, fetotom, hematom, hepatom, keratom, ksantom, miçetom, misetom, miyotom, odontom, semptom, steatom, tenotom, teratom

6 harfli

custom, distom, fantom, leptom, tomtom

4 harfli

atom

3 harfli

tom

Kelime Ara