İçinde UR geçen kelimeler

İçinde UR geçen kelimeler 14541 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

ur aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. ur anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde UR geçen kelimeler

25 harfli

(ayakkabı) ayağını vurmak, (bir durumu) açığa vurmak, (birinin) kafasını vurmak, (birinin) kanını kurutmak, (birinin) postuna oturmak, akacak kan damarda durmaz, alternating current, (AC), apertura maksillopalatina, apertura pelvis kranyalis, apertura sinum frontalyum, apertura torasis kaudalis, atta, avratta uğur vardır, başını taştan taşa vurmak, başvuru noktası öncülleri, beşparmaklı-karakurbağası, Birleşik Arap Cumhuriyeti, borçları ödeyememe durumu, bulaşıcı bodurluk sendomu, burnu Kafdağı´nda (olmak), burnuna karıncalar dolmak, bütünleyici benlik kuramı, ...

24 harfli

(bir durum) açığa çıkmak, ağacın kurdu içinde olur, ağrısız baş mezarda olur, ağzına vur, lokmasını al, alıcı kuşun ömrü az olur, Altay Muhtar Cumhuriyeti, apertura nazomaksillaris, apertura pelvis kaudalis, Asteropecten aurantiacus, aşı vurmak (veya yapmak), ateşe vursa duman vermez, av vuranın değil, alanın, ayakta (duruş) (durarak), aykırı doykuru laf etmek, bağırsak ipliciksi kurdu, basınç yardımlı durduraç, başvurmada öncelik hakkı, bezdimcil 2- oturga sızı, biçimleyici bilgi kuramı, bir taşla iki kuş vurmak, birim güçlülük kuralları, ...

23 harfli

(birini) kurşuna dizmek, (birini) zincire vurmak, (biriyle) ilişki kurmak, aç kurt aslana saldırır, Aftalion'un para kuramı, akciğer kurdu hastalığı, Alburnoides bipunctatus, algoritmik bilgi kuramı, altalta yazma kuralları, altın yumurtlayan tavuk, ancak olur, (ancak ola), artı geri dönülen durum, Astropecten aurantiacus, ateşlik yalıtkanı burnu, ayakları üstünde durmak, Batı Trakya Cumhuriyeti, belitsel kümeler kuramı, Belmont adaptaur sığırı, bir ayağı çukurda olmak, “bourneville” sayrılığı, Böhm-Bawerk faiz kuramı, ...

22 harfli

(bir şeyi) gâvur etmek, (birine) kan kusturmak, (birine) mum tutturmak, (birine) zincir vurmak, (birini) demire vurmak, (birini) mecbur tutmak, açık oturum yöneticisi, akridin turuncu boyası, akut purulent metritis, altıgenli sık doldurma, Amerikan kancalı kurdu, apparatus urogenitalis, araç durumuyla ikileme, aşık daima bey oturmaz, aşırı kursak sindirimi, avurdalık, (avırdalık), avurdu avurduna geçmek, azan kurda kızan köpek, babasız oğlan doğurmak, balık hidrolize kurusu, balık yumurtlama alanı, ...

21 harfli

(bir şeye) ket vurmak, (birine) gurur gelmek, (birine) karşı durmak, (birine) ot yoldurmak, (içinde) at koşturmak, aburga altına alınmak, acil durdurma sistemi, acil durum kurtarması, aç kurt yavrusunu yer, ad urmak, (ad vurmak), adam adama gerek olur, afura tafura gelmemek, ağ konuk oturumu açma, ağız tamburası çalmak, ağrılı meme burtarımı, akut omurilik yangısı, alerjik burun yangısı, Algarve Churro koyunu, alt epidural anestezi, altın yumurta mantarı, amaca uygunluk kuralı, ...

20 harfli

acı badem kurabiyesi, acil durdurma çubuğu, açıklığa kavuşturmak, adlandırma kuralları, afyonu başına vurmak, ağ oturumu görüşmesi, ağaç kurbağasıgiller, Ağratur İngiliz üssü, ak yuvarcalı et urca, akciğer kıl kurtları, akma ve kayma kuramı, altıgen burgu çubuğu, altınla ödeme kuralı, alur göz, (alır göz), añdırıcı, (añdurucı), argurmak, (argırmak), artritis suppurativa, asit hamurla paklama, aşırı kursak eritimi, at akciğer kıl kurdu, Avrupa kancalı kurdu, ...

19 harfli

... durumuna düşmek, (esmer) korur kabuk, acil durum planları, acil kurtarma diski, adımsal model kurma, Aequidens eurviceps, agaçkurbağasıgiller, ağaçkurbağasıgiller, akciğer kılkurtları, aklına turp sıkayım, al aşağı vur yukarı, Alburnus escherichi, Anzavur ayaklanması, apertura nazi ossea, aracı finans kurumu, aranı Turanı gezmek, arındırma duralgası, Armigeres obturbans, asal sayılar kuramı, at cüce iplik kurdu, at koşturacak kadar, ...

18 harfli

acırmak, (acurmak), ağ kurma sihirbazı, ağ oturumu çağrısı, ağaç tahtakuruları, ağırşaklı durduraç, ağzı burnu yerinde, akanyıldız yağmuru, akciğer iplikkurdu, altın külçe kuralı, anatomia şirurjika, Anomalurus fraseri, antibesleme unsuru, arda durum (yatın), arka durak gelişme, artık değer kuramı, artık su durultumu, aşığı alçı oturmah, aşşığı gurşunlamak, avcı tahtakuruları, Avrupa cumhuriyeti, Avrupa Uzay Kurumu, ...

17 harfli

(os) omurga kesim, abdala malum olur, abortus immaturus, açıkorur gönderim, ağza sıhturamamak, ağzına gem vurmak, Aithurus polytmus, akan sular durmak, akciğer kıl kurdu, aktifleşmiş durum, alaturkalaştırmak, Alburnus alburnus, alıncıl-kalburcul, alizarinopurpurin, Allah kavuştursun, Alman kurt köpeği, alt durumlu çiçek, alternatif turizm, altın para kuralı, Amiurus nebilosus, amniyotik yumurta, ...

16 harfli

AB kanguru grubu, Acipencer sturio, Acipenser sturio, acyo faiz kuramı, ad absurdo yorum, Aelurostrongylus, afur küfür etmek, ağ yapımında tur, ağaç tahtakurusu, ağır suç uydurma, akciğer kurtları, akrabalık kuramı, alaturka tuvalet, alaturkalaştırma, Alburnus albidus, Alburnus heckeli, Alburnus orontis, Alburnus tarichi, alerjik kurdeşen, alesital yumurta, aleuron tabakası, ...

15 harfli

abdominal çukur, Abdurrahmandede, Abdurrahmanpaşa, ağaçcıl kurbağa, ağaççıl kurbağa, ağtabaka çukuru, Ailurus fulgens, aktif kuru maya, akupunkturculuk, alerjik purpura, altın yağmurcun, Altyumurtalıklı, ambarda kurutma, anadeniz çukuru, anlam kuralları, arabacı burgusu, aracılık kuramı, arakalımlı duru, artavurt ünsüzü, asık suratlılık, aşamalar kuramı, ...

14 harfli

Abdurrahmanköy, Abdurrahmanlar, ağaç kangurusu, ağaç kurbağası, ağız kursakçıl, ağura yatırmak, ahududu şurubu, ahur aktarması, Ailurusfulgens, akıl durdurmak, alanlar kuramı, alaturka müzik, alaturkalaşmak, Alburnus akili, alt yumurtalık, anlam kuruluşu, anlamlık durgu, araduru kuramı, Ardea purpurea, ardışık kuralı, arkadan vurmak, ...

13 harfli

Abdurrahmanlı, abraş oturmak, abur cuburluk, acı uyuşturuk, acil durdurma, ad durumu eki, Adana burması, ağaçkurbağası, ağız kuruluğu, ahenk vurgusu, akının durumu, alarga durmak, alaturka saat, alaturkacılık, alaturkalaşma, alçalan vurgu, alesta durmak, algısal kurgu, almaşık kurgu, Ampère kuralı, analık durumu, ...

12 harfli

abraş kurmak, aç kurt gibi, açığa vurmak, açık duruşma, açlık çukuru, adıma vurmak, adını vurmak, Adler kuramı, ağ oluşturma, ağaç kurutma, ağır oturmak, ağır vurgulu, ağlara urmak, ağrı doğuran, ağzı kurusun, ahenk durağı, ahenk kurmak, Ahıska yurdu, ahlat kurusu, Ahlatlıburun, akçalı durum, ...

11 harfli

180° kuralı, abajurculuk, Abdurrahman, Abdülgaffur, abıç kurmak, aç doyurmak, açığa vurma, açık fatura, açık oturum, açık urakus, açılı duruş, adım duruşu, af buyurun!, afuruzlamak, agurt etmek, ağır durmak, ağmık tomur, ağnaşdurmak, ağurt etmek, ahur havuzu, ahur sekisi, ...

10 harfli

A-C kusuru, Abdurrahim, Abdülgafur, abur cubur, abur zabur, acı hamura, açık durum, açık duruş, ad urunmak, afur tafur, ağ kurşunu, ağaç kurdu, ağdurulmak, ağılı kurt, ağır kusur, ağır vurgu, ahur hergi, ahur odası, aksi hamur, akupunktur, alafuranga, ...

9 harfli

5K kuralı, abajursuz, abduraman, abuloburt, aburgaşık, aburlobut, acı hamur, acıhamura, aci hamur, açadurmak, ad durumu, ad vurmak, adduracak, agunduruk, ağ vurmak, Ağaçkorur, ağaçkurdu, Ağaçyurdu, ağı kurdu, ağu kurdu, ağunduruk, ...

8 harfli

abajurcu, abajurlu, Acaryurt, acıçamur, açadurma, afgurmak, afkurmak, afurtmak, ağ kurdu, ağdurmak, ağlamsur, ağmık ur, ağsurmak, ağurtmak, ahsurmak, ak burun, Akbulgur, akburcul, akburçak, Akçaburç, Akçayurt, ...

7 harfli

ababura, aburgaç, Acıyurt, acurmak, afurmak, ağdurma, ağkurdu, Ahurköy, ahurluh, ahurmak, Ahurözü, Akbatur, Akburak, Akburun, Akcurun, Akçukur, Akdurak, Akduran, Aksalur, Aktimur, alaguru, ...

6 harfli

abacur, abajur, acuruk, affuru, afguru, afurcu, ahurik, ahuruh, ajurlu, Akburç, Akkurt, Akyurt, Alanur, alaşur, alavur, albura, algura, alkuru, Alpnur, anadur, anafur, ...

5 harfli

abura, aburû, acure, afkur, ağnur, ağure, ağurt, ahura, akbur, Akdur, akkur, Aknur, akuru, albur, Algur, amura, ancur, angur, ankur, Anura, asfur, ...

4 harfli

abur, acur, afur, ağur, ahur, ajur, akur, anur, aşur, avur, azur, bour, bura, burc, burç, bure, burı, buri, burl, burs, burş, ...

3 harfli

bur, cur, çur, gûr, hur, kur, nur, pur, sur, şur, tur, ura, urğ, urı, uri, urk, vur

2 harfli

ur

Kelime Ara