UR ile biten kelimeler

UR ile biten veya sonunda UR olan kelimeler 1253 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

ur aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. ur anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre UR ile biten kelimeler

24 harfli

ağacın kurdu içinde olur, ağrısız baş mezarda olur, alıcı kuşun ömrü az olur, damlaya damlaya göl olur, it ulur, birbirini bulur, iyilik eden iyilik bulur, kara damarsal kovuklu ur, yuvayı yapan dişi kuştur

23 harfli

el eliyle yılan tutulur, kısa günün kârı az olur, tüm hakları korunmuştur

22 harfli

damar dış gömlek et ur, düş uykudan sonra olur, irinleyensel pürtük ur, iyilik iki baştan olur, kaçan balık büyük olur, kara haber tez duyulur, kovuk damarlı yakrı ur, kötü haber tez duyulur, sinir yaygın tel et ur

21 harfli

adam adama gerek olur, aşırı değerlenmiş kur, dallıbudaklı damar ur, eksik değerlenmiş kur, herkes bildiğini okur, öt kıncıl konet tomur, yağrın oynak ak tomur, yönlendirilmiş kontur

20 harfli

bağırcıl beynimsi ur, balmumlu yakrımsı ur, boğaz dokuz boğumdur, dal budaklı damar ur, damarsal taşlı et ur, dünyanın ucu uzundur, ergenliksi kırtış ur, göbekçil konet tomur, gözlüye gizli yoktur, müdahaleli esnek kur, sütmük bezemsi et ur

19 harfli

berzçil konet tomur, beyinsi konet tomur, boş başak dik durur, köncüksel kırtış ur, külteli damar tomur, Streptopelia turtur, telsel tutkalcın ur

18 harfli

aydınlatılmış olur, dışlak kemirdek ur, her çok azdan olur, köpek yese kudurur, omur iliksel yumur, sütmük damar tomur, telcil-kıkırdak ur, telli yapşakçın ur

17 harfli

abdala malum olur, ayırtılı damar ur, börkenekli yağmur, genelleşik tel ur, ilk vuran okçudur, kalkansıcıl et ur, kıkırdak çevre ur, kıncalı telcil ur, konetçil kemik ur, köfekeli yakrı ur, köncüksel beze ur, kürek oynak ak ur, pekişik diş et ur, pekleşik yakrı ur, sergen altı çukur, serpi konet tomur, sıvıksı kırtış ur, şapırdaklı yağmur, telecil-kascıl ur, telli kıkırdak ur, yakrılı sıvşık ur

16 harfli

ağ yapımında tur, çöz telmikçil ur, damarlı-kaslı ur, kardiyal punktur, kovuklu damar ur, mantar salkım ur, mercimekliyağmur, ordu bozan tomur, pekişık burun ur, yakrılı kemik ur, yakrılı sümük ur, yıldız gözere ur, yoğuncul beze ur, yumaklı damar ur

15 harfli

abdominal çukur, aykıdır uykudur, badak mumşuk ur, buğaz yapşak ur, damarsal yağ ur, dört başı mamur, ergenesel çamur, Eskihüsnümansur, geyreksel et ur, gongaylı yağmur, gökten inen nur, içkiden kocunur, kardiyak ruptur, kaypak (kas) ur, mantar çomat ur, manyetik tambur, müterâfik kusûr, ne gününe durur, öt pulsal tomur, ötçül-çözcül ur, salkın-sümük ur, ...

14 harfli

atriyal ruptur, bezesel kas ur, çadırga kan ur, damarsal et ur, kavuklu yağmur, konet-su tomur, mantar doku ur, solungaçsal ur, sütmük beze ur, takkalı yağmur, tektonik çukur, yapışağımsı ur, yatın kansı ur, Yukarıçavundur, yulunsal yumur

13 harfli

arabalı vapur, Aşağıçavundur, buldur buldur, bulgur bulgur, cambur cumbur, cambur cumhur, cumbur cumbur, cumhur cumhur, çaldur çuldur, çangır çungur, çileksi tomur, daldır buldur, dangur dungur, duppur duppur, foñgur foñgur, geçici yağmur, guldur guldur, haldır huldur, hattır buttur, haydır huydur, haydur hoydur, ...

12 harfli

badak kın ur, badak pek ur, birli kalbur, boyun kan ur, Çaltılıçukur, çember çukur, dişsel tomur, dobura dobur, düzme yağ ur, elle tutulur, Fox Grandeur, galatımeşhur, geyreksel ur, kelebek omur, kırtışçıl ur, kulak kan ur, pulcul et ur, salkıncıl ur, sinir kın ur, sütmük et ur, şişli yağmur, ...

11 harfli

Abdülgaffur, ağmık tomur, arda kambur, aykır uykur, bocur bocur, Boncukçukur, bucur bucur, butur putur, cabur cubur, cağur cuğur, cıvık çamur, cokur cokur, copur copur, cukur cukur, Cygnus olur, çahır çuhur, çakır çukur, çatır çutur, çeç beze ur, çekek çamur, çıbık konur, ...

10 harfli

Abdülgafur, abur cubur, abur zabur, afur tafur, ağır kusur, aksi hamur, akupunktur, apur sabur, apur sapur, arka çukur, avur zavur, Babayağmur, bağamsı ur, bezesel ur, Büyükçukur, çapraz kur, Çayırçukur, çift vurur, damızgı ur, Doğantimur, eğşi hamur, ...

9 harfli

acı hamur, aci hamur, Ağaçkorur, ak bulgur, ak sunkur, ak yağmur, alacıl ur, Alayağmur, Arı hamur, aybagudur, baysungur, bir tabur, Boğatimur, çalıyoğur, çansal ur, çerbiş ur, çerviş ur, çoklu kur, diş et ur, dişçıl ur, dişsel ur, ...

8 harfli

acıçamur, ağlamsur, ağmık ur, Akbulgur, aksungur, Altınnur, Aysungur, badak ur, Bahtınur, bayandur, Baytimur, Bilgenur, Bilginur, Boztimur, Cankorur, cari kur, cavuldur, Cihannur, culungur, cuvundur, Çağrınur, ...

7 harfli

Akbatur, Akçukur, Aksalur, Aktimur, alanpur, anzavur, armatur, Aslınur, Aydanur, Aylanur, Ayşenur, Aytemur, Aytimur, aznavur, Bağ-Kur, bağabur, Bağatur, baladur, balafur, balahur, balamur, ...

6 harfli

abacur, abajur, Alanur, alaşur, alavur, Alpnur, anadur, anafur, Anamur, añılur, Atanur, baadur, baldur, barfur, Başkur, Baydur, bellûr, Bennur, bildur, billur, Bilnur, ...

5 harfli

afkur, ağnur, akbur, Akdur, akkur, Aknur, albur, Algur, ancur, angur, ankur, asfur, aspur, avcur, aygur, aykur, Aynur, babur, bapur, basur, batur, ...

4 harfli

abur, acur, afur, ağur, ahur, ajur, akur, anur, aşur, avur, azur, bour, duur, ebur, izur, obur, oğur, okur, olur, omur, onur, ...

3 harfli

bur, cur, çur, gûr, hur, kur, nur, pur, sur, şur, tur, vur

2 harfli

ur

Kelime Ara