İçinde UY geçen kelimeler

İçinde UY geçen kelimeler 3525 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

uy aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. uy anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde UY geçen kelimeler

25 harfli

(birinin) kuyusunu kazmak, aşırı duyarlılık anjitisi, atlantoaksiyal uyumsuzluk, büyük küçük harfe duyarlı, çay kenarında kuyu kazmak, denetim masası uygulaması, duyguca yüklem veya haber, duygusal gırtlak tıkanımı, duyulan geçmiş zaman kipi, duyuru tahtası hizmetleri, düşük sıcaklık uygulayımı, eğriye eğri doğruya doğru, el durduracı uyarı imleci, eniyi imâlat uygulamaları, fizik tedavi uygulayıcısı, görüşme süresi (en uygun), göze özsuyu, hücre özsuyu, heteroserk kuyruk yüzgeci, hicap duymak (veya etmek), homoserkal kuyruk yüzgeci, huyunu suyunu değiştirmek, ...

24 harfli

(bir şeyi) içinde duymak, acı çekmek (veya duymak), ak kuyruk sokumlu ebabil, akarsuyun aşındırma gücü, akarsuyun sürükleme gücü, anlaşmalı ülkeler uyruğu, anuyumsuz yordam çağrısı, bayıltma yoluyla avcılık, benzeşim yoluyle çıkarım, beyaz tepeli kuyrukkakan, boyu boyuna, huyu huyuna, bozukluk uyarı çevirgeci, buyurun cenaze namazına!, çatal kınlı uyluk debesi, dikenli uyuşturan balığı, dosya sistemi uyumluluğu, duygu-düşünce alışverişi, duyulan geçmiş zaman eki, düzlük-yuvarlaklık uyumu, eksikli veya uysal şekil, geç tip aşırı duyarlılık, ...

23 harfli

açınırlar dizgesi uyumu, ayı yavrusu ile oynuyor, bağışıklık uyarıcı ilaç, birincil koruyucu ekran, buyruklusuna yazılı çek, deveyi havuduyla yutmak, difiserk kuyruk yüzgeci, dikenli-uyuşturanbalığı, düzensiz kuyruklugiller, düzensiz-kuyruklugiller, eğreti kuyruk tez kopar, enuygun gümrük tarifesi, etki alanı uygulayıcısı, farklı fiyat uygulaması, geri döngü uyarlayıcısı, haydan gelen huya gider, homoserk kuyruk yüzgeci, ilgilikli uyrumlu tümce, imamın abdest suyu gibi, indüklenmiş uyum modeli, iyi imâlat uygulamaları, ...

22 harfli

... duygusu uyandırmak, akbant kuyruklu kartal, araç durumuyla ikileme, bağlaçlı uyrumlu tümce, basım yoluyla çoğaltma, beyaz üzerine buyrultu, dananın kuyruğu kopmak, derinsel duyu eksilimi, dikensiz tilki kuyruğu, döl yatağı uyarıcıları, duyarlılık çözümlemesi, duygu alışverişi akımı, duyuru tahtası sistemi, düş uykudan sonra olur, en uygun benzetme yönü, gallet kuyusuna gitmek, Gambiya uyku hastalığı, gangliyon uyarıcı ilaç, gıda koruyucu maddeler, güzelduyusal bölgeleme, ikincil koruyucu ekran, ...

21 harfli

(bir iş) uykuda olmak, Afrika uyku hastalığı, ağıla avluya sığmamak, ağrılı duyu sapıklığı, ak sırtlı kuyrukkakan, akarsuyun taşıma gücü, akıntı duygusu organı, almaç duyarsızlaşması, amaca uygunluk kuralı, androjen duyarsızlığı, arslan kuyruklu makak, aşırı sinir duyarlığı, bağırsak uyluk debesi, belirteç duyarlı kart, benlik duygu yatırımı, bilgisayara uyarlamak, birim kök duyarlılığı, birincil duygu gözesi, birincil duyu hücresi, bulgucuyu anma ilkesi, bulguyu değerlendirme, ...

20 harfli

(kulak) suymuk çevre, agraf uygulama pensi, ak kuyruklu kız kuşu, alan koruyan dönüşüm, aslan kuyruklu makak, aslan-kuyruklu makak, bilişim uygulamaları, buğa badağı uyanğısı, burgu kuyusu basıncı, burgu kuyusu bölgesi, çenelerdeki uygunluk, devim duyum azalması, devim duyusu yöntemi, dik kuyruklu ötleğen, diken kuyruklu agama, diken-kuyruklu agama, dokuya eşdeğer madde, duygulanım uygunluğu, duyulan geçmiş zaman, duyusal anlayamazlık, dümen suyunda gitmek, ...

19 harfli

(suymuk) sulandıran, açı koruyan dönüşüm, ağzı olan konuşuyor, alternat uygulaması, anuyumsuz yenilemek, at kuyruğu nöritisi, ayrışık çift uyaklı, banka ödeme buyruğu, Barış Uygulama Gücü, basınç duyu azalımı, benekli kazıkkuyruk, bileşik buyrum kipi, bokuyla kavga etmek, buyruğunda bulunmak, dağ kuyruksallayanı, değimsel duyu ölçer, derin uykuya dalmak, duyarkatlama aygıtı, duyarlık fonksiyonu, duymazlıktan gelmek, ebedî uykuya dalmak, ...

18 harfli

açın uykusu gelmez, adam taşıma kuyusu, ağzı guyun hapamak, ağzının suyu akmak, ak kuyruk sallayan, ak kuyruklu kartal, ak kuyruklu soreks, ak-kuyruklu kartal, ak-kuyruklu soreks, artezyen kuyu suyu, artlık-önlük uyumu, aşınma uyumsuzluğu, bahçe kızılkuyruğu, balık ıslatma suyu, Barış Suyu Projesi, basınc duyusuzluğu, basınçlı su kuyusu, bataklık atkuyruğu, benzerduyusal büyü, bıçak suyu kesiyor, bir suyuğun doyumu, ...

17 harfli

açısal uyumsuzluk, açışız uyumsuzluk, ağrı duyu azalımı, ak kuyruksallayan, akkuyruk sallıyan, akkuyruklu kartal, alaca kuyrukkakan, anı anına uymamak, aşırı uyarılırlık, bakkal uyuzböceği, basınç duysaklığı, bozuntuya uğramak, bulaşık suyu gibi, burgu kuyusu suyu, buyruklar mantığı, buyuran, buyurucu, buyurucu kurallar, büyük sesli uyumu, can gözün uyarmak, combultuya düşmek, çakı suyu kesiyor, ...

16 harfli

ağır suç uydurma, anahtar uydurmak, araştırma kuyusu, araziye uydurmak, ardışık uyarlama, armut uyuzböceği, aşağılık duygusu, aşırı duyarlılık, ateşi uyandırmak, atkuyruğu yağmak, ayın kuyun etmek, bacak uyuzböceği, bahçe uyuklayanı, bahçe uyuklıyanı, başatlık duygusu, başına buyrukluk, Benzetme yoluyla, betimleyici uyum, billûrlaşma suyu, borsa buyrukları, boşaltma buyruğu, ...

15 harfli

abanırlar uyumu, açınıklar uyumu, ağ uygulayıcısı, ağrı duymazlığı, akis uyandırmak, amaril uyuşkuca, antipati duymak, artezyen kuyusu, Aşağıboynuyoğun, aşırı suymukçul, aşırı suymukluk, aşırı uyarıklık, aşırı uykuculuk, at sivrikuyruğu, atkuyruğugiller, ayak uyuzböceği, aykıdır uykudur, badak uyargı öz, bağlam duyarsız, bağlama duyarlı, Baltacıkuyucağı, ...

14 harfli

adalet buyruğu, al kuyrukkakan, aralan kuyruğu, ardışık uyaklı, arslan kuyruğu, Aşağıpulluyazı, aşırı duyarlık, aşırı suymuklu, aşırı uysallık, aşırı uyumlama, aykırı buykuru, aykırt duykurt, bağırsak uyuzu, baş uyuzböceği, bozuk suymuklu, buyruğa yazılı, buyurganlaşmak, buyuruk sürmek, çağrıya uymama, çembersel kuyu, çıkarma kuyusu, ...

13 harfli

acı duyarlığı, acı uyuşturuk, açık buyrultu, ahlak duygusu, arama buyruğu, araziye uymak, artezyen suyu, ASA duyarlığı, askuya çıkmak, Aşağıkarakuyu, aşırı duyucul, at kuyrukları, atkuyruğu otu, ayak uydurmak, ayakta uyumak, badılcan suyu, bağırsak suyu, bakış uyuşumu, Baklankuyucak, basınç duyumu, başına buyruk, ...

12 harfli

AB uyum fonu, adı duyulmak, ağzın soğuya, ahlak duyusu, aklına uymak, alaka duymak, alıcı uyarga, altıncı duyu, ardına uymak, Arslankuyusu, aslankuyruğu, Aşağıbozkuyu, Aşağıkuyucak, aşırı uyarım, aşırı uyartı, Avrupa uyumu, aynız buynuz, aytak puytak, badak uyangı, bakkal uyuzu, batırma kuyu, ...

11 harfli

acı duygusu, af buyurun!, ak uyuzumsu, arhasıguylı, Armutluyazı, arzu duymak, askerî uydu, Aşağıkuyulu, ateş kuyruk, Avcılarsuyu, aykır uykur, az uydurmak, azap duymak, bacak uyuzu, bitki uyuzu, Boşluk suyu, buyruk kulu, buyrukçuluk, buyur almak, buyur etmek, buyurabilme, ...

10 harfli

ağzı guyun, Ahırlıkuyu, ak et suyu, akıcı uyum, altın suyu, arka duyum, artık uyak, aşırı duyu, at kuyruğu, ayak uyuzu, Balkuyumcu, barit suyu, Başkuyucak, billursuyu, Boynuyoğun, burgu suyu, buyan dibi, buyda biti, buyurganca, buyurulmak, büyük uyum, ...

9 harfli

açık uyak, ağır uyku, ak kuyruk, altınsuyu, anuyumsuz, Arıkuyusu, arpa suyu, asım suyu, atkuyruğu, ayın uyun, baş uyuzu, Benlikuyu, besi suyu, bizkuyruk, Borukkuyu, buydurmak, Buyrukalp, Buyrukata, Buyrukbay, Buyrukhan, buyrulmak, ...

8 harfli

Ağızsuyu, akbuydey, akguyruk, akkuyruk, ala uyuz, ana kuyu, anuyumlu, armuduya, bel suyu, besisuyu, beş duyu, beşbuyuk, boruyolu, buyalacı, buydurma, buyırmak, buynuzlu, buyrukçu, buyruklu, buyrulma, buyrultu, ...

7 harfli

Acıkuyu, ak uyuz, Akkuyaş, anakuyu, Bağsuyu, Başkuyu, başsuyu, başuyak, Belkuyu, Beşkuyu, Bozkuyu, buy otu, buy udu, buyanni, buyumah, buyumak, buyuntu, buyurma, buyurtu, buyuruk, buyuşuk, ...

6 harfli

ahuyul, Akkuyu, akuyuz, Avsuyu, buydal, buydar, buyday, buydey, buydiy, buyide, buymak, buymuk, buynaz, buynuz, buyrak, buyruğ, buyruk, buyulu, buyur!, buyuru, buyyon, ...

5 harfli

Abruy, abuyh, buyañ, buyaz, buyda, buyde, buydu, buyık, buyle, buylu, buyma, buyol, buyor, buyot, buyru, buyuh, buyuk, buyum, buyuz, çuyal, duyar, ...

4 harfli

abuy, buyâ, buyu, duyu, guya, guyi, guyô, guyu, huye, kuyi, kuyu, obuy, ruya, suyu, tuyu, ukuy, uyağ, uyah, uyak, uyan, uyar, ...

3 harfli

buy, duy, huy, kuy, suy, tuy, uya, UYÇ, uye, uyh, uyy, vuy, zuy

2 harfli

uy

Kelime Ara