UY ile başlayan kelimeler

UY ile başlayan veya başında UY olan kelimeler 826 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

uy aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. uy anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre UY ile başlayan kelimeler

25 harfli

uyaran-karşılık ruhbilimi, uyarlanabilir beklentiler, uyarlanabilir bekleyişler

24 harfli

uydudan dünyaya bağlantı, uygulama yükleme noktası, uygulamalı toplum bilimi, uyku hastalığı kamçılısı, uyumlu ek (yazılım için), uyuz hastalığı etkenleri

23 harfli

uygulayıcı oturum açışı, uygulayımsal sorumluluk, uyluk-diz ardı-kokalcıl, uylukçul-kokal yakıncıl, uyuşmazlık yargılıkları

22 harfli

uyandırım karşıtçılığı, uyanlamak, (oyanlamak), uyarı-propaganda oyunu, uyarlamalı beklentiler, uygulama etkinleştirme, uygulamalı farmakoloji, uygulamalı halkbilimci, uykusu başına sıçramak, uyluğun iki başlı kası, uyluk derin atardamarı, uyrukluk işlemi ilkesi, uyumlu denklem sistemi, uyuşturan balığıgiller, uyutum sonrası aşılama

21 harfli

uyargıcıl-tepretkicil, uyarıcı katılan silaj, uygulamalı budunbilim, uygulamalı dil bilimi, uygulamalı ekonometri, uygulamalı insanbilim, uygulamalı ruh bilimi, uygulamalı ses bilimi, uygulayım değişimleri, uygulayımsal aksaklık, uygun dokunca ödemesi, uyku hastalığı sineği, uylukçul serpi debesi, uyumlu sayı üreticisi, uyuşturanbalığıgiller

20 harfli

uyandırım karşıtçısı, uyandırım karşıtlığı, uyarlamalı eniyileme, uyarlamalı yöntemler, uygulama değişikliği, uygulamalı araştırma, uygulamalı halkbilim, uygulayım yardımcısı, uygulayım yöneticisi, uykulu tay hastalığı, uyluk üst ucu yalımı, uyur gezer ök işlemi, uyuşmazlık mahkemesi

19 harfli

uyarılma gizilgücii, uyarlamacı davranış, uyarlamalı bağlaşım, uyarlamalı tahminci, uygulama isteyicisi, uygulama uyumluluğu, uygulamalı bilimler, uygulamalı coğrafya, uygulamalı ruhbilim, uygulamalı sanatlar, uygulayım çalışması, uygulayım yetkilisi, uygulayımsal onarım, uygun olmayan hücre, uygun yükümlülükler, uyguncul korunaklık, uyku gözünden akmak, uyku nedir bilmeden, uylukçul-diz ardçıl, uylukçul-dölerimcil, uyum iyiliği ölçüsü, ...

18 harfli

Uyanış Çağı üslûbu, uyaran genellemesi, uyarılmış elektron, uyarılmış tasarruf, uyarımsız davranış, uyarsal korunaklık, uydaşlık -den hali, uydu dişli dizgesi, uygarlık değişmesi, uygulama bilgileri, uygulama gecikmesi, uygulama izlencesi, uygulama paylaşımı, uygulamalı dersler, uygulamalı uzbilim, uygunluk katsayısı, uygunluk yaklaşımı, uygunsuz baz çifti, uykulu duyusuzlama, uykusu derin olmak, uyluk kanalı fıtkı, ...

17 harfli

uyandırım karşıtı, uyanırlık azalımı, uyargan-tepretken, uyarılmış tüketim, uyarılmış yatırım, uyarlamalı tahmin, uygarlık çarpması, uygulama programı, uygulama sunucusu, uygulama tasarısı, uygulama yazılımı, uygulama yönetimi, uygulanabilir GLS, uygulayıcı hesabı, uygun çerçeveleme, uygun katmanlaşma, uykulu uyuşturıım, uykusu ağır olmak, uyluk bücürlenimi, uyluk kemiği başı, uylukçul kokalcıl, ...

16 harfli

uyanuk, (uyanık), uyarıcı gösterge, uyarılma dalgası, uyarlama eğitimi, uyarlanabilirlik, uyarma spektrumu, uydu televizyonu, uygarlık bölgesi, uygulama bahçesi, uygulama katmanı, uygulama noktası, uygulama simgesi, uygulama şahnesi, uygulama uyarısı, uygulanabilirlik, uygulayım bilimi, uygulayım takımı, uygun eş yöntemi, uygun ters kırık, uyhusu alınmadık, uyku başa vurmak, ...

15 harfli

uyakmağa varmak, uyaksız dizeler, uyaktaş beşerli, uyanık gezerlik, uyarı belirteci, uyarılma dönemi, uyarılma süresi, uyarılmış sanrı, uydu bilgisayar, uydu eğretileme, uydu eksicikler, uygulama konumu, uygulayımcıerki, uygun düz kırık, uygun ısmarlama, uygun teknoloji, uyku sersemliği, uykudan uyanmak, uykusu bölünmek, uylukçul bölmeç, uymama,uymazlık, ...

14 harfli

uyaklı düzyazı, uyandırabilmek, uyangı karşını, uyarıcı ışıtaç, uyarıcı sinaps, uyarık eksicik, uyarılan doğum, uyarılma alanı, uyarılmış atom, uyarına gitmek, uyarlama hakkı, uyarlanabilmek, uyarlayabilmek, uyarlayıvermek, uyarma çizgisi, uyarma sinyali, uyartılı salma, uyatlık ağrısı, uydu iletişimi, uydu yörüngesi, uydurulabilmek, ...

13 harfli

uyan vurulmak, uyandırabilme, uyanma dönemi, uyarı iletisi, uyarı sistemi, uyarıcı sargı, uyarılabilmek, uyarım erkesi, uyarım erkili, uyarlanabilir, uyarlanabilme, uyarlanır raf, uyarlayabilme, uyarlayıverme, uyarma komutu, uydulaştırmak, uyduran olmak, uydurma adlar, uydurma masal, uydurulabilme, uygarlık dili, ...

12 harfli

uyandırgılar, uyandırılmak, uyanık olmak, uyanıklaşmak, uyanma odası, uyanma özeği, uyaran öğesi, uyarı cevabı, uyarı dönemi, uyarı düzeni, uyarıcı ilaç, uyarılabilir, uyarılabilme, uydu hücresi, uydu mineral, uydulaştırma, uydum akıllı, uydurabilmek, uydurmacılık, uydurukçuluk, uyduruvermek, ...

11 harfli

uyan tamağı, uyanabilmek, uyandırılma, uyanıgelmek, uyanıklanım, uyanıklaşma, uyanıvermek, uyar akıllı, uyarabilmek, uyarı aracı, uyarı ışığı, uyarı metni, uyarık duru, uydu devlet, uydurabilme, uydurmasyon, uyduruverme, uygarlaşmak, uygulatılma, uygulayımcı, uygun bulma, ...

10 harfli

uyakdurmak, uyaksızlık, uyaldırmak, uyan urmak, uyanabilme, uyandırmah, uyandırmak, uyanıverme, uyarabilme, uyarı çanı, uyarı sesi, uyarıcılık, uyarlamsal, uyarlanmak, uyarlanmış, uyarlayıcı, uyarmaklık, uyarsızlık, uydu firma, uydu virüs, uydulaşmak, ...

9 harfli

uyabilmek, uyalanmak, uyandırma, uyandumak, uyanıklık, uyanırlık, uyarcılık, uyargılar, uyarı eki, uyarı ses, uyarılgan, uyarılmak, uyarlamak, uyarlanma, uyarlılık, uyat yeri, uydu kent, uydulaşma, uydurmaca, uydurmacı, uydurukçu, ...

8 harfli

uyabilme, uyaldmak, uyaltmak, uyaluvçu, uyarıcık, uyarılır, uyarılma, uyarınca, uyarlama, uyaroğlu, uyartmak, uydaşlık, uydu RNA, uydukent, uydurmaç, uydurmak, uydurucu, uygarlık, uygulama, uygunluk, uygunsuz, ...

7 harfli

uyadmak, uyağmak, uyahmak, uyaksız, uyaktaş, uyalçak, uyalğan, uyalmak, uyalmaz, Uyandık, uyanmak, Uyaralp, uyarcık, uyarıcı, uyarlaç, uyarlık, uyarmaç, uyarmak, uyarsız, uyartma, uyatlık, ...

6 harfli

uy ana, uyaklı, uyaksı, uyamak, uyangı, uyanık, uyanım, uyanış, uyanma, uyantı, uyanuh, uyaraç, uyaran, uyarcı, Uyarel, Uyarer, uyarga, uyargı, uyarım, uyarış, uyarlı, ...

5 harfli

uyaca, uyarı, uydaş, uydek, uydeş, uydum, uydül, uyfat, uygal, uygan, uygar, uyguç, uygun, uygur, uyğar, uyğun, uykun, uylaş, uyluh, uyluk, uymaç, ...

4 harfli

uyağ, uyah, uyak, uyan, uyar, uyat, uyaz, uydu, uyez, uyga, uygu, uyhâ, uyhi, uyhu, uyku, uyma, uyra, uyuğ, uyuk, uyun, uyur, ...

3 harfli

uya, UYÇ, uye, uyh, uyy

2 harfli

uy

Kelime Ara