İçinde VAY geçen kelimeler

İçinde VAY geçen kelimeler 148 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

vay aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. vay anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde VAY geçen kelimeler

25 harfli

havayolu gönderim belgesi, kurt dumanlı havayı sever

24 harfli

basınçlı havayla soğutma, basınçlı havayla suverme, gelecek zamanın rivayeti, havaya yönelme havacılhk, yuvayı yapan dişi kuştur

23 harfli

rivayet birleşik zamanı

22 harfli

(davayı) nakzen görmek, fetvayişerife çıkarmak, havayolu taşıma senedi, istek kipinin rivayeti, külünü havaya savurmak

21 harfli

davaya katılma istemi, davayı gören yargılık, geniş zamanm rivayeti, külahını havaya atmak

20 harfli

havaylayaşar bakteri, havayuvarı dağıtması, havayuvarı etkenleri, havayuvarı ıslıkları

19 harfli

fesini havaya atmak, havayuvarı dolaşımı

18 harfli

havayuvarı basıncı, havayuvarı katmanı

17 harfli

Dâvayı kabul etme, havaya baş koşmak, havayolu verileri, inzivaya çekilmek

16 harfli

Halatlı havayolu, havayla patlatma, Rotvaylır köpeği

15 harfli

havaya savurmak, havayı koklamak, havayla soğutma, havayolu modeli, havayuvarı suyu, vayına oturasın, vaynaça vaynaça, yuvayı yürütmek

14 harfli

davaya katılan, davaya katılma, Havaya yönelim, havayla deneme, havayla tedavi, havaylasolunum, havaylayaşantı, kuvayı milliye, üst-havayuvarı, vay sen misin?, vay vay çanağı, vayl sayrılığı

13 harfli

althavayuvarı, davaya bakmak, fetvayişerife, havaya girmek, havaya gitmek, havayı bozmak, havayla yaşar, Kuvayımilliye, rivayet tarzı, Solvay işlemi, tramvay hattı, urusvay olmah, üsthavayuvarı, vaybabamcılık

12 harfli

ayvayı yemek, havaya uçmak, ovaya gitmek, urusvayçılıh, vay vay tavı, vay vay tavu, vaya batasın, vayvayçanağı, yuvaya dönüş

11 harfli

havayönelim, havayvatmaç, vayıfsanmak, vayın çoyım, vayvay tüyü, vayvaycılık

10 harfli

havayuvarı, Ovayoncalı, vaybabamcı, vayınsamak, vayvaykabı, vayvaytavu

9 harfli

havayeren, havayuvan, havayuvar, Ovayenice, vayvillim

8 harfli

bedavaya, elâvaycı, gıldıvay, havayolu, tabanvay, vay beni, vay saña, vay size, vayvasıl, vayvaycı, Vayvaylı, zıvaylık

7 harfli

ayavaya, Azdavay, duravay, elevayı, kavayak, ovayeli, Ovayurt, özvayit, rivayet, tramvay, vay aña, vay vay, vayşüen

6 harfli

avayıt, elâvay, elevay, havayı, havayi, hevayi, nevaya, rüsvay, savayı, sevaya, sevayi, şavaye, travay, vay bu, vayang, vaydik, vayıyo, Vaysal, vayvay

5 harfli

azvay, eyvay, havay, Sevay, suvay, vayış, vayiş, vayiz, vayki, vayra

4 harfli

vaya

3 harfli

vay

Kelime Ara