vay

vay

ünl. 1. Şaşma anlatan bir söz: “Vay gülüm! Nereden bu geliş?” -M. Ş. Esendal. 2. Ağrı, acı vb. duyguları anlatan bir söz: Vay başım! 3. Yönelme durumu eki almış bir kelime ile kullanıldığında bir şeyin veya bir kimsenin kötü bir sonuca uğrayacağını anlatan bir söz: Vay hâline!


vay

Seslenme ünlemi.


vay

Vay!


vay

Eyvah.


vay !

Vay ! . || bayh bayh bayh


vay için benzer kelimeler


vay, 3 karakter ile yazılır. Ayrıca, v harfi ile başlar, y harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'v', 'a', 'y', şeklindedir.
vay kelimesinin tersten yazılışı yav diziliminde gösterilir.