vay vay çanağı

vay vay çanağı

Kırılacak cam, porselen vb. kap kaçak.


vay vay çanağı için benzer kelimeler


vay vay çanağı, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, v harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'v', 'a', 'y', ' ', 'v', 'a', 'y', ' ', 'ç', 'a', 'n', 'a', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
vay vay çanağı kelimesinin tersten yazılışı ığanaç yav yav diziliminde gösterilir.