vay vay

vay vay

Güz ekiminde çiftçileri korkutan, ivedi etmelerine neden olan don, don süresi.


vay vay

1. Acı, üzüntü bildirir ünlem. 2. Yok canım, öyle mi? (üzüntüyle karışık alay belirten ünlem).


vay vay

Üzüntü bildirir ünlem.


vay vay için benzer kelimeler


vay vay, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, v harfi ile başlar, y harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'v', 'a', 'y', ' ', 'v', 'a', 'y', şeklindedir.
vay vay kelimesinin tersten yazılışı yav yav diziliminde gösterilir.